فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • LM78H24K کپی
  LM78H24K
  National Semiconductor
  TO-3
  246,000 ریال
  موجود
 • LM78H15K کپی
  LM78H15K
  National Semiconductor
  TO-3
  248,000 ریال
  موجود
 • TC4427AEOA اوریجینال
  TC4427AEOA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  249,000 ریال
  موجود
 • LM350K کپی
  LM350K
  National Semiconductor
  TO-3
  251,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVS-ADJ (HIGH COPY) کپی
  LM2576HVS-ADJ (HIGH COPY)
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  253,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVT-ADJ ( HIGH COPY) کپی
  LM2576HVT-ADJ ( HIGH COPY)
  National Semiconductor
  TO-220-5
  253,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVS-5.0 (HIGH COPY) کپی
  LM2576HVS-5.0 (HIGH COPY)
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  254,000 ریال
  موجود
 • LM78H12K کپی
  LM78H12K
  National Semiconductor
  TO-3
  255,000 ریال
  موجود
 • LM334Z اوریجینال
  LM334Z
  National Semiconductor
  TO-92
  255,000 ریال
  موجود
 • MM1308XWBE اوریجینال
  MM1308XWBE
  Mitsumi Electric Co
  SO-14
  258,000 ریال
  موجود
 • TPS5430DDA اوریجینال
  TPS5430DDA
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  261,000 ریال
  موجود
 • FA3624P اوریجینال
  FA3624P
  Fuji Electric
  DIP-16
  263,000 ریال
  موجود
 • TC7660COA اوریجینال
  TC7660COA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  266,000 ریال
  موجود
 • LF50CV اوریجینال
  LF50CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  268,000 ریال
  موجود
 • XL4016E1 اوریجینال
  XL4016E1
  Shanghai Xinlong Semiconductor
  TO-220-5
  273,000 ریال
  موجود
 • AZ1084T-ADJ اوریجینال
  AZ1084T-ADJ
  BCD Semiconductor
  TO-220AB
  280,000 ریال
  موجود
 • LM338K کپی
  LM338K
  National Semiconductor
  TO-3
  283,000 ریال
  موجود
 • MCP1525-I/TO اوریجینال
  MCP1525-I/TO
  Microchip Technology
  TO-92
  286,000 ریال
  موجود
 • TPS62200DBV اوریجینال
  TPS62200DBV
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  287,000 ریال
  موجود
 • LM78H09K کپی
  LM78H09K
  National Semiconductor
  TO-3
  288,000 ریال
  موجود
 • IRS2104S اوریجینال
  IRS2104S
  International Rectifier
  SO-8 (SOP-8)
  288,000 ریال
  موجود
 • SG3525AP اوریجینال
  SG3525AP
  STMicroelectronics
  SO-16
  298,000 ریال
  موجود
 • L298N کپی
  L298N
  STMicroelectronics
  Multiwatt-15
  301,000 ریال
  موجود
 • LM317BD2T اوریجینال
  LM317BD2T
  ON Semiconductor
  TO-263AB (D2PAK)
  311,000 ریال
  موجود
 • LM2576T-ADJ (HTC) اوریجینال
  LM2576T-ADJ (HTC)
  HTC Korea TAEJIN Technology
  TO-220-5
  316,000 ریال
  موجود
 • LM2576T-5.0 (HTC) اوریجینال
  LM2576T-5.0 (HTC)
  HTC Korea TAEJIN Technology
  TO-220-5
  316,000 ریال
  موجود
 • IR2103 اوریجینال
  IR2103
  International Rectifier
  DIP-8
  318,000 ریال
  موجود
 • TCA785P کپی
  TCA785P
  Infineon Technologies
  DIP-16
  342,000 ریال
  موجود
 • TPS5450DDAR اوریجینال
  TPS5450DDAR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  357,000 ریال
  موجود
 • TC4428AEOA اوریجینال
  TC4428AEOA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  357,000 ریال
  موجود
 • LM336Z25 اوریجینال
  LM336Z25
  ON Semiconductor
  TO-92
  358,000 ریال
  موجود
 • SG2525AN اوریجینال
  SG2525AN
  STMicroelectronics
  DIP-16
  382,000 ریال
  موجود
 • TPS62205DBVR اوریجینال
  TPS62205DBVR
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  383,000 ریال
  موجود
 • FSDM0265RN اوریجینال
  FSDM0265RN
  Fairchild Semiconductor
  DIP-8
  383,000 ریال
  موجود
 • FAN1086M33 اوریجینال
  FAN1086M33
  Fairchild Semiconductor
  TO-263AB (D2PAK)
  390,000 ریال
  موجود
 • IR2111 بازسازی شده
  IR2111
  International Rectifier
  DIP-8
  405,000 ریال
  موجود
 • SG3525AN اوریجینال
  SG3525AN
  STMicroelectronics
  DIP-16
  410,000 ریال
  موجود
 • LM2940T-9.0 اوریجینال
  LM2940T-9.0
  National Semiconductor
  TO-220
  420,000 ریال
  موجود
 • TS2940CM33 اوریجینال
  TS2940CM33
  Taiwan Semiconductor
  TO-263AB (D2PAK)
  420,000 ریال
  موجود
 • FSL336LRN اوریجینال
  FSL336LRN
  Fairchild Semiconductor
  DIP-7
  434,000 ریال
  موجود
 • TC426CPA اوریجینال
  TC426CPA
  TelCom Semiconductor
  DIP-8
  439,000 ریال
  موجود
 • TC426CPA اوریجینال
  TC426CPA
  Microchip Technology
  DIP-8
  439,000 ریال
  موجود
 • MIC29302AWU اوریجینال
  MIC29302AWU
  Micrel, Inc
  TO-263AB (D2PAK)
  449,000 ریال
  موجود
 • L297 کپی
  L297
  STMicroelectronics
  DIP-20
  465,000 ریال
  موجود
 • IR2113S اوریجینال
  IR2113S
  International Rectifier
  SOW-16
  492,000 ریال
  موجود
 • MP1484EN-LF بازسازی شده
  MP1484EN-LF
  Monolithic Power Systems
  SO-8 (SOP-8)
  496,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVT-ADJ (HTC) اوریجینال
  LM2576HVT-ADJ (HTC)
  HTC Korea TAEJIN Technology
  TO-220-5
  504,000 ریال
  موجود
 • IRS2104 اوریجینال
  IRS2104
  International Rectifier
  DIP-8
  506,000 ریال
  موجود