فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • UC3854N اوریجینال
  UC3854N
  Unitrode Corporation
  DIP-16
  565,000 ریال
  موجود
 • L6562D اوریجینال
  L6562D
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • UC3854N بازسازی شده
  UC3854N
  Unitrode Corporation
  DIP-16
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • L6561 بازسازی شده
  L6561
  STMicroelectronics
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MC33262P بازسازی شده
  MC33262P
  Motorola
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • L6561D بازسازی شده
  L6561D
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • FAN7527BMX اوریجینال
  FAN7527BMX
  Fairchild Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MC33262D اوریجینال
  MC33262D
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • L6561D اوریجینال
  L6561D
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MC33260D اوریجینال
  MC33260D
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ML4824CP بازسازی شده
  ML4824CP
  Fairchild Semiconductor
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MC34262DG بازسازی شده
  MC34262DG
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ICE2PCS05G اوریجینال
  ICE2PCS05G
  Infineon Technologies
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • FL6961MY اوریجینال
  FL6961MY
  Fairchild Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • FAN4803CP-1 اوریجینال
  FAN4803CP-1
  Fairchild Semiconductor
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LD7591TGS اوریجینال
  LD7591TGS
  Leadtrend Technology Corp
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MC33262PG بازسازی شده
  MC33262PG
  Motorola
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • L6562AN اوریجینال
  L6562AN
  STMicroelectronics
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • L6562N اوریجینال
  L6562N
  STMicroelectronics
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • NCP1653ADR2G اوریجینال
  NCP1653ADR2G
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 92 روزه
  سفارش دهید
 • UC3854BDW اوریجینال
  UC3854BDW
  Texas Instruments
  SOW-16
  کمیاب
 • UC2854BDW بازسازی شده
  UC2854BDW
  Unitrode Corporation
  SOW-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • L6563A اوریجینال
  L6563A
  STMicroelectronics
  SO-14
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ICE2PCS02G اوریجینال
  ICE2PCS02G
  Infineon Technologies
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ICE2PCS01G اوریجینال
  ICE2PCS01G
  Infineon Technologies
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • NCP1654BD اوریجینال
  NCP1654BD
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • L4981A بازسازی شده
  L4981A
  STMicroelectronics
  DIP-20
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • NCP1654BD65R2G اوریجینال
  NCP1654BD65R2G
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • UC3853D بازسازی شده
  UC3853D
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • L4981A اوریجینال
  L4981A
  STMicroelectronics
  DIP-20
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ML4800IP بازسازی شده
  ML4800IP
  Fairchild Semiconductor
  DIP-16
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ICE3PCS02G اوریجینال
  ICE3PCS02G
  Infineon Technologies
  SO-14
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • UC3852N اوریجینال
  UC3852N
  Texas Instruments
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • FAN4810MX اوریجینال
  FAN4810MX
  Fairchild Semiconductor
  SO-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • FAN4800AUM اوریجینال
  FAN4800AUM
  ON Semiconductor
  SOP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TDA16888 اوریجینال
  TDA16888
  Siemens Semiconductor Group
  DIP-20
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • UC3854ADW بازسازی شده
  UC3854ADW
  Texas Instruments
  SOW-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ML4841CP بازسازی شده
  ML4841CP
  Fairchild Semiconductor
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • NCP1607BDR2G اوریجینال
  NCP1607BDR2G
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • L6562D بازسازی شده
  L6562D
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • L4984D اوریجینال
  L4984D
  STMicroelectronics
  SSOP-10
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • UC3854AN اوریجینال
  UC3854AN
  Texas Instruments
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ICE3PCS03G اوریجینال
  ICE3PCS03G
  Infineon Technologies
  PDSO-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • IR1155S اوریجینال
  IR1155S
  Infineon Technologies
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • UC2855BDW بازسازی شده
  UC2855BDW
  Texas Instruments
  SOW-20
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • FAN7529N اوریجینال
  FAN7529N
  Fairchild Semiconductor
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • NCP1653APG اوریجینال
  NCP1653APG
  ON Semiconductor
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • FAN6921MR اوریجینال
  FAN6921MR
  Fairchild Semiconductor
  SO-16
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید