فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • DIMMER SCR 2000W اوریجینال
  DIMMER SCR 2000W
  CHINA
  Module
  404,000 ریال
  396,000 ریال
  کمیاب
 • DRV8825 بازسازی شده
  DRV8825
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • LM317 MODULE اوریجینال
  LM317 MODULE
  IRAN
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • LM2577 MODULE+ بازسازی شده
  LM2577 MODULE+
  CHINA
  Board
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • DRV8825 اوریجینال
  DRV8825
  CHINA
  Module
  تحویل 22 روزه
  در انتظار خرید
 • L293 MODULE اوریجینال
  L293 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SX1308 اوریجینال
  SX1308
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • CJMCU3221 MODULE اوریجینال
  CJMCU3221 MODULE
  CHINA
  Module
  کمیاب
 • DC TO DC STEP DOWN 20A بازسازی شده
  DC TO DC STEP DOWN 20A
  CHINA
  Board
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • PWM MODULE اوریجینال
  PWM MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DC TO DC STEP UP 250W بازسازی شده
  DC TO DC STEP UP 250W
  CHINA
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • PWM CONTROLLER 15A اوریجینال
  PWM CONTROLLER 15A
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DRIVER BP4A اوریجینال
  DRIVER BP4A
  IRAN
  Module
  ناموجود
 • TB6560 MODULE اوریجینال
  TB6560 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DRIVER BP8A اوریجینال
  DRIVER BP8A
  IRAN
  Module
  ناموجود
 • 2ED300C17-S اوریجینال
  2ED300C17-S
  Infineon Technologies
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • EVALPWD13F60 اوریجینال
  EVALPWD13F60
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • MIKROE-4182 اوریجینال
  MIKROE-4182
  MikroElektronika
  Module
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • EVAL6235Q اوریجینال
  EVAL6235Q
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • 2SC0435T2D0-17 اوریجینال
  2SC0435T2D0-17
  Power Integrations
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADP5091-2-EVALZ اوریجینال
  ADP5091-2-EVALZ
  Analog Devices
  Board
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • HPS-250W-DD اوریجینال
  HPS-250W-DD
  Qingdao Mefine Electronics
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADP5091-1-EVALZ اوریجینال
  ADP5091-1-EVALZ
  Analog Devices
  Board
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • L6100231 اوریجینال
  L6100231
  Semikron
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • L6100202 اوریجینال
  L6100202
  Semikron
  Module
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STEVAL-IPE018V1 اوریجینال
  STEVAL-IPE018V1
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • EVAL-IMM101T-015 اوریجینال
  EVAL-IMM101T-015
  Infineon Technologies
  Board
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • DRV2700EVM-HV500 اوریجینال
  DRV2700EVM-HV500
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BQ24450EVM-691 اوریجینال
  BQ24450EVM-691
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • DRV2700EVM اوریجینال
  DRV2700EVM
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • REF-AIRCON-C302A-IM564 اوریجینال
  REF-AIRCON-C302A-IM564
  Infineon Technologies
  Module
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • DRV8350H-EVM اوریجینال
  DRV8350H-EVM
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • STEVAL-TTM002V1 اوریجینال
  STEVAL-TTM002V1
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • 71M6541F-DB اوریجینال
  71M6541F-DB
  Maxim Integrated
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • 71M6521FE-DB اوریجینال
  71M6521FE-DB
  Maxim Integrated
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • IRPLHID2 اوریجینال
  IRPLHID2
  International Rectifier
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BQ76PL455EVM اوریجینال
  BQ76PL455EVM
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید