فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MC34063AP1 کپی
  MC34063AP1
  ON Semiconductor
  DIP-8
  32,800 ریال
  موجود
 • SX1308 بازسازی شده
  SX1308
  CHINA
  SOT-23-6 (SC-74)
  52,500 ریال
  موجود
 • TPS54202DDCR اوریجینال
  TPS54202DDCR
  Texas Instruments
  SOT-23-6 (SC-74)
  54,900 ریال
  موجود
 • TS34063CD C3 اوریجینال
  TS34063CD C3
  Taiwan Semiconductor
  DIP-8
  56,100 ریال
  موجود
 • MC34063ACD اوریجینال
  MC34063ACD
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  61,900 ریال
  موجود
 • LM2596S-ADJ کپی
  LM2596S-ADJ
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  82,800 ریال
  موجود
 • LM2576T-5.0 کپی
  LM2576T-5.0
  National Semiconductor
  TO-220-5
  84,300 ریال
  موجود
 • HT7733SA اوریجینال
  HT7733SA
  Holtek Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  85,200 ریال
  موجود
 • TPS61040DBVR اوریجینال
  TPS61040DBVR
  Texas Instruments
  SOT-23-5 (SC-74A)
  85,400 ریال
  موجود
 • LM2576T-ADJ کپی
  LM2576T-ADJ
  National Semiconductor
  TO-220-5
  86,400 ریال
  موجود
 • LM2575S-5.0 کپی
  LM2575S-5.0
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  87,000 ریال
  موجود
 • LM2576S-ADJ کپی
  LM2576S-ADJ
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  87,000 ریال
  موجود
 • LM2596S-5.0 کپی
  LM2596S-5.0
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  87,000 ریال
  موجود
 • LM2576S-5.0 کپی
  LM2576S-5.0
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  87,500 ریال
  موجود
 • TPS54331DR اوریجینال
  TPS54331DR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  88,600 ریال
  موجود
 • HT7750SA اوریجینال
  HT7750SA
  Holtek Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  90,100 ریال
  موجود
 • LM2575T-5.0 کپی
  LM2575T-5.0
  National Semiconductor
  TO-220-5
  90,800 ریال
  موجود
 • LM2576T-12 کپی
  LM2576T-12
  National Semiconductor
  TO-220-5
  95,900 ریال
  موجود
 • LM2576T-3.3 کپی
  LM2576T-3.3
  National Semiconductor
  TO-220-5
  95,900 ریال
  موجود
 • LM2576S-3.3 کپی
  LM2576S-3.3
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  96,400 ریال
  موجود
 • LM2576S-12 کپی
  LM2576S-12
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  96,400 ریال
  موجود
 • MC34063ECN اوریجینال
  MC34063ECN
  STMicroelectronics
  DIP-8
  96,600 ریال
  موجود
 • MC33063ADR2G اوریجینال
  MC33063ADR2G
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  115,000 ریال
  موجود
 • MC34063ADR2G اوریجینال
  MC34063ADR2G
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  127,000 ریال
  موجود
 • MP1584EN اوریجینال
  MP1584EN
  Monolithic Power Systems
  SO-8 (SOP-8)
  130,000 ریال
  موجود
 • MP2315GJ اوریجینال
  MP2315GJ
  Monolithic Power Systems
  SOT-23-8
  135,000 ریال
  موجود
 • MP3120DJ اوریجینال
  MP3120DJ
  Monolithic Power Systems
  SOT-23-6 (SC-74)
  155,000 ریال
  موجود
 • MP2303ADN اوریجینال
  MP2303ADN
  Monolithic Power Systems
  SO-8 (SOP-8)
  186,000 ریال
  موجود
 • MP4462DN اوریجینال
  MP4462DN
  Monolithic Power Systems
  SO-8 (SOP-8)
  199,000 ریال
  موجود
 • MP4560DN اوریجینال
  MP4560DN
  Monolithic Power Systems
  SO-8 (SOP-8)
  205,000 ریال
  موجود
 • TPS54332DDA اوریجینال
  TPS54332DDA
  Texas Instruments
  HSOP-8
  208,000 ریال
  موجود
 • TC7660EOA اوریجینال
  TC7660EOA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  213,000 ریال
  موجود
 • TPS62202DBVR اوریجینال
  TPS62202DBVR
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  218,000 ریال
  موجود
 • TPS5430DDA اوریجینال
  TPS5430DDA
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  246,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVT-ADJ ( HIGH COPY) کپی
  LM2576HVT-ADJ ( HIGH COPY)
  National Semiconductor
  TO-220-5
  262,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVS-ADJ (HIGH COPY) کپی
  LM2576HVS-ADJ (HIGH COPY)
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  264,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVS-5.0 (HIGH COPY) کپی
  LM2576HVS-5.0 (HIGH COPY)
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  264,000 ریال
  موجود
 • XL4016E1 اوریجینال
  XL4016E1
  Shanghai Xinlong Semiconductor
  TO-220-5
  303,000 ریال
  موجود
 • TPS62200DBV اوریجینال
  TPS62200DBV
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  305,000 ریال
  موجود
 • TPS5450DDAR اوریجینال
  TPS5450DDAR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  326,000 ریال
  موجود
 • LM2576T-5.0 (HTC) اوریجینال
  LM2576T-5.0 (HTC)
  HTC Korea TAEJIN Technology
  TO-220-5
  332,000 ریال
  موجود
 • LM2576T-ADJ (HTC) اوریجینال
  LM2576T-ADJ (HTC)
  HTC Korea TAEJIN Technology
  TO-220-5
  340,000 ریال
  موجود
 • TPS54339DDA اوریجینال
  TPS54339DDA
  Texas Instruments
  HSOP-8
  368,000 ریال
  موجود
 • TPS62205DBVR اوریجینال
  TPS62205DBVR
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  406,000 ریال
  موجود
 • TC7660CPA اوریجینال
  TC7660CPA
  Microchip Technology
  DIP-8
  461,000 ریال
  موجود
 • MAX1676EUB اوریجینال
  MAX1676EUB
  Maxim Integrated
  UMAX-10
  471,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVT-ADJ (HTC) اوریجینال
  LM2576HVT-ADJ (HTC)
  HTC Korea TAEJIN Technology
  TO-220-5
  481,000 ریال
  موجود
 • L4964 اوریجینال
  L4964
  STMicroelectronics
  Multiwatt-15
  510,000 ریال
  موجود