فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • HT68F003 اوریجینال
  HT68F003
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  84,100 ریال
  موجود
 • HT66F003 اوریجینال
  HT66F003
  Holtek Semiconductor
  SOP-16
  88,700 ریال
  موجود
 • HD6433294P16 اوریجینال
  HD6433294P16
  Hitachi Semiconductor
  DIP-64
  91,000 ریال
  موجود
 • HT66F004 (SO-16) اوریجینال
  HT66F004 (SO-16)
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  91,900 ریال
  موجود
 • XC1736A-PD8C اوریجینال
  XC1736A-PD8C
  Xilinx, Inc
  DIP-8
  106,000 ریال
  موجود
 • IXA175J (U87C196MC) اوریجینال
  IXA175J (U87C196MC)
  Intel Corporation
  DIP-64
  117,000 ریال
  موجود
 • HT66F018 اوریجینال
  HT66F018
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  119,000 ریال
  موجود
 • HT66F004 اوریجینال
  HT66F004
  Holtek Semiconductor
  SOP-20
  121,000 ریال
  موجود
 • HT66F007 اوریجینال
  HT66F007
  Holtek Semiconductor
  MSOP-10
  129,000 ریال
  موجود
 • HT66F0025 اوریجینال
  HT66F0025
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  136,000 ریال
  موجود
 • BS84B06A-3 اوریجینال
  BS84B06A-3
  Holtek Semiconductor
  SOW-20
  142,000 ریال
  موجود
 • HT66F0082 اوریجینال
  HT66F0082
  Holtek Semiconductor
  SO-24
  183,000 ریال
  موجود
 • U87C196MC اوریجینال
  U87C196MC
  Intel Corporation
  SDIP-64
  185,000 ریال
  موجود
 • BS82C16A-3 اوریجینال
  BS82C16A-3
  Holtek Semiconductor
  SO-28
  185,000 ریال
  موجود
 • BS87B12A-3 اوریجینال
  BS87B12A-3
  Holtek Semiconductor
  SOP-20
  187,000 ریال
  موجود
 • BS66F340C اوریجینال
  BS66F340C
  Holtek Semiconductor
  SSOP-28
  192,000 ریال
  موجود
 • BS82D20A-3 اوریجینال
  BS82D20A-3
  Holtek Semiconductor
  SSOP-28
  200,000 ریال
  موجود
 • HD6475328CP10 اوریجینال
  HD6475328CP10
  Hitachi Semiconductor
  PLCC-84
  214,000 ریال
  موجود
 • MC6803U4P اوریجینال
  MC6803U4P
  Motorola
  DIP-40
  221,000 ریال
  موجود
 • BS82D20A-3 SO-28 اوریجینال
  BS82D20A-3 SO-28
  Holtek Semiconductor
  SO-28
  225,000 ریال
  موجود
 • STM8S003F3P6 اوریجینال
  STM8S003F3P6
  STMicroelectronics
  TSSOP-20
  239,000 ریال
  موجود
 • AT89C55WD-24JI بازسازی شده
  AT89C55WD-24JI
  Atmel Corporation
  PLCC-44
  245,000 ریال
  موجود
 • AT89C51-24PU بازسازی شده
  AT89C51-24PU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  252,000 ریال
  موجود
 • AT89C52-24PU بازسازی شده
  AT89C52-24PU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  295,000 ریال
  موجود
 • BS66F350C اوریجینال
  BS66F350C
  Holtek Semiconductor
  LQFP-44
  295,000 ریال
  موجود
 • BS66F350 اوریجینال
  BS66F350
  Holtek Semiconductor
  LQFP-44
  304,000 ریال
  موجود
 • BS66F360 (LQFP-48) اوریجینال
  BS66F360 (LQFP-48)
  Holtek Semiconductor
  LQFP-48
  325,000 ریال
  موجود
 • STM32F030C8T6 اوریجینال
  STM32F030C8T6
  STMicroelectronics
  LQFP-48
  329,000 ریال
  موجود
 • BS66F360C  (LQFP-48) اوریجینال
  BS66F360C (LQFP-48)
  Holtek Semiconductor
  LQFP-48
  330,000 ریال
  موجود
 • AT89S52-24PU بازسازی شده
  AT89S52-24PU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  331,000 ریال
  موجود
 • BS67F350C اوریجینال
  BS67F350C
  Holtek Semiconductor
  LQFP-64
  335,000 ریال
  موجود
 • PALCE16V8H-15SC/4 اوریجینال
  PALCE16V8H-15SC/4
  AMD
  SOW-20
  342,000 ریال
  موجود
 • BS66F360C (LQFP-44) اوریجینال
  BS66F360C (LQFP-44)
  Holtek Semiconductor
  LQFP-44
  343,000 ریال
  موجود
 • UPD780C-1 اوریجینال
  UPD780C-1
  NEC Electronics
  DIP-40
  350,000 ریال
  موجود
 • BS66F360 (LQFP-44) اوریجینال
  BS66F360 (LQFP-44)
  Holtek Semiconductor
  LQFP-44
  351,000 ریال
  موجود
 • PIC12F675-I/P اوریجینال
  PIC12F675-I/P
  Microchip Technology
  DIP-8
  356,000 ریال
  موجود
 • ATTINY13A-PU اوریجینال
  ATTINY13A-PU
  Atmel Corporation
  DIP-8
  357,000 ریال
  موجود
 • ESP8285N08 اوریجینال
  ESP8285N08
  Espressif Systems
  QFN-32
  360,000 ریال
  موجود
 • AT89C2051-24PU اوریجینال
  AT89C2051-24PU
  Atmel Corporation
  DIP-20
  368,000 ریال
  موجود
 • ST72C216G1B6 بازسازی شده
  ST72C216G1B6
  STMicroelectronics
  SDIP-32
  387,000 ریال
  موجود
 • BS83B08A-3 اوریجینال
  BS83B08A-3
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  389,000 ریال
  موجود
 • PIC12F629I/P اوریجینال
  PIC12F629I/P
  Microchip Technology
  DIP-8
  390,000 ریال
  موجود
 • PIC12F1822I/SN اوریجینال
  PIC12F1822I/SN
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  409,000 ریال
  موجود
 • ATTINY44A-SSU اوریجینال
  ATTINY44A-SSU
  Atmel Corporation
  SO-14
  458,000 ریال
  موجود
 • ESP32-C3FN4 اوریجینال
  ESP32-C3FN4
  Espressif Systems
  QFN-32
  474,000 ریال
  موجود
 • ATMEGA48PA-AU اوریجینال
  ATMEGA48PA-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  476,000 ریال
  موجود
 • ATMEGA88PA-AU اوریجینال
  ATMEGA88PA-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  479,000 ریال
  موجود
 • HT45F0057 بازسازی شده
  HT45F0057
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  493,000 ریال
  موجود