فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • FIREPROOF FOAM 5CM COIN اوریجینال
  FIREPROOF FOAM 5CM COIN
  CHINA
  Foam
  51,000 ریال
  موجود
 • PCB 250-DOT اوریجینال
  PCB 250-DOT
  IRAN
  Board
  52,600 ریال
  موجود
 • FIREPROOF FOAM 5.5X5.5 اوریجینال
  FIREPROOF FOAM 5.5X5.5
  CHINA
  Foam
  55,000 ریال
  موجود
 • SOLDER OIL (10GR) اوریجینال
  SOLDER OIL (10GR)
  IRAN
  Tool
  61,200 ریال
  موجود
 • SOLDER OIL (20GR) اوریجینال
  SOLDER OIL (20GR)
  IRAN
  Tool
  115,200 ریال
  موجود
 • PCB 567-DOT اوریجینال
  PCB 567-DOT
  IRAN
  Board
  148,000 ریال
  موجود
 • MINI BREADBOARD اوریجینال
  MINI BREADBOARD
  CHINA
  Module
  170,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON TIP CLEANER اوریجینال
  SOLDERING IRON TIP CLEANER
  IRAN
  Tool
  217,600 ریال
  موجود
 • PCB 1000-DOT اوریجینال
  PCB 1000-DOT
  IRAN
  Board
  239,000 ریال
  موجود
 • TWEEZER ST-15 اوریجینال
  TWEEZER ST-15
  CHINA
  Tool
  361,000 ریال
  موجود
 • LIQUID FLUX اوریجینال
  LIQUID FLUX
  IRAN
  Tool
  374,000 ریال
  موجود
 • PCB 1650-DOT اوریجینال
  PCB 1650-DOT
  IRAN
  Board
  380,000 ریال
  موجود
 • TWEEZER ST-12 اوریجینال
  TWEEZER ST-12
  CHINA
  Tool
  395,000 ریال
  موجود
 • DRY CLEANER SPRAY 600 اوریجینال
  DRY CLEANER SPRAY 600
  IRAN
  Tool
  396,000 ریال
  موجود
 • HEAD SOLDERING IRON 40W اوریجینال
  HEAD SOLDERING IRON 40W
  CHINA
  Tool
  401,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES 	HC131-TU30 اوریجینال
  SILICONE PASTES HC131-TU30
  CHINA
  Tool
  418,000 ریال
  موجود
 • HEAD SOLDERING IRON 60W کپی
  HEAD SOLDERING IRON 60W
  Taiyo Electric Co
  Tool
  446,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE F/F 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE F/F 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  475,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE M/F 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE M/F 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  491,000 ریال
  موجود
 • HEATING CORE 40W اوریجینال
  HEATING CORE 40W
  CHINA
  Tool
  496,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE M/M 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE M/M 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  507,000 ریال
  موجود
 • MINI BREADBOARD 400 POINT اوریجینال
  MINI BREADBOARD 400 POINT
  CHINA
  Board
  514,000 ریال
  موجود
 • PROJECT BOARD GL NO.12 اوریجینال
  PROJECT BOARD GL NO.12
  CHINA
  Board
  551,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD JUMPERS 65 WIRES اوریجینال
  BREADBOARD JUMPERS 65 WIRES
  CHINA
  Cable
  597,000 ریال
  موجود
 • FLOORS CUTTER اوریجینال
  FLOORS CUTTER
  CHINA
  Tool
  614,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD + & - اوریجینال
  BREADBOARD + & -
  CHINA
  Board
  623,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON STAND SQUARE اوریجینال
  SOLDERING IRON STAND SQUARE
  CHINA
  Tool
  701,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES HY 610 اوریجینال
  SILICONE PASTES HY 610
  CHINA
  Tool
  807,000 ریال
  موجود
 • PCB 4000-DOT اوریجینال
  PCB 4000-DOT
  IRAN
  Board
  845,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON STAND اوریجینال
  SOLDERING IRON STAND
  CHINA
  Tool
  916,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING PUMP PROSKIT کپی
  DESOLDERING PUMP PROSKIT
  Prokit's Industries
  Tool
  976,000 ریال
  موجود
 • PLASTIK SPRAY (PROTECT) 200ML اوریجینال
  PLASTIK SPRAY (PROTECT) 200ML
  IRAN
  Tool
  1,022,000 ریال
  موجود
 • 5" LONG NOSE PLIERS اوریجینال
  5" LONG NOSE PLIERS
  CHINA
  Tool
  1,040,000 ریال
  موجود
 • STANNOL SOLDERING GREASE (YELLOW) اوریجینال
  STANNOL SOLDERING GREASE (YELLOW)
  Stannol GmbH
  Tool
  1,120,000 ریال
  موجود
 • TWEEZER SS-SA اوریجینال
  TWEEZER SS-SA
  CHINA
  Tool
  1,170,000 ریال
  موجود
 • SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (50G) (HIGH COPY) اوریجینال
  SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (50G) (HIGH COPY)
  ASAHI Solder
  Tool
  1,300,000 ریال
  موجود
 • RMA-223-UV اوریجینال
  RMA-223-UV
  CHINA
  Tool
  1,404,000 ریال
  موجود
 • KWS-912V MODULE اوریجینال
  KWS-912V MODULE
  CHINA
  Module
  2,017,000 ریال
  موجود
 • SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (100G) (HIGH COPY) اوریجینال
  SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (100G) (HIGH COPY)
  ASAHI Solder
  Tool
  2,171,000 ریال
  موجود
 • R-48B اوریجینال
  R-48B
  Taiyo Electric Co
  Tool
  2,210,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON 40W اوریجینال
  SOLDERING IRON 40W
  IRAN
  Tool
  2,240,000 ریال
  موجود
 • R-48SB اوریجینال
  R-48SB
  Taiyo Electric Co
  Tool
  2,470,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON 60W اوریجینال
  SOLDERING IRON 60W
  IRAN
  Tool
  2,520,000 ریال
  موجود
 • SN60PB40 SOLDER WIRE 0.8MM (100G) اوریجینال
  SN60PB40 SOLDER WIRE 0.8MM (100G)
  CHINA
  Tool
  2,655,000 ریال
  موجود
 • STANNOL SOLDERING GREASE اوریجینال
  STANNOL SOLDERING GREASE
  Stannol GmbH
  Tool
  3,080,000 ریال
  موجود
 • TIN-LEAD (SNPB) BAR SOLDER- 250GR اوریجینال
  TIN-LEAD (SNPB) BAR SOLDER- 250GR
  IRAN
  Tool
  4,530,000 ریال
  موجود
 • SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (250G) (HIGH COPY) اوریجینال
  SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (250G) (HIGH COPY)
  ASAHI Solder
  Tool
  5,156,000 ریال
  موجود
 • 0102CDLF18L/SB اوریجینال
  0102CDLF18L/SB
  ERSA UK LTD
  Tool
  9,135,000 ریال
  موجود