فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • A8797BH اوریجینال
  A8797BH
  Intel Corporation
  PGA-68
  کمیاب
 • MC68HC908AZ60A اوریجینال
  MC68HC908AZ60A
  Freescale Semiconductor
  QFP-64
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • XC6SLX75-2CSG484I اوریجینال
  XC6SLX75-2CSG484I
  Xilinx, Inc
  FBGA-484
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • AT89C51ED2-RLTUM اوریجینال
  AT89C51ED2-RLTUM
  Atmel Corporation
  VQFP-44
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • UPD78365AGF-3B9 اوریجینال
  UPD78365AGF-3B9
  NEC Electronics
  QFP-80
  تحویل 36 روزه 437.3 یوان
  سفارش دهید
 • XC7K325T-2FFG676I بازسازی شده
  XC7K325T-2FFG676I
  Xilinx, Inc
  FCBGA-676
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • AM95C60-20KC-30 اوریجینال
  AM95C60-20KC-30
  AMD
  TQFP-160
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F207VGT6 اوریجینال
  STM32F207VGT6
  STMicroelectronics
  LQFP-100
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • PIC32MX675F512H-80I/PT اوریجینال
  PIC32MX675F512H-80I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-64
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • SPC560P50L3CEFAR اوریجینال
  SPC560P50L3CEFAR
  STMicroelectronics
  LQFP-100
  تحویل 50 روزه
  سفارش دهید
 • PIC24FJ256GB108-I/PT اوریجینال
  PIC24FJ256GB108-I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-80
  تحویل 230 روزه
  سفارش دهید
 • SPC560P50L5CEFAR اوریجینال
  SPC560P50L5CEFAR
  STMicroelectronics
  LQFP-144
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F87K90-I/PT اوریجینال
  PIC18F87K90-I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-80
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • MIMX8MQ5CVAHZAB اوریجینال
  MIMX8MQ5CVAHZAB
  NXP Semiconductors
  FCBGA-621
  تحویل 130 روزه
  سفارش دهید
 • EPF10K10TC144-4N اوریجینال
  EPF10K10TC144-4N
  Altera Corporation
  TQFP-144
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • XC2C384-7FT256C اوریجینال
  XC2C384-7FT256C
  Xilinx, Inc
  FTBGA-256
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • STM32L083RZT6 اوریجینال
  STM32L083RZT6
  STMicroelectronics
  LQFP-64
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • XC95108-7PQ100I اوریجینال
  XC95108-7PQ100I
  Xilinx, Inc
  PQFP-100
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • XC95108-7PQ100I بازسازی شده
  XC95108-7PQ100I
  Xilinx, Inc
  PQFP-100
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F373V8T6 اوریجینال
  STM32F373V8T6
  STMicroelectronics
  LQFP-100
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • XC6SLX75-3CSG484I اوریجینال
  XC6SLX75-3CSG484I
  Xilinx, Inc
  FBGA-484
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • S3C2440AL-40 اوریجینال
  S3C2440AL-40
  Samsung Electronics
  FBGA-289
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ADSP-BF536BBCZ-3B اوریجینال
  ADSP-BF536BBCZ-3B
  Analog Devices
  BGA-208
  تحویل 40 روزه 475.1 یوان
  سفارش دهید
 • MC68HC908AZ60 اوریجینال
  MC68HC908AZ60
  Motorola
  QFP-64
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ATXMEGA32C4-AU اوریجینال
  ATXMEGA32C4-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-44
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F46K22-E/PT اوریجینال
  PIC18F46K22-E/PT
  Microchip Technology
  TQFP-44
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • TMS320C6713BZDP300 اوریجینال
  TMS320C6713BZDP300
  Texas Instruments
  BGA-272
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • STM32H743IIT6 بازسازی شده
  STM32H743IIT6
  STMicroelectronics
  LQFP-176
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • XC3S1000-4FG676C اوریجینال
  XC3S1000-4FG676C
  Xilinx, Inc
  FBGA-676
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • XC3S1000-4FG676I اوریجینال
  XC3S1000-4FG676I
  Xilinx, Inc
  FBGA-676
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • XC7A100T-2FGG676I اوریجینال
  XC7A100T-2FGG676I
  Xilinx, Inc
  BGA-676
  تحویل 92 روزه
  سفارش دهید
 • ATXMEGA128A3U-AU اوریجینال
  ATXMEGA128A3U-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-64
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • TMS320F2811PBKA اوریجینال
  TMS320F2811PBKA
  Texas Instruments
  LQFP-128
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • EP2C50F484C8 اوریجینال
  EP2C50F484C8
  Altera Corporation
  FBGA-484
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA1280V-8AU اوریجینال
  ATMEGA1280V-8AU
  Atmel Corporation
  TQFP-100
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • XC7A50T-2FGG484C اوریجینال
  XC7A50T-2FGG484C
  Xilinx, Inc
  FBGA-484
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F767IGT6 اوریجینال
  STM32F767IGT6
  STMicroelectronics
  LQFP-176
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC24FJ256GA705-I/PT اوریجینال
  PIC24FJ256GA705-I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-48
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ATXMEGA16A4U-AU اوریجینال
  ATXMEGA16A4U-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-44
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • XRM48L950PGET اوریجینال
  XRM48L950PGET
  Texas Instruments
  LQFP-144
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • RM7065C-466T اوریجینال
  RM7065C-466T
  PMC-Sierra, Inc
  FTBGA-256
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F777BIT6 بازسازی شده
  STM32F777BIT6
  STMicroelectronics
  LQFP-208
  کمیاب
 • XC7Z010-1CLG400C اوریجینال
  XC7Z010-1CLG400C
  Xilinx, Inc
  LFBGA-400
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • M6117CA1 بازسازی شده
  M6117CA1
  ALi Corporation
  PQFP-208
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F746IGT6 اوریجینال
  STM32F746IGT6
  STMicroelectronics
  LQFP-176
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • EPM570T100C5N اوریجینال
  EPM570T100C5N
  Altera Corporation
  TQFP-100
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • XC7K70T-2FBG676I اوریجینال
  XC7K70T-2FBG676I
  Xilinx, Inc
  FCBGA-676
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • N80C196KB-16 اوریجینال
  N80C196KB-16
  Intel Corporation
  PLCC-68
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید