فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 75452ATC اوریجینال
  75452ATC
  Fairchild Semiconductor
  DIP-8
  9,420 ریال
  موجود
 • TD62501P اوریجینال
  TD62501P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  13,600 ریال
  موجود
 • TD62505P اوریجینال
  TD62505P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  13,600 ریال
  موجود
 • TD62706P اوریجینال
  TD62706P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  18,300 ریال
  موجود
 • TD62703P اوریجینال
  TD62703P
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  18,300 ریال
  موجود
 • SN75374N اوریجینال
  SN75374N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN75369 اوریجینال
  SN75369
  Texas Instruments
  DIP-14
  26,000 ریال
  موجود
 • TD62705P اوریجینال
  TD62705P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  27,600 ریال
  موجود
 • ICL7667CPA بازسازی شده
  ICL7667CPA
  Intersil Corporation
  DIP-8
  129,000 ریال
  موجود
 • IR2103S اوریجینال
  IR2103S
  International Rectifier
  SO-8 (SOP-8)
  152,000 ریال
  موجود
 • IR2104S اوریجینال
  IR2104S
  International Rectifier
  SO-8 (SOP-8)
  161,000 ریال
  موجود
 • IR2153 اوریجینال
  IR2153
  International Rectifier
  DIP-8
  184,000 ریال
  موجود
 • TC4427AEOA اوریجینال
  TC4427AEOA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  185,000 ریال
  موجود
 • IRS2104S اوریجینال
  IRS2104S
  International Rectifier
  SO-8 (SOP-8)
  212,000 ریال
  موجود
 • IR2103 اوریجینال
  IR2103
  International Rectifier
  DIP-8
  228,000 ریال
  موجود
 • TC4428AEOA اوریجینال
  TC4428AEOA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  254,000 ریال
  موجود
 • TC426CPA اوریجینال
  TC426CPA
  TelCom Semiconductor
  DIP-8
  294,000 ریال
  موجود
 • IRS2104 اوریجینال
  IRS2104
  International Rectifier
  DIP-8
  357,000 ریال
  موجود
 • IR2113S اوریجینال
  IR2113S
  International Rectifier
  SOW-16
  385,000 ریال
  موجود
 • IR2111 اوریجینال
  IR2111
  International Rectifier
  DIP-8
  396,000 ریال
  موجود
 • TC4426AEOA اوریجینال
  TC4426AEOA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  409,000 ریال
  موجود
 • TC4431VOA713CT اوریجینال
  TC4431VOA713CT
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  706,000 ریال
  موجود
 • TC4420CPA اوریجینال
  TC4420CPA
  Microchip Technology
  DIP-8
  713,000 ریال
  موجود
 • HIP4082IPZ اوریجینال
  HIP4082IPZ
  Intersil Corporation
  DIP-16
  732,000 ریال
  موجود
 • IR2110 اوریجینال
  IR2110
  International Rectifier
  DIP-14
  792,000 ریال
  موجود
 • IR2113 اوریجینال
  IR2113
  International Rectifier
  DIP-14
  798,000 ریال
  موجود
 • TC4427CPA اوریجینال
  TC4427CPA
  Microchip Technology
  DIP-8
  800,000 ریال
  موجود
 • TC4432EOA اوریجینال
  TC4432EOA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  1,411,000 ریال
  موجود
 • SI8273AB-IS1 اوریجینال
  SI8273AB-IS1
  Silicon Laboratories
  SO-16
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • IXDI604SIATR اوریجینال
  IXDI604SIATR
  Clare, Inc
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • TD62506P اوریجینال
  TD62506P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TD62504P بازسازی شده
  TD62504P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TD62504F اوریجینال
  TD62504F
  Toshiba Corporation
  SO-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TD62782AP بازسازی شده
  TD62782AP
  Toshiba Corporation
  DIP-18
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TD62502P بازسازی شده
  TD62502P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • DRDC3105F-7 اوریجینال
  DRDC3105F-7
  Diodes Incorporated
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TD62503F اوریجینال
  TD62503F
  Toshiba Corporation
  SO-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • IR2111 بازسازی شده
  IR2111
  International Rectifier
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • IR2101S بازسازی شده
  IR2101S
  International Rectifier
  SO-8 (SOP-8)
  کمیاب
 • TD62583AP اوریجینال
  TD62583AP
  Toshiba Corporation
  DIP-18
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TD62503P اوریجینال
  TD62503P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ICL7667CBA بازسازی شده
  ICL7667CBA
  Intersil Corporation
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • DS0026CN بازسازی شده
  DS0026CN
  National Semiconductor
  DIP-8
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ZXGD3003E6TA اوریجینال
  ZXGD3003E6TA
  Diodes Incorporated
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • TC427CPA بازسازی شده
  TC427CPA
  Microchip Technology
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • NCP5359AMNR2G اوریجینال
  NCP5359AMNR2G
  ON Semiconductor
  DFN-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TC4432COA بازسازی شده
  TC4432COA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TC4431COA بازسازی شده
  TC4431COA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید