فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • NTC 10K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  3,520 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,080 ریال
  موجود
 • NTC 100K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 100K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,720 ریال
  موجود
 • NTC 50K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 50K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,980 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,240 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM 5% اوریجینال
  NTC 10KOHM 5%
  Nanjing Shiheng Elec
  Axial
  5,450 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,520 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM ±5% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±5%
  Nanjing Shiheng Elec
  Radial
  5,660 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,220 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,220 ریال
  موجود
 • NTC 502-5M اوریجینال
  NTC 502-5M
  CHINA
  Radial
  6,690 ریال
  موجود
 • NTC 101-5M اوریجینال
  NTC 101-5M
  CHINA
  Radial
  6,750 ریال
  موجود
 • NTC 203-5M اوریجینال
  NTC 203-5M
  CHINA
  Radial
  6,750 ریال
  موجود
 • NTC 102-5M اوریجینال
  NTC 102-5M
  CHINA
  Radial
  6,970 ریال
  موجود
 • NTC 103-5M اوریجینال
  NTC 103-5M
  CHINA
  Radial
  7,000 ریال
  موجود
 • NTC 503-5M اوریجینال
  NTC 503-5M
  CHINA
  Radial
  7,150 ریال
  موجود
 • NTC 501-5M اوریجینال
  NTC 501-5M
  CHINA
  Radial
  8,110 ریال
  موجود
 • NTC 202-5M اوریجینال
  NTC 202-5M
  CHINA
  Radial
  8,430 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 1% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 1%
  CHINA
  0805
  8,570 ریال
  موجود
 • NTC 10K 1% اوریجینال
  NTC 10K 1%
  Nanjing Shiheng Elec
  Axial
  9,550 ریال
  موجود
 • NTC 5D9 اوریجینال
  NTC 5D9
  CHINA
  Radial
  10,800 ریال
  موجود
 • NTC 10K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 10K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,200 ریال
  موجود
 • NTC 100K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 100K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,300 ریال
  موجود
 • NTC 1K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 1K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  12,400 ریال
  موجود
 • NTC 5K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 5K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  13,000 ریال
  موجود
 • NTC 1K 1% اوریجینال
  NTC 1K 1%
  Nanjing Shiheng Elec
  Radial
  14,700 ریال
  موجود
 • 103AT-2-NTC اوریجینال
  103AT-2-NTC
  SEMITEC Corporation
  Radial
  59,400 ریال
  موجود
 • MCP9700T-E/TT اوریجینال
  MCP9700T-E/TT
  Microchip Technology
  SOT-23W
  76,500 ریال
  موجود
 • LM335 اوریجینال
  LM335
  STMicroelectronics
  TO-92
  87,800 ریال
  موجود
 • LM75CIM-5 اوریجینال
  LM75CIM-5
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  119,000 ریال
  موجود
 • DS18B20 کپی
  DS18B20
  Dallas Semiconductor
  TO-92
  159,000 ریال
  موجود
 • DS18B20 اوریجینال
  DS18B20
  Dallas Semiconductor
  TO-92
  295,000 ریال
  موجود
 • TMP36GT9 اوریجینال
  TMP36GT9
  Analog Devices
  TO-92
  370,000 ریال
  موجود
 • LM35DM اوریجینال
  LM35DM
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  387,000 ریال
  موجود
 • DS1820 بازسازی شده
  DS1820
  Dallas Semiconductor
  TO-92
  528,000 ریال
  کمیاب
 • NTC 5KOHM ±1% اوریجینال
  NTC 5KOHM ±1%
  CHINA
  Radial
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MCP98243T-BE/MNY اوریجینال
  MCP98243T-BE/MNY
  Microchip Technology
  TDFN-8
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 47 OHM اوریجینال
  NTC 47 OHM
  CHINA
  1206
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 100K 1% اوریجینال
  NTC 100K 1%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  کمیاب
 • NTC 223-5M اوریجینال
  NTC 223-5M
  CHINA
  Radial
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MF58-103F3950 کپی
  MF58-103F3950
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 10D9 اوریجینال
  NTC 10D9
  CHINA
  Radial
  تحویل 22 روزه 11,100 ریال
  در انتظار خرید
 • ND03R00104J اوریجینال
  ND03R00104J
  AVX Corporation
  Radial
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MF58A102J2700 اوریجینال
  MF58A102J2700
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 10KOHM ±1% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±1%
  CHINA
  Radial
  کمیاب
 • M5R114 اوریجینال
  M5R114
  SEMITEC Corporation
  Radial
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 270 اوریجینال
  NTC 270
  CHINA
  Radial
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • NTC 1K 5% اوریجینال
  NTC 1K 5%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید