فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ATTINY45V-10SU اوریجینال
  ATTINY45V-10SU
  Atmel Corporation
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY13A-SU اوریجینال
  ATTINY13A-SU
  Atmel Corporation
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC12F509-I/SN اوریجینال
  PIC12F509-I/SN
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC12F683-I/SN اوریجینال
  PIC12F683-I/SN
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • AT89C4051-24SU اوریجینال
  AT89C4051-24SU
  Atmel Corporation
  SOW-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F54-I/P اوریجینال
  PIC16F54-I/P
  Microchip Technology
  DIP-18
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • GAL20V8AS-25HB1 اوریجینال
  GAL20V8AS-25HB1
  STMicroelectronics
  SPDIP-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • GAL16V8DLP بازسازی شده
  GAL16V8DLP
  Lattice Semiconductor
  PLCC-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY26L-8SU اوریجینال
  ATTINY26L-8SU
  Atmel Corporation
  SOW-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC10F322-I/P اوریجینال
  PIC10F322-I/P
  Microchip Technology
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • HT68F002 اوریجینال
  HT68F002
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • BS83B16A-3 بازسازی شده
  BS83B16A-3
  Holtek Semiconductor
  SOP-24
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • EM78P156ELPJ-G اوریجینال
  EM78P156ELPJ-G
  Elan Microelectronics Co
  DIP-18
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F676T-I/SL اوریجینال
  PIC16F676T-I/SL
  Microchip Technology
  SO-14
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • A54SX08-3TQ144 اوریجینال
  A54SX08-3TQ144
  Actel Corporation
  TQFP-144
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA8L-8AU بازسازی شده
  ATMEGA8L-8AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • Z8018110FEC اوریجینال
  Z8018110FEC
  Zilog, Inc
  QFP-100
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC10F222-I/OT اوریجینال
  PIC10F222-I/OT
  Microchip Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F818-I/SO اوریجینال
  PIC16F818-I/SO
  Microchip Technology
  SO-18
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC10F206-I/P اوریجینال
  PIC10F206-I/P
  Microchip Technology
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F630-I/P اوریجینال
  PIC16F630-I/P
  Microchip Technology
  DIP-14
  تحویل 22 روزه
  در انتظار خرید
 • PIC24F32KA302-I/SP اوریجینال
  PIC24F32KA302-I/SP
  Microchip Technology
  SPDIP-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STC15W404AS-35I-SOP16 اوریجینال
  STC15W404AS-35I-SOP16
  STCmicro Technology Co
  SOP-16
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • CH554G اوریجینال
  CH554G
  Jiangsu Qinheng Co
  SOP-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STM32G030C8T6 اوریجینال
  STM32G030C8T6
  STMicroelectronics
  LQFP-48
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16LF1823-I/SL اوریجینال
  PIC16LF1823-I/SL
  Microchip Technology
  SO-14
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F72-I/SO اوریجینال
  PIC16F72-I/SO
  Microchip Technology
  SO-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F913T-I/SO اوریجینال
  PIC16F913T-I/SO
  Texas Instruments
  SO-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA8A-AU اوریجینال
  ATMEGA8A-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  تحویل 22 روزه
  در انتظار خرید
 • STM8L152R8T6 اوریجینال
  STM8L152R8T6
  STMicroelectronics
  LQFP-64
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16LF18323-I/SL اوریجینال
  PIC16LF18323-I/SL
  Microchip Technology
  SO-14
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F526-I/SL اوریجینال
  PIC16F526-I/SL
  Microchip Technology
  SO-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA8535L-8PU اوریجینال
  ATMEGA8535L-8PU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY2313-20PU بازسازی شده
  ATTINY2313-20PU
  Atmel Corporation
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • M9S8AC16CG بازسازی شده
  M9S8AC16CG
  Freescale Semiconductor
  LQFP-44
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • CY8C20055-24SXI اوریجینال
  CY8C20055-24SXI
  Cypress Semiconductor
  SO-16
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F690-I/SO اوریجینال
  PIC16F690-I/SO
  Microchip Technology
  SOW-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC12F1822-I/P اوریجینال
  PIC12F1822-I/P
  Microchip Technology
  DIP-8
  کمیاب
 • PEEL18CV8P-15 اوریجینال
  PEEL18CV8P-15
  International CMOS Technology
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • Z80CPU-6MHZ اوریجینال
  Z80CPU-6MHZ
  Zilog, Inc
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MC9S08QG4CDTE اوریجینال
  MC9S08QG4CDTE
  Freescale Semiconductor
  TSSOP-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • V9911 بازسازی شده
  V9911
  Vango Technologies, Inc
  LQFP-64
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • V9981 بازسازی شده
  V9981
  Vango Technologies, Inc
  SSOP-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • LC4032V-75TN44C اوریجینال
  LC4032V-75TN44C
  Lattice Semiconductor
  TQFP-44
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F819-I/SO اوریجینال
  PIC16F819-I/SO
  Microchip Technology
  SO-18
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F25K22-I/SO اوریجینال
  PIC18F25K22-I/SO
  Microchip Technology
  SO-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F628A-I/P اوریجینال
  PIC16F628A-I/P
  Microchip Technology
  DIP-18
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY10-MAHR اوریجینال
  ATTINY10-MAHR
  Microchip Technology
  UDFN-8
  تحویل 600 روزه
  سفارش دهید