فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MC34063AP1 کپی
  MC34063AP1
  ON Semiconductor
  DIP-8
  22,500 ریال
  موجود
 • TS34063CD C3 اوریجینال
  TS34063CD C3
  Taiwan Semiconductor
  DIP-8
  38,800 ریال
  موجود
 • MC34063ACD اوریجینال
  MC34063ACD
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  42,200 ریال
  موجود
 • HT7733SA اوریجینال
  HT7733SA
  Holtek Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  56,300 ریال
  موجود
 • LM2575S-5.0 کپی
  LM2575S-5.0
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  61,300 ریال
  موجود
 • LM2576T-5.0 کپی
  LM2576T-5.0
  National Semiconductor
  TO-220-5
  62,800 ریال
  موجود
 • LM2596S-5.0 کپی
  LM2596S-5.0
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  65,800 ریال
  موجود
 • LM2576T-ADJ کپی
  LM2576T-ADJ
  National Semiconductor
  TO-220-5
  66,400 ریال
  موجود
 • LM2576S-5.0 کپی
  LM2576S-5.0
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  68,500 ریال
  موجود
 • LM2576S-3.3 کپی
  LM2576S-3.3
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  68,700 ریال
  موجود
 • LM2575T-5.0 کپی
  LM2575T-5.0
  National Semiconductor
  TO-220-5
  69,600 ریال
  موجود
 • MC34063ADR2G اوریجینال
  MC34063ADR2G
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  71,500 ریال
  موجود
 • LM2576T-12 کپی
  LM2576T-12
  National Semiconductor
  TO-220-5
  73,500 ریال
  موجود
 • MC34063ECN اوریجینال
  MC34063ECN
  STMicroelectronics
  DIP-8
  73,800 ریال
  موجود
 • LM2576T-3.3 کپی
  LM2576T-3.3
  National Semiconductor
  TO-220-5
  77,300 ریال
  موجود
 • LM2576S-12 کپی
  LM2576S-12
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  77,300 ریال
  موجود
 • MP1584EN اوریجینال
  MP1584EN
  Monolithic Power Systems
  SO-8 (SOP-8)
  82,500 ریال
  موجود
 • TPS54331DR اوریجینال
  TPS54331DR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  82,800 ریال
  موجود
 • LM2596T-3.3 کپی
  LM2596T-3.3
  National Semiconductor
  TO-220-5
  90,000 ریال
  موجود
 • MC33063ADR2G اوریجینال
  MC33063ADR2G
  ON Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  99,100 ریال
  موجود
 • MP3120DJ اوریجینال
  MP3120DJ
  Monolithic Power Systems
  SOT-23-6 (SC-74)
  104,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVS-ADJ کپی
  LM2576HVS-ADJ
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  114,000 ریال
  موجود
 • TPS61040DBVR اوریجینال
  TPS61040DBVR
  Texas Instruments
  SOT-23-5 (SC-74A)
  116,000 ریال
  موجود
 • TPS54202DDCR اوریجینال
  TPS54202DDCR
  Texas Instruments
  SOT-23-6 (SC-74)
  120,000 ریال
  موجود
 • MP2303ADN اوریجینال
  MP2303ADN
  Monolithic Power Systems
  SO-8 (SOP-8)
  124,000 ریال
  موجود
 • MP2315GJ اوریجینال
  MP2315GJ
  Monolithic Power Systems
  SOT-23-8
  138,000 ریال
  موجود
 • MP4560DN اوریجینال
  MP4560DN
  Monolithic Power Systems
  SO-8 (SOP-8)
  143,000 ریال
  موجود
 • TPS62202DBVR اوریجینال
  TPS62202DBVR
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  146,000 ریال
  موجود
 • TPS54332DDA اوریجینال
  TPS54332DDA
  Texas Instruments
  HSOP-8
  177,000 ریال
  موجود
 • XL6009E1 اوریجینال
  XL6009E1
  Shanghai Xinlong Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  187,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVS-ADJ (HIGH COPY) کپی
  LM2576HVS-ADJ (HIGH COPY)
  National Semiconductor
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  187,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVT-ADJ کپی
  LM2576HVT-ADJ
  National Semiconductor
  TO-220-5
  193,000 ریال
  موجود
 • TC7660COA اوریجینال
  TC7660COA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  195,000 ریال
  موجود
 • TC7660EOA اوریجینال
  TC7660EOA
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  195,000 ریال
  موجود
 • XL4016E1 اوریجینال
  XL4016E1
  CHINA
  TO-220-5
  198,000 ریال
  موجود
 • TPS62200DBV اوریجینال
  TPS62200DBV
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  215,000 ریال
  موجود
 • LM2575T-ADJ اوریجینال
  LM2575T-ADJ
  National Semiconductor
  TO-220-5
  220,000 ریال
  موجود
 • LM2576T-5.0 (HTC) اوریجینال
  LM2576T-5.0 (HTC)
  HTC Korea TAEJIN Technology
  TO-220-5
  220,000 ریال
  موجود
 • TPS5430DDA اوریجینال
  TPS5430DDA
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  224,000 ریال
  موجود
 • TPS62205DBVR اوریجینال
  TPS62205DBVR
  Texas Instruments
  SOT-23 (SC-59)
  273,000 ریال
  موجود
 • TPS5450DDAR اوریجینال
  TPS5450DDAR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  299,000 ریال
  موجود
 • MP1484EN-LF بازسازی شده
  MP1484EN-LF
  Monolithic Power Systems
  SO-8 (SOP-8)
  354,000 ریال
  موجود
 • LM2576HVT-ADJ (HTC) اوریجینال
  LM2576HVT-ADJ (HTC)
  HTC Korea TAEJIN Technology
  TO-220-5
  363,000 ریال
  موجود
 • TPS54160DGQ اوریجینال
  TPS54160DGQ
  Texas Instruments
  MSOP-10
  378,000 ریال
  موجود
 • LM2576T-5.0 اوریجینال
  LM2576T-5.0
  National Semiconductor
  TO-220-5
  420,000 ریال
  موجود
 • TC7660CPA اوریجینال
  TC7660CPA
  Microchip Technology
  DIP-8
  446,000 ریال
  موجود
 • TPS54339DDA بازسازی شده
  TPS54339DDA
  Texas Instruments
  HSOP-8
  494,000 ریال
  موجود
 • LM2852YMXA-1.8 بازسازی شده
  LM2852YMXA-1.8
  National Semiconductor
  TSSOP-14
  496,000 ریال
  موجود