فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • QX5303 اوریجینال
  QX5303
  CHINA
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • QX5305 اوریجینال
  QX5305
  CHINA
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • SCT2026CSTG اوریجینال
  SCT2026CSTG
  CHINA
  SOEIAJ-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • AMC7150DLFT اوریجینال
  AMC7150DLFT
  ADDtek Corp
  TO-252 (D-PAK)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BP2865SJ اوریجینال
  BP2865SJ
  BPS Confidential
  SOT33-5B
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • PT4101B23F اوریجینال
  PT4101B23F
  CR Powtech Co
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • KK33193N بازسازی شده
  KK33193N
  Kodenshi Corp
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • IL33193N بازسازی شده
  IL33193N
  INTEGRAL JSC
  DIP-8
  کمیاب
 • HV9910P بازسازی شده
  HV9910P
  Supertex Inc
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • NJU9203BD اوریجینال
  NJU9203BD
  NJR Corporation
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BP2872 اوریجینال
  BP2872
  BPS Confidential
  SO-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BP2867GJ اوریجینال
  BP2867GJ
  BPS Confidential
  DIP-7
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • BP2838G اوریجینال
  BP2838G
  BPS Confidential
  DIP-7
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • PAM2808BLBR اوریجینال
  PAM2808BLBR
  Diodes Incorporated
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BP2329 اوریجینال
  BP2329
  BPS Confidential
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • BP3318 اوریجینال
  BP3318
  BPS Confidential
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • M34-1L اوریجینال
  M34-1L
  Bowin Microelectronics
  TO-92
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BP2318 اوریجینال
  BP2318
  BPS Confidential
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • BP3319 اوریجینال
  BP3319
  BPS Confidential
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • CN5611 اوریجینال
  CN5611
  Shanghai Consonance Electronics
  SOT-89-5
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • WS9442D7P اوریجینال
  WS9442D7P
  Winsemi Microelectronics
  DIP-7
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • NSI45020JZT1G اوریجینال
  NSI45020JZT1G
  ON Semiconductor
  SOT-223
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • CYT3000A اوریجینال
  CYT3000A
  CYT Opto-Electronic Technology
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MC33193P بازسازی شده
  MC33193P
  Freescale Semiconductor
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ICL7107CM44 کپی
  ICL7107CM44
  Intersil Corporation
  MQFP-44
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BP3106 اوریجینال
  BP3106
  BPS Confidential
  SOT-23-5 (SC-74A)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SGL8022W اوریجینال
  SGL8022W
  Sigma Microelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • OC5021B کپی
  OC5021B
  Shenzhen Ou Chuangxin Semiconductor
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • MBI5026GF اوریجینال
  MBI5026GF
  Macroblock, Inc
  SOEIAJ-24
  224,000 ریال
  تحویل 22 روزه 220,000 ریال
  سفارش دهید
 • PT4107 اوریجینال
  PT4107
  CR Powtech Co
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BA618 بازسازی شده
  BA618
  ROHM Semiconductor
  DIP-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DM132-SSOP28 اوریجینال
  DM132-SSOP28
  Silicon Touch Technology
  SSOP-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • WS9822BD7P اوریجینال
  WS9822BD7P
  Winsemi Microelectronics
  DIP-7
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SM2082C-ESOP8 اوریجینال
  SM2082C-ESOP8
  Gaston Electronics
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MT7890 اوریجینال
  MT7890
  CHINA
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SN75500AN اوریجینال
  SN75500AN
  Texas Instruments
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BP3218 اوریجینال
  BP3218
  BPS Confidential
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MT79338 اوریجینال
  MT79338
  Maxic Technology Corporation
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • LZC8720 اوریجینال
  LZC8720
  CHINA
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • LYT0006P بازسازی شده
  LYT0006P
  Power Integrations
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • UAA1041B اوریجینال
  UAA1041B
  Freescale Semiconductor
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ICL7107CPLZ بازسازی شده
  ICL7107CPLZ
  Intersil Corporation
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MBI6663GSD-A اوریجینال
  MBI6663GSD-A
  Macroblock, Inc
  TO-252-5 (PPAK)
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • NJU9201BD اوریجینال
  NJU9201BD
  NJR Corporation
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MBI5031GTS اوریجینال
  MBI5031GTS
  Macroblock, Inc
  TSSOP-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • L9686 اوریجینال
  L9686
  STMicroelectronics
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SM1612 اوریجینال
  SM1612
  Microsemi Corporation
  SOP-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • LIS8717 اوریجینال
  LIS8717
  CHINA
  DIP-7
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید