فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • TL431ALP کپی
  TL431ALP
  Wing Shing International
  TO-92
  7,520 ریال
  موجود
 • TL431ACLP اوریجینال
  TL431ACLP
  Texas Instruments
  TO-92
  33,000 ریال
  موجود
 • TL432 اوریجینال
  TL432
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  35,000 ریال
  موجود
 • TL431ACD اوریجینال
  TL431ACD
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  37,100 ریال
  موجود
 • TL431AILPR اوریجینال
  TL431AILPR
  Texas Instruments
  TO-92
  46,300 ریال
  موجود
 • TL431ACDBZR اوریجینال
  TL431ACDBZR
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  60,900 ریال
  موجود
 • LM385BLP-2.5 اوریجینال
  LM385BLP-2.5
  Texas Instruments
  TO-92
  67,900 ریال
  موجود
 • TL431ACDBZR (NXP) اوریجینال
  TL431ACDBZR (NXP)
  NXP Semiconductors
  SOT-23 (SC-59)
  68,000 ریال
  موجود
 • LM4040DIM3-2.5/NOPB اوریجینال
  LM4040DIM3-2.5/NOPB
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  97,500 ریال
  موجود
 • LM336Z25 اوریجینال
  LM336Z25
  ON Semiconductor
  TO-92
  104,000 ریال
  موجود
 • LM336Z5 اوریجینال
  LM336Z5
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  130,000 ریال
  موجود
 • LM4040CIZ-2.5 اوریجینال
  LM4040CIZ-2.5
  National Semiconductor
  TO-92
  133,000 ریال
  موجود
 • MCP1541T-I/TT اوریجینال
  MCP1541T-I/TT
  Microchip Technology
  SOT-23 (SC-59)
  144,000 ریال
  موجود
 • MCP1525T-I/TT اوریجینال
  MCP1525T-I/TT
  Microchip Technology
  SOT-23 (SC-59)
  150,000 ریال
  موجود
 • MCP1525-I/TO اوریجینال
  MCP1525-I/TO
  Microchip Technology
  TO-92
  159,000 ریال
  موجود
 • LM199AH اوریجینال
  LM199AH
  National Semiconductor
  TO-46
  675,000 ریال
  موجود
 • REF02CP اوریجینال
  REF02CP
  Analog Devices
  DIP-8
  1,207,000 ریال
  موجود
 • AD680ARZ اوریجینال
  AD680ARZ
  Analog Devices
  SO-8 (SOP-8)
  1,383,000 ریال
  موجود
 • REF03GSZ اوریجینال
  REF03GSZ
  Analog Devices
  SO-8 (SOP-8)
  3,080,000 ریال
  موجود
 • AD584JNZ اوریجینال
  AD584JNZ
  Analog Devices
  DIP-8
  3,627,000 ریال
  موجود
 • TL431ALP اوریجینال
  TL431ALP
  Wing Shing International
  TO-92
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AP4313KTR-G1 اوریجینال
  AP4313KTR-G1
  Diodes Incorporated
  SOT-26
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • KIA431AM اوریجینال
  KIA431AM
  KEC Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TL431AC اوریجینال
  TL431AC
  Texas Instruments
  TO-92
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • UPC1093T اوریجینال
  UPC1093T
  NEC Electronics
  SOT-89
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TL431ACLPR اوریجینال
  TL431ACLPR
  Texas Instruments
  TO-92
  41,900 ریال
  41,100 ریال
  کمیاب
 • UPC1093J اوریجینال
  UPC1093J
  NEC Electronics
  TO-92
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TL431BIDBZR اوریجینال
  TL431BIDBZR
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TS3431BITL اوریجینال
  TS3431BITL
  STMicroelectronics
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TL431AIDBZR اوریجینال
  TL431AIDBZR
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • LM4040BIM3-2.5 اوریجینال
  LM4040BIM3-2.5
  Micrel, Inc
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TS3431AILT اوریجینال
  TS3431AILT
  STMicroelectronics
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ZR431F005TA اوریجینال
  ZR431F005TA
  Diodes Incorporated
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LM385BLP-1.2 اوریجینال
  LM385BLP-1.2
  National Semiconductor
  TO-92
  تحویل 32 روزه
  در انتظار خرید
 • TL432AIDBZT اوریجینال
  TL432AIDBZT
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TS3431BILT اوریجینال
  TS3431BILT
  STMicroelectronics
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MCP1525-I/TO بازسازی شده
  MCP1525-I/TO
  Microchip Technology
  TO-92
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TL431CP اوریجینال
  TL431CP
  Texas Instruments
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LM385Z-1.2 کپی
  LM385Z-1.2
  National Semiconductor
  TO-92
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TL431CPS اوریجینال
  TL431CPS
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • B589N اوریجینال
  B589N
  RFT Mikroelektronik
  TO-92
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LM385Z-2.5 اوریجینال
  LM385Z-2.5
  Texas Instruments
  TO-92
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LM385BD-2.5 اوریجینال
  LM385BD-2.5
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LM385M-2.5 اوریجینال
  LM385M-2.5
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LM431ACM3 اوریجینال
  LM431ACM3
  National Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • TLV431BCLP اوریجینال
  TLV431BCLP
  Texas Instruments
  TO-92
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • LM385M-1.2 اوریجینال
  LM385M-1.2
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LM4040C20IDBZR اوریجینال
  LM4040C20IDBZR
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید