فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • HC-SR04 MODULE اوریجینال
  HC-SR04 MODULE
  CHINA
  Module
  358,000 ریال
  موجود
 • HY-SRF05 اوریجینال
  HY-SRF05
  CHINA
  Module
  455,000 ریال
  موجود
 • HW-M10 MODULE اوریجینال
  HW-M10 MODULE
  CHINA
  Module
  619,000 ریال
  موجود
 • TOUCH SENSOR MODULE اوریجینال
  TOUCH SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • RCWL-0515 اوریجینال
  RCWL-0515
  CHINA
  Module
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • BRACKET SRF04/SRF05 اوریجینال
  BRACKET SRF04/SRF05
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HY-SRF05 بازسازی شده
  HY-SRF05
  CHINA
  Module
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • BMC150 اوریجینال
  BMC150
  Bosch Sensortec
  LGA-12
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • ULTRASONIC TESTER BOARD SRF04 اوریجینال
  ULTRASONIC TESTER BOARD SRF04
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • HY-SRF04 اوریجینال
  HY-SRF04
  CHINA
  Module
  کمیاب - ناموجود
 • US020 اوریجینال
  US020
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • VL53L0CXV0DH/1 اوریجینال
  VL53L0CXV0DH/1
  STMicroelectronics
  LGA-12
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • BME280 اوریجینال
  BME280
  Bosch Sensortec
  LGA-8
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • TOF05140 MODULE اوریجینال
  TOF05140 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • FPC1080A اوریجینال
  FPC1080A
  Fingerprint Cards
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AT77C104B-CH08YV اوریجینال
  AT77C104B-CH08YV
  Atmel Corporation
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AES2550-C-IB-TR-BB00 اوریجینال
  AES2550-C-IB-TR-BB00
  AuthenTec, Inc
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MAX31865 RTD PLATINUM RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR MODULE PT100 TO PT1000 اوریجینال
  MAX31865 RTD PLATINUM RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR MODULE PT100 TO PT1000
  CHINA
  Module
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • BMC050 اوریجینال
  BMC050
  Bosch Sensortec
  LGA-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AES2510 اوریجینال
  AES2510
  AuthenTec, Inc
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ICM-20948 SENSOR MODULE اوریجینال
  ICM-20948 SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • R301 MODULE اوریجینال
  R301 MODULE
  CHINA
  Module
  کمیاب - ناموجود
 • GY-26 اوریجینال
  GY-26
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AT77C101B-CB01V اوریجینال
  AT77C101B-CB01V
  Atmel Corporation
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • FPM10A اوریجینال
  FPM10A
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • BNO055 اوریجینال
  BNO055
  Adafruit Industries LLC
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • XL-MAXSONAR-AE0 اوریجینال
  XL-MAXSONAR-AE0
  MaxBotix Inc
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • RE-15-1-A14 اوریجینال
  RE-15-1-A14
  LTN Servotechnik GmbH
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • DE-LIDAR TF02 اوریجینال
  DE-LIDAR TF02
  Seeed Technology
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AWR1843AOPEVM اوریجینال
  AWR1843AOPEVM
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 190 روزه
  سفارش دهید
 • AWR1843BOOST اوریجینال
  AWR1843BOOST
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 130 روزه
  سفارش دهید
 • AWR2243BOOST اوریجینال
  AWR2243BOOST
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 90 روزه
  سفارش دهید
 • C12880MA اوریجینال
  C12880MA
  Hamamatsu Photonics
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AWR6843AOPEVM اوریجینال
  AWR6843AOPEVM
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • SINEAXV604 اوریجینال
  SINEAXV604
  Camille Bauer Ltd
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • URG-04LX-UG01 اوریجینال
  URG-04LX-UG01
  Hokuyo Automatic Co
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید