فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • U.FL-R-SMT اوریجینال
  U.FL-R-SMT
  CHINA
  Connector
  18,200 ریال
  موجود
 • RF SMA CONNECTOR STRAIGHT اوریجینال
  RF SMA CONNECTOR STRAIGHT
  CHINA
  Connector
  48,900 ریال
  موجود
 • RF MALE SMA CONNECTOR FOR CABLE RG-174 اوریجینال
  RF MALE SMA CONNECTOR FOR CABLE RG-174
  CHINA
  Connector
  68,600 ریال
  موجود
 • RF SMA CONNECTOR RIGHT ANGEL اوریجینال
  RF SMA CONNECTOR RIGHT ANGEL
  CHINA
  Connector
  85,600 ریال
  موجود
 • RCA FEMALE TO BNC MALE CONNECTOR اوریجینال
  RCA FEMALE TO BNC MALE CONNECTOR
  CHINA
  Connector
  105,000 ریال
  موجود
 • RF FEMALE SMA CONNECTOR+10CM CABLE اوریجینال
  RF FEMALE SMA CONNECTOR+10CM CABLE
  CHINA
  Connector
  157,000 ریال
  موجود
 • 141-10SMNB+ اوریجینال
  141-10SMNB+
  Mini-Circuits
  Cable
  کمیاب
 • MS90335-3 اوریجینال
  MS90335-3
  Other
  Connector
  کمیاب
 • RF SMA CONNECTOR RIGHT ANGEL بازسازی شده
  RF SMA CONNECTOR RIGHT ANGEL
  CHINA
  Connector
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • RF FEMALE SMA CONNECTOR FOR CABLE RG-174 اوریجینال
  RF FEMALE SMA CONNECTOR FOR CABLE RG-174
  CHINA
  Connector
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • RF RP-SMA MALE TO SMA FEMALE اوریجینال
  RF RP-SMA MALE TO SMA FEMALE
  CHINA
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • UFL TO FEMALE SMA (15CM) اوریجینال
  UFL TO FEMALE SMA (15CM)
  CHINA
  Connector
  تحویل 22 روزه
  در انتظار خرید
 • RF MALE SMA CONNECTOR+10CM CABLE اوریجینال
  RF MALE SMA CONNECTOR+10CM CABLE
  CHINA
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SMA PLUG TO SMA JACK STRAIGHT اوریجینال
  SMA PLUG TO SMA JACK STRAIGHT
  CHINA
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • UFL TO MALE SMA اوریجینال
  UFL TO MALE SMA
  CHINA
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • CONECCTOR-SMA اوریجینال
  CONECCTOR-SMA
  CHINA
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • 734120110 اوریجینال
  734120110
  Molex Electronic
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • U.FL-R-SMT(01) اوریجینال
  U.FL-R-SMT(01)
  Hirose Electric
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SMA-KWE-14.5 اوریجینال
  SMA-KWE-14.5
  CHINA
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • JC3.660.485 اوریجینال
  JC3.660.485
  Jingcheng Electronics Co
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • FIBRE ATTENUATOR LC, UPC, 2DB اوریجینال
  FIBRE ATTENUATOR LC, UPC, 2DB
  CHINA
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • GPS-00174 اوریجینال
  GPS-00174
  SparkFun Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • 5227754-2 اوریجینال
  5227754-2
  TE Connectivity
  Connector
  تحویل 120 روزه
  سفارش دهید
 • H.FL-R-SMT(01) اوریجینال
  H.FL-R-SMT(01)
  Hirose Electric
  Connector
  تحویل 50 روزه
  سفارش دهید
 • WRL-09144 اوریجینال
  WRL-09144
  SparkFun Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • WRL-09232 اوریجینال
  WRL-09232
  SparkFun Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • WRL-00592 اوریجینال
  WRL-00592
  SparkFun Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • WRL-09233 اوریجینال
  WRL-09233
  SparkFun Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SMP-KB2 اوریجینال
  SMP-KB2
  CHINA
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • 531-40047-3 اوریجینال
  531-40047-3
  Amphenol RF
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • 732511150 اوریجینال
  732511150
  Molex Electronic
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • 172224 اوریجینال
  172224
  Amphenol Corporation
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SM-SM50+ اوریجینال
  SM-SM50+
  Mini-Circuits
  Module
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • 4240-062 اوریجینال
  4240-062
  Bird Technologies
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • WRL-00662 اوریجینال
  WRL-00662
  SparkFun Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ANNE-50L+ اوریجینال
  ANNE-50L+
  Mini-Circuits
  Connector
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • 132203 اوریجینال
  132203
  Amphenol RF
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • WRL-09145 اوریجینال
  WRL-09145
  SparkFun Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SMT680-065F/12.5 اوریجینال
  SMT680-065F/12.5
  Kingsignal Technology
  WIRE
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SMT680-043/10 اوریجینال
  SMT680-043/10
  Kingsignal Technology
  WIRE
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • 901-9889-RFX اوریجینال
  901-9889-RFX
  Amphenol RF
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • R317580000 اوریجینال
  R317580000
  Radiall
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SMP-FR-C08-1 اوریجینال
  SMP-FR-C08-1
  Amphenol RF
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • 4240-050 اوریجینال
  4240-050
  Bird Technologies
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BLK-89-S+ اوریجینال
  BLK-89-S+
  Mini-Circuits
  Connector
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • 72926-C-40 اوریجینال
  72926-C-40
  Pomona Electronics
  Cable
  تحویل 120 روزه
  سفارش دهید
 • BMP-5075R+ اوریجینال
  BMP-5075R+
  Mini-Circuits
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • R125462000 اوریجینال
  R125462000
  Radiall
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید