فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  6,440 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  15,100 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  15,400 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  23,500 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  26,300 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  30,100 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  85,000 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SOP8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SOP8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • ADAPTER PLATE SMD TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP AVR ISP اوریجینال
  ADP AVR ISP
  IRAN
  Programmer
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE SMD TO DIP64 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD TO DIP64
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • ADP 6-10 MK2 اوریجینال
  ADP 6-10 MK2
  CHINA
  Programmer
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE TQFP-100 TO DIP اوریجینال
  ADAPTER PLATE TQFP-100 TO DIP
  IRAN
  Socket Adapter
  ناموجود
 • BOARD ISP اوریجینال
  BOARD ISP
  IRAN
  Programmer
  کمیاب
 • ZIF FOR PIC KIT3 اوریجینال
  ZIF FOR PIC KIT3
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE TQFP TO DIP اوریجینال
  ADAPTER PLATE TQFP TO DIP
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SO-8 (200MIL IC) اوریجینال
  ADP SO-8 (200MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • H-JTAG ADAPTER اوریجینال
  H-JTAG ADAPTER
  CHINA
  Board
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • JTAG ADAPTER اوریجینال
  JTAG ADAPTER
  CHINA
  Board
  کمیاب
 • ADP SO-8 (150MIL IC) اوریجینال
  ADP SO-8 (150MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • OTS-16-1.27-03 کپی
  OTS-16-1.27-03
  Enplas Corporation
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • OTS-20-1.27-01 کپی
  OTS-20-1.27-01
  Enplas Corporation
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SOP-16 اوریجینال
  ADP SOP-16
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP TSSOP-28 اوریجینال
  ADP TSSOP-28
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • SOCKET ADAPTER PACK-6 اوریجینال
  SOCKET ADAPTER PACK-6
  CHINA
  Board
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • PLCC44 YAMAICHI IC TEST اوریجینال
  PLCC44 YAMAICHI IC TEST
  IMP, Inc
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP TQFP-32 اوریجینال
  ADP TQFP-32
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • ADP SO44 اوریجینال
  ADP SO44
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP TSOP48 اوریجینال
  ADP TSOP48
  Advantech Equipment Corporation
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP TQFP-44 اوریجینال
  ADP TQFP-44
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • ADP TSOP-48 اوریجینال
  ADP TSOP-48
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP PLCC-32 اوریجینال
  ADP PLCC-32
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP PLCC-44 اوریجینال
  ADP PLCC-44
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • TNM ADP TSOP-48 اوریجینال
  TNM ADP TSOP-48
  IRAN
  Socket Adapter
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SA015A1T اوریجینال
  ADP SA015A1T
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • SOCKET ADAPTER PACK-13 اوریجینال
  SOCKET ADAPTER PACK-13
  CHINA
  Board
  کمیاب
 • ADP ISP اوریجینال
  ADP ISP
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP TSOP-56 اوریجینال
  ADP TSOP-56
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • SOP32 TO DIP32 (B) اوریجینال
  SOP32 TO DIP32 (B)
  Enplas Corporation
  Socket Adapter
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SA605 اوریجینال
  ADP SA605
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • SOP32 TO DIP32 (A) اوریجینال
  SOP32 TO DIP32 (A)
  Waveshare Electronics
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SA404A اوریجینال
  ADP SA404A
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  کمیاب
 • ADP SA247A اوریجینال
  ADP SA247A
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  کمیاب
 • ADP SA620 اوریجینال
  ADP SA620
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SA603 اوریجینال
  ADP SA603
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SA682 اوریجینال
  ADP SA682
  Xeltek Inc
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • GP-QFP64-0.8 اوریجینال
  GP-QFP64-0.8
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • GP-QFP64-0.5 اوریجینال
  GP-QFP64-0.5
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب