فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • STM32H750IBT6 اوریجینال
  STM32H750IBT6
  STMicroelectronics
  LQFP-176
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F777BIT6 اوریجینال
  STM32F777BIT6
  STMicroelectronics
  LQFP-208
  کمیاب
 • XCF16PFSG48C اوریجینال
  XCF16PFSG48C
  Xilinx, Inc
  BGA-48
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • XC6SLX75-2FGG484I اوریجینال
  XC6SLX75-2FGG484I
  Xilinx, Inc
  FBGA-484
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • XC7A50T-2CSG325C اوریجینال
  XC7A50T-2CSG325C
  Xilinx, Inc
  CSBGA-325
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • XC7K325T-2FFG900C اوریجینال
  XC7K325T-2FFG900C
  Xilinx, Inc
  FCBGA-900
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • F28M35H52C1RFPT اوریجینال
  F28M35H52C1RFPT
  Texas Instruments
  TQFP-144
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • XC7A200T-2FBG484I اوریجینال
  XC7A200T-2FBG484I
  Xilinx, Inc
  FCBGA-484
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • XC7A200T-2FBG484C اوریجینال
  XC7A200T-2FBG484C
  Xilinx, Inc
  FBGA-484
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • XC6SLX45-2CSG324C اوریجینال
  XC6SLX45-2CSG324C
  Xilinx, Inc
  LFBGA-324
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • MC9S12XEP100MAG اوریجینال
  MC9S12XEP100MAG
  NXP Semiconductors
  LQFP-144
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • DSPIC33EP256MU806-I/PT اوریجینال
  DSPIC33EP256MU806-I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-64
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • R5F212DCSNFP#V2 اوریجینال
  R5F212DCSNFP#V2
  Renesas Technology
  LQFP-80
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • STM32H7A3RGT6 اوریجینال
  STM32H7A3RGT6
  STMicroelectronics
  LQFP-64
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • SAF-XC167CI-32F40F اوریجینال
  SAF-XC167CI-32F40F
  Infineon Technologies
  TQFP-144
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • TMS320F240PQ اوریجینال
  TMS320F240PQ
  Texas Instruments
  BQFP-132
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • XC6SLX9-2FTG256I اوریجینال
  XC6SLX9-2FTG256I
  Xilinx, Inc
  LBGA-256
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • XC5VLX30-2FFG324C اوریجینال
  XC5VLX30-2FFG324C
  Xilinx, Inc
  FCBGA-324
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ICE40HX4K-TQ144 اوریجینال
  ICE40HX4K-TQ144
  Lattice Semiconductor
  TQFP-144
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • DSP56F807PY80E اوریجینال
  DSP56F807PY80E
  NXP Semiconductors
  LQFP-160
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • EPM9320ALI84-10 اوریجینال
  EPM9320ALI84-10
  Altera Corporation
  PLCC-84
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • XC7K160T-2FBG676I اوریجینال
  XC7K160T-2FBG676I
  Xilinx, Inc
  FCBGA-676
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F767IGT6 اوریجینال
  STM32F767IGT6
  STMicroelectronics
  LQFP-176
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F413ZHT6 اوریجینال
  STM32F413ZHT6
  STMicroelectronics
  LQFP-144
  تحویل 34 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F405RGT7 اوریجینال
  STM32F405RGT7
  STMicroelectronics
  LQFP-64
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F746ZGT6 اوریجینال
  STM32F746ZGT6
  STMicroelectronics
  LQFP-144
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • XC7Z010-1CLG225C اوریجینال
  XC7Z010-1CLG225C
  Xilinx, Inc
  LFBGA-225
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • XC7Z020-3CLG484E اوریجینال
  XC7Z020-3CLG484E
  Xilinx, Inc
  LFBGA-484
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • XC7A100T-2FTG256I اوریجینال
  XC7A100T-2FTG256I
  Xilinx, Inc
  FTBGA-256
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • 80515-FPBM-TFP2 اوریجینال
  80515-FPBM-TFP2
  Maxim Integrated
  PLCC-68
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • XC6VLX75T-2FFG784I اوریجینال
  XC6VLX75T-2FFG784I
  Xilinx, Inc
  FCBGA-784
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • XC6SLX9-2TQG144I اوریجینال
  XC6SLX9-2TQG144I
  Xilinx, Inc
  TQFP-144
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • XC6SLX150T-2FGG676C اوریجینال
  XC6SLX150T-2FGG676C
  Xilinx, Inc
  FBGA-676
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F746NGH6 اوریجینال
  STM32F746NGH6
  STMicroelectronics
  TFBGA-216
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • XC4VLX100-10FF1148I اوریجینال
  XC4VLX100-10FF1148I
  Xilinx, Inc
  FCBGA-1148
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • XC3S5000-4FGG676I اوریجینال
  XC3S5000-4FGG676I
  Xilinx, Inc
  FBGA-676
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • XC7K410T-2FFG900C اوریجینال
  XC7K410T-2FFG900C
  Xilinx, Inc
  FCBGA-900
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • A80486DX2-66 بازسازی شده
  A80486DX2-66
  Intel Corporation
  PGA-168
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • A80486DX2-66 اوریجینال
  A80486DX2-66
  Intel Corporation
  PGA-168
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • XC7A35T-1FTG256C اوریجینال
  XC7A35T-1FTG256C
  Xilinx, Inc
  LBGA-256
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • XC7A200T-2FBG676C اوریجینال
  XC7A200T-2FBG676C
  Xilinx, Inc
  FCBGA-676
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • XC6SLX9-3TQG144I اوریجینال
  XC6SLX9-3TQG144I
  Xilinx, Inc
  TQFP-144
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • XC5VLX30-1FFG324I بازسازی شده
  XC5VLX30-1FFG324I
  Xilinx, Inc
  FCBGA-324
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F46Q10-I/PT اوریجینال
  PIC18F46Q10-I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-44
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • ST10F276Z5Q3 اوریجینال
  ST10F276Z5Q3
  STMicroelectronics
  PQFP-144
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • MC68020RC25E اوریجینال
  MC68020RC25E
  Motorola
  PGA-114
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • XCKU040-3FFVA1156E اوریجینال
  XCKU040-3FFVA1156E
  Xilinx, Inc
  FCBGA-1156
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • XC7Z035-1FBG676C بازسازی شده
  XC7Z035-1FBG676C
  Xilinx, Inc
  FCBGA-676
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید