فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • NKR-1201 اوریجینال
  NKR-1201
  CHINA
  DIP-18
  1,690 ریال
  موجود
 • TB759933 اوریجینال
  TB759933
  Texas Instruments
  DIP-14
  2,410 ریال
  موجود
 • R1C4 اوریجینال
  R1C4
  Mitsumi Electric Co
  SO-16
  7,600 ریال
  موجود
 • SN94560AN اوریجینال
  SN94560AN
  Texas Instruments
  DIP-16
  8,090 ریال
  موجود
 • MB14357 اوریجینال
  MB14357
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-16
  8,450 ریال
  موجود
 • MR6224 اوریجینال
  MR6224
  CHINA
  DIP-18
  8,450 ریال
  موجود
 • M254B1AM اوریجینال
  M254B1AM
  SGS-Ates
  DIP-24
  8,450 ریال
  موجود
 • SB3012AP اوریجینال
  SB3012AP
  TOYODA
  SO-16
  8,480 ریال
  موجود
 • SB3030P اوریجینال
  SB3030P
  TOYODA
  SO-16
  8,480 ریال
  موجود
 • SN74HC38374PWR اوریجینال
  SN74HC38374PWR
  Texas Instruments
  TSSOP-38
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74S1057SC اوریجینال
  SN74S1057SC
  Texas Instruments
  SIP-10
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74HC30125DBR اوریجینال
  SN74HC30125DBR
  Texas Instruments
  SSOP-32
  9,420 ریال
  موجود
 • MSL9348RS اوریجینال
  MSL9348RS
  OKI Semiconductor
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74HCT38540ADBR اوریجینال
  SN74HCT38540ADBR
  Texas Instruments
  SSOP-36
  9,420 ریال
  موجود
 • MSL910 اوریجینال
  MSL910
  OKI Semiconductor
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • MSL9372 اوریجینال
  MSL9372
  OKI Semiconductor
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TB54910P اوریجینال
  TB54910P
  Omron Electronics
  DIP-16
  12,300 ریال
  موجود
 • TA8872N اوریجینال
  TA8872N
  Toshiba Corporation
  DIP-30
  12,300 ریال
  موجود
 • SN64193N اوریجینال
  SN64193N
  Texas Instruments
  DIP-16
  12,300 ریال
  موجود
 • TA8782N اوریجینال
  TA8782N
  Toshiba Corporation
  SDIP-30
  12,300 ریال
  موجود
 • FD08CS اوریجینال
  FD08CS
  Fuji Electric
  SO-16
  12,700 ریال
  موجود
 • FD07CT اوریجینال
  FD07CT
  Fuji Electric
  SOW-16
  12,700 ریال
  موجود
 • CA0007AM اوریجینال
  CA0007AM
  Other
  SO-14
  13,000 ریال
  موجود
 • UPC757C اوریجینال
  UPC757C
  NEC Electronics
  DIP-22
  16,900 ریال
  موجود
 • M51720P اوریجینال
  M51720P
  Mitsubishi Electric
  DIP-16
  16,900 ریال
  موجود
 • TB1207N-CA1 اوریجینال
  TB1207N-CA1
  Toshiba Corporation
  DIP-42
  16,900 ریال
  موجود
 • LH2306YD اوریجینال
  LH2306YD
  SHARP Corporation
  DIP-28
  16,900 ریال
  موجود
 • AN6767S اوریجینال
  AN6767S
  Panasonic Corporation
  SOEIAJ-18
  17,500 ریال
  موجود
 • AU6370N1 اوریجینال
  AU6370N1
  Alcor Micro Corp
  DIP-18
  18,200 ریال
  موجود
 • MB87015 اوریجینال
  MB87015
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-14
  20,800 ریال
  موجود
 • SN761489NM اوریجینال
  SN761489NM
  Texas Instruments
  DIP-64
  21,000 ریال
  موجود
 • OEC8059A اوریجینال
  OEC8059A
  Orion Semiconductor
  SDIP-64
  24,700 ریال
  موجود
 • MSM61042RS اوریجینال
  MSM61042RS
  OKI Semiconductor
  DIP-40
  24,700 ریال
  موجود
 • MB64H203 اوریجینال
  MB64H203
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-28
  25,000 ریال
  موجود
 • M8027X بازسازی شده
  M8027X
  Texas Instruments
  DIP-24
  25,300 ریال
  موجود
 • RH3802WP اوریجینال
  RH3802WP
  Philips Semiconductor
  PLCC-44
  25,300 ریال
  موجود
 • LA7676 اوریجینال
  LA7676
  Sanyo Electric
  DIP-52
  25,700 ریال
  موجود
 • CF77050BN اوریجینال
  CF77050BN
  Texas Instruments
  DIP-16
  25,700 ریال
  موجود
 • BK1696 اوریجینال
  BK1696
  Princeton Technology
  SO-32
  35,100 ریال
  موجود
 • UPB450BC اوریجینال
  UPB450BC
  NEC Electronics
  DIP-48
  38,000 ریال
  موجود
 • ES981P اوریجینال
  ES981P
  ESS Technologies
  SOEIAJ-44
  40,900 ریال
  موجود
 • MB87133 اوریجینال
  MB87133
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-40
  42,200 ریال
  موجود
 • SC441503B اوریجینال
  SC441503B
  Freescale Semiconductor
  DIP-56
  42,300 ریال
  موجود
 • AT93C05 اوریجینال
  AT93C05
  Atmel Corporation
  TQFP-208
  49,400 ریال
  موجود
 • UPD742008C-X01 اوریجینال
  UPD742008C-X01
  NEC Electronics
  DIP-28
  50,900 ریال
  موجود
 • R5313-17 اوریجینال
  R5313-17
  Rockwell
  QUIP-64
  55,400 ریال
  موجود
 • 377C08A33B-148 اوریجینال
  377C08A33B-148
  Texas Instruments
  DIP-54
  67,600 ریال
  موجود
 • SH2089 بازسازی شده
  SH2089
  Sanyo Electric
  Module
  1,356,000 ریال
  موجود