فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • US3M SMC اوریجینال
  US3M SMC
  CHINA
  DO-214AB (SMCJ)
  16,500 ریال
  موجود
 • L78M05CDT کپی
  L78M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  16,500 ریال
  موجود
 • 1N5408 اوریجینال
  1N5408
  MIC Electronic
  DO-201AD (DO-27)
  17,200 ریال
  موجود
 • 2SD882 کپی
  2SD882
  NEC Electronics
  TO-126
  17,200 ریال
  موجود
 • P6KE440CA کپی
  P6KE440CA
  General Semiconductor
  DO-204AC (DO-15)
  17,400 ریال
  موجود
 • MAC97A8 اوریجینال
  MAC97A8
  NXP Semiconductors
  TO-92
  17,600 ریال
  موجود
 • NE555P کپی
  NE555P
  Texas Instruments
  DIP-8
  17,700 ریال
  موجود
 • MPSA14 اوریجینال
  MPSA14
  Jiangsu Changjiang Electronics
  TO-92
  17,800 ریال
  موجود
 • BD238 کپی
  BD238
  NXP Semiconductors
  TO-126
  17,800 ریال
  موجود
 • WS2812B-V5 اوریجینال
  WS2812B-V5
  Worldsemi Co., Limited
  5050
  18,200 ریال
  موجود
 • PS2501-1 کپی
  PS2501-1
  Renesas Technology
  DIP-4
  18,200 ریال
  موجود
 • EL817SC(TU) اوریجینال
  EL817SC(TU)
  Everlight Electronics
  SMD-4 Gull Wing
  18,200 ریال
  موجود
 • P6KE400A کپی
  P6KE400A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  18,400 ریال
  موجود
 • SR204 اوریجینال
  SR204
  Taiwan Semiconductor
  DO-204AC (DO-15)
  18,564 ریال
  موجود
 • HTL195 اوریجینال
  HTL195
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  18,573 ریال
  موجود
 • 2SB772 کپی
  2SB772
  NEC Electronics
  TO-126
  19,000 ریال
  موجود
 • PS2501L-1 (SMD) کپی
  PS2501L-1 (SMD)
  Renesas Technology
  SMD-4 Gull Wing
  19,300 ریال
  موجود
 • 2SD1701 اوریجینال
  2SD1701
  NEC Electronics
  TO-92
  19,406 ریال
  موجود
 • M5M4C264AL-12 اوریجینال
  M5M4C264AL-12
  Mitsubishi Electric
  ZIP-24
  19,500 ریال
  موجود
 • D4068G اوریجینال
  D4068G
  NEC Electronics
  SO-14
  19,500 ریال
  موجود
 • M5325P اوریجینال
  M5325P
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • HD7427P اوریجینال
  HD7427P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • 74AC11PC اوریجینال
  74AC11PC
  National Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • HD74LS298P اوریجینال
  HD74LS298P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • 74F257APC اوریجینال
  74F257APC
  National Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD74LS365AP اوریجینال
  HD74LS365AP
  Hitachi Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • 74F399PC اوریجینال
  74F399PC
  Fairchild Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD74S11 اوریجینال
  HD74S11
  Hitachi Semiconductor
  CDIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • 74F114PC اوریجینال
  74F114PC
  Fairchild Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS27 اوریجینال
  SN74LS27
  Motorola
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • MB8227EC اوریجینال
  MB8227EC
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS113A اوریجینال
  SN74LS113A
  Motorola
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • MB8265-15 اوریجینال
  MB8265-15
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS03 اوریجینال
  SN74LS03
  Motorola
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • N74F379N اوریجینال
  N74F379N
  Philips Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS38 اوریجینال
  SN74LS38
  Motorola
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS155ANSR اوریجینال
  SN74LS155ANSR
  Texas Instruments
  SOEIAJ-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS386 اوریجینال
  SN74LS386
  Motorola
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74HC805NSR اوریجینال
  SN74HC805NSR
  Texas Instruments
  SOEIAJ-20
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS54 اوریجینال
  SN74LS54
  Motorola
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74ALS10AN اوریجینال
  SN74ALS10AN
  Texas Instruments
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS109A اوریجینال
  SN74LS109A
  Motorola
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74ALS1010AN اوریجینال
  SN74ALS1010AN
  Texas Instruments
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS280 اوریجینال
  SN74LS280
  Motorola
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74ALS1020AN اوریجینال
  SN74ALS1020AN
  Texas Instruments
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • DN74LS30 اوریجینال
  DN74LS30
  Matsushita Electric
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74ALS1032AN اوریجینال
  SN74ALS1032AN
  Texas Instruments
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • DN74LS290 اوریجینال
  DN74LS290
  Matsushita Electric
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود