فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • N76E003AT20 اوریجینال
  N76E003AT20
  Nuvoton Technology
  TSSOP-20
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA8A-AU بازسازی شده
  ATMEGA8A-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16LF73-I/SS بازسازی شده
  PIC16LF73-I/SS
  Microchip Technology
  SSOP-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F1823-I/SL اوریجینال
  PIC16F1823-I/SL
  Microchip Technology
  SO-14
  تحویل 22 روزه 456,000 ریال
  در انتظار خرید
 • STM8S003K3T6 اوریجینال
  STM8S003K3T6
  STMicroelectronics
  LQFP-32
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • STM8S001J3M3 اوریجینال
  STM8S001J3M3
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • PIC24HJ12GP201-I/P اوریجینال
  PIC24HJ12GP201-I/P
  Microchip Technology
  DIP-18
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA8-16PI بازسازی شده
  ATMEGA8-16PI
  Atmel Corporation
  SPDIP-28
  کمیاب
 • AT89C52-24JU بازسازی شده
  AT89C52-24JU
  Atmel Corporation
  PLCC-44
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • HD64180RP8 اوریجینال
  HD64180RP8
  Hitachi Semiconductor
  SDIP-64
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F54-E/SO اوریجینال
  PIC16F54-E/SO
  Microchip Technology
  SO-18
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F506-I/SL اوریجینال
  PIC16F506-I/SL
  Microchip Technology
  SO-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STC90C52RC اوریجینال
  STC90C52RC
  STCmicro Technology Co
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC12F675-I/SN اوریجینال
  PIC12F675-I/SN
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY20-SSU اوریجینال
  ATTINY20-SSU
  Atmel Corporation
  SO-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SM894051C25PP اوریجینال
  SM894051C25PP
  SyncMOS Technologies
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SM89516AC25PP اوریجینال
  SM89516AC25PP
  SyncMOS Technologies
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • P80C32 بازسازی شده
  P80C32
  Intel Corporation
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BS83B16A-3 اوریجینال
  BS83B16A-3
  Holtek Semiconductor
  SOP-24
  کمیاب
 • HT46R002 اوریجینال
  HT46R002
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PAL22V10-7PC اوریجینال
  PAL22V10-7PC
  Cypress Semiconductor
  SPDIP-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA48PA-PU اوریجینال
  ATMEGA48PA-PU
  Atmel Corporation
  SPDIP-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F1507-I/P اوریجینال
  PIC16F1507-I/P
  Microchip Technology
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16LF1829-I/SO اوریجینال
  PIC16LF1829-I/SO
  Microchip Technology
  SOW-20
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ATF16V8B-15PU اوریجینال
  ATF16V8B-15PU
  Atmel Corporation
  DIP-20
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • A8397-90 اوریجینال
  A8397-90
  Intel Corporation
  PGA-68
  کمیاب
 • MSP430F4152IPM اوریجینال
  MSP430F4152IPM
  Texas Instruments
  LQFP-64
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STM8L151K4U6 اوریجینال
  STM8L151K4U6
  STMicroelectronics
  UFQFPN-32
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA32A-PU بازسازی شده
  ATMEGA32A-PU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  کمیاب
 • IAP15W413AS-35I-SOP16 اوریجینال
  IAP15W413AS-35I-SOP16
  STCmicro Technology Co
  SOP-16
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY43U-MU اوریجینال
  ATTINY43U-MU
  Atmel Corporation
  VQFN-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC24FJ256DA110-I/PT اوریجینال
  PIC24FJ256DA110-I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-100
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA16U2-MU بازسازی شده
  ATMEGA16U2-MU
  Atmel Corporation
  QFN-32
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F722A-I/SO اوریجینال
  PIC16F722A-I/SO
  Microchip Technology
  SO-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STM32FEBKC6T6 اوریجینال
  STM32FEBKC6T6
  STMicroelectronics
  LQFP-48
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F030C6T6TR اوریجینال
  STM32F030C6T6TR
  STMicroelectronics
  LQFP-48
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • AT89S51-24PU اوریجینال
  AT89S51-24PU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STM8L052C6T6 اوریجینال
  STM8L052C6T6
  STMicroelectronics
  LQFP-48
  تحویل 50 روزه 11.6 یوان
  سفارش دهید
 • PIC18F1320-I/SO اوریجینال
  PIC18F1320-I/SO
  Microchip Technology
  SO-18
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • STM32F070CBT6 اوریجینال
  STM32F070CBT6
  STMicroelectronics
  LQFP-48
  کمیاب
 • HPC46400EV20 بازسازی شده
  HPC46400EV20
  National Semiconductor
  PLCC-68
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA16-16AU بازسازی شده
  ATMEGA16-16AU
  Atmel Corporation
  TQFP-44
  کمیاب
 • ATTINY4-TS8R اوریجینال
  ATTINY4-TS8R
  Microchip Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC24FJ16MC102-I/SP اوریجینال
  PIC24FJ16MC102-I/SP
  Microchip Technology
  SPDIP-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PALCE16V8H-15PC اوریجینال
  PALCE16V8H-15PC
  AMD
  DIP-20
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • MC68HC11E2CP اوریجینال
  MC68HC11E2CP
  Motorola
  DIP-48
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MC68LC302PU20B اوریجینال
  MC68LC302PU20B
  Motorola
  PQFP-100
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MC68HC908QY4ACDWE اوریجینال
  MC68HC908QY4ACDWE
  Freescale Semiconductor
  SO-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید