مشتری گرامی

لطفا پس از ثبت سفارش مبلغ خريد (مجموع كل يا خالص پرداختي )خود را به شماره حساب مربوط به بخش مورد نظر پرداخت نماييد و سپس رسيد پرداخت بانك را از طريق بخش پيگيري پرداختهاي حساب كاربري خود براي ما بفرستيد و يا با شماره داخلي مربوطه تماس حاصل نماييد نماييد تا نسبت به جمع آوري خريد شما اقدام گردد .

خريد آنلاين

  • بانك ملت به شماره حساب 3253426545 شماره كارت 6104337747480927 و شماره شبا IR620120010000003253426545 بنام روح اله قنبري مزرعه نو
  • بانك ملي به شماره حساب 0348018337000 شماره كارت 6037997172820335 و شماره شبا IR210170000000348018337000 بنام روح اله قنبري مزرعه نو
  • بانك سامان به شماره حساب 84970011458241 شماره كارت 6219861027713113 و شماره شبا IR040560084970001145824001 بنام روح اله قنبري مزرعه نو
شما پس از اتصال به سامانه تلفن گويا پس از شنيدن پيام خوش آمد گويي داخلي 1 را انتخاب نماييد

سفارش خارج

  • بانك ملت به شماره حساب 3253426545 شماره كارت 6104337747480927 بنام روح ا.. قنبري مزرعه نو
شما پس از اتصال به سامانه تلفن گويا پس از شنيدن پيام خوش آمد گويي داخلي 3 را انتخاب نماييد

سفارش تلفنی

  • بانك ملت به شماره حساب 3253426545 شماره كارت 6104337747480927 بنام روح ا.. قنبري مزرعه نو
شما پس از اتصال به سامانه تلفن گويا پس از شنيدن پيام خوش آمد گويي داخلي 2 را انتخاب نماييد

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم