فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MPSA64 اوریجینال
  MPSA64
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  13,076 ریال
  موجود
 • BC640 اوریجینال
  BC640
  JCET Group Co
  TO-92
  13,100 ریال
  موجود
 • PC817 کپی
  PC817
  SHARP Corporation
  DIP-4
  13,100 ریال
  موجود
 • 2SK596 اوریجینال
  2SK596
  Sanyo Electric
  TO-92S
  13,196 ریال
  موجود
 • BC517 کپی
  BC517
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  13,200 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.2 کپی
  AMS1117-1.2
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  13,400 ریال
  موجود
 • SS36 اوریجینال
  SS36
  CHINA
  DO-214AB (SMCJ)
  13,400 ریال
  موجود
 • 2SC458C اوریجینال
  2SC458C
  Hitachi Semiconductor
  TO-92
  13,446 ریال
  موجود
 • 2SA643 اوریجینال
  2SA643
  Usha (India) Ltd
  TO-92
  13,685 ریال
  موجود
 • 2SC2120 اوریجینال
  2SC2120
  Toshiba Corporation
  TO-92
  13,800 ریال
  موجود
 • MPSA94 اوریجینال
  MPSA94
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  13,900 ریال
  موجود
 • BF422 اوریجینال
  BF422
  Philips Semiconductor
  TO-92
  14,100 ریال
  موجود
 • WS78L12ACZ کپی
  WS78L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  14,100 ریال
  موجود
 • BC635 اوریجینال
  BC635
  Continental Device India
  TO-92
  14,168 ریال
  موجود
 • BD135 کپی
  BD135
  NXP Semiconductors
  TO-126
  14,200 ریال
  موجود
 • BD139 کپی
  BD139
  NXP Semiconductors
  TO-126
  14,200 ریال
  موجود
 • BD140 کپی
  BD140
  NXP Semiconductors
  TO-126
  14,200 ریال
  موجود
 • ZX74HCTLS163AN اوریجینال
  ZX74HCTLS163AN
  CHINA
  DIP-16
  14,300 ریال
  موجود
 • 2SD471AC اوریجینال
  2SD471AC
  Usha (India) Ltd
  TO-92
  14,490 ریال
  موجود
 • DB107 اوریجینال
  DB107
  SEP Electronic Corp
  EDIP-4
  14,600 ریال
  موجود
 • 2SC3478A اوریجینال
  2SC3478A
  NEC Electronics
  TO-92
  14,611 ریال
  موجود
 • BD136 کپی
  BD136
  Philips Semiconductor
  TO-126
  14,700 ریال
  موجود
 • AMS1117-2.5 کپی
  AMS1117-2.5
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  14,800 ریال
  موجود
 • SN74F158AN اوریجینال
  SN74F158AN
  Texas Instruments
  DIP-16
  15,000 ریال
  موجود
 • SN74LS114N اوریجینال
  SN74LS114N
  Texas Instruments
  DIP-14
  15,000 ریال
  موجود
 • M74LS395AP اوریجینال
  M74LS395AP
  Mitsubishi Electric
  DIP-16
  15,000 ریال
  موجود
 • WS78L06ACZ کپی
  WS78L06ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  15,000 ریال
  موجود
 • MMBTA92LT1 اوریجینال
  MMBTA92LT1
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  15,100 ریال
  موجود
 • BD237 کپی
  BD237
  NXP Semiconductors
  TO-126
  15,100 ریال
  موجود
 • WS78L15ACZ کپی
  WS78L15ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  15,200 ریال
  موجود
 • 2SB1068 اوریجینال
  2SB1068
  NEC Electronics
  TO-92
  15,249 ریال
  موجود
 • BB121A اوریجینال
  BB121A
  ITT Semiconductors
  DO-204AH (DO-35)
  15,295 ریال
  موجود
 • WS78L08ACZ کپی
  WS78L08ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  15,300 ریال
  موجود
 • 2SB564A اوریجینال
  2SB564A
  Usha (India) Ltd
  TO-92
  15,353 ریال
  موجود
 • WS78L09ACZ کپی
  WS78L09ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  15,500 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.8 کپی
  AMS1117-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  15,500 ریال
  موجود
 • SB240 اوریجینال
  SB240
  PANJIT International Inc
  DO-204AC (DO-15)
  15,640 ریال
  موجود
 • MC931 اوریجینال
  MC931
  Mitsubishi Electric
  TO-92
  15,800 ریال
  موجود
 • 2SB561C اوریجینال
  2SB561C
  Hitachi Semiconductor
  TO-92
  15,875 ریال
  موجود
 • LM386M-1 کپی
  LM386M-1
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  16,000 ریال
  موجود
 • P6KE350A کپی
  P6KE350A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  16,200 ریال
  موجود
 • EL817C اوریجینال
  EL817C
  Everlight Electronics
  DIP-4
  16,200 ریال
  موجود
 • 2SD1513 اوریجینال
  2SD1513
  NEC Electronics
  TO-92
  16,215 ریال
  موجود
 • FDN360P (HIGH COPY) کپی
  FDN360P (HIGH COPY)
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  16,300 ریال
  موجود
 • BD138 کپی
  BD138
  NXP Semiconductors
  TO-126
  16,300 ریال
  موجود
 • BD137 کپی
  BD137
  NXP Semiconductors
  TO-126
  16,300 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ کپی
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  16,400 ریال
  موجود
 • 2SA1376 اوریجینال
  2SA1376
  NEC Electronics
  TO-92
  16,444 ریال
  موجود