فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • PAL20R6BCNS اوریجینال
  PAL20R6BCNS
  MMI Semiconductors
  SPDIP-24
  9,170 ریال
  موجود
 • UPB6101C002 اوریجینال
  UPB6101C002
  NEC Electronics
  DIP-20
  9,170 ریال
  موجود
 • EPL16P8BP اوریجینال
  EPL16P8BP
  Ricoh Electronic Devices
  DIP-20
  13,600 ریال
  موجود
 • PLS153N اوریجینال
  PLS153N
  Philips Semiconductor
  DIP-20
  13,600 ریال
  موجود
 • PLS155N اوریجینال
  PLS155N
  Philips Semiconductor
  DIP-20
  13,600 ریال
  موجود
 • UPD7554ACS اوریجینال
  UPD7554ACS
  NEC Electronics
  DIP-20
  13,600 ریال
  موجود
 • PLS157N اوریجینال
  PLS157N
  Philips Semiconductor
  DIP-20
  13,600 ریال
  موجود
 • PAL16R6ACN اوریجینال
  PAL16R6ACN
  Texas Instruments
  DIP-20
  15,000 ریال
  موجود
 • AMPAL16R8APC اوریجینال
  AMPAL16R8APC
  AMD
  DIP-20
  15,000 ریال
  موجود
 • MB88516B-PSH اوریجینال
  MB88516B-PSH
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-64
  16,900 ریال
  موجود
 • MSM6422-42GS-K اوریجینال
  MSM6422-42GS-K
  OKI Semiconductor
  SO-24
  18,200 ریال
  موجود
 • PLUS173DN اوریجینال
  PLUS173DN
  Philips Semiconductor
  SPDIP-24
  22,900 ریال
  موجود
 • M5M80C49-088P اوریجینال
  M5M80C49-088P
  Mitsubishi Electric
  DIP-40
  27,300 ریال
  موجود
 • UPD8039HLC اوریجینال
  UPD8039HLC
  NEC Electronics
  DIP-40
  27,600 ریال
  موجود
 • TMP8049AP-6 اوریجینال
  TMP8049AP-6
  Toshiba Corporation
  DIP-40
  27,600 ریال
  موجود
 • P8035AHL اوریجینال
  P8035AHL
  Intel Corporation
  DIP-40
  36,000 ریال
  موجود
 • MSM80C154SGS-2K اوریجینال
  MSM80C154SGS-2K
  OKI Semiconductor
  QFP-44
  37,000 ریال
  موجود
 • MK68201/04N-04 اوریجینال
  MK68201/04N-04
  Mostek
  DIP-48
  37,000 ریال
  موجود
 • HT68F001 اوریجینال
  HT68F001
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  42,000 ریال
  موجود
 • MB8854-PSH اوریجینال
  MB8854-PSH
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-28
  42,200 ریال
  موجود
 • HD44801C12 اوریجینال
  HD44801C12
  Hitachi Semiconductor
  DIP-42
  45,500 ریال
  موجود
 • HD468A00P اوریجینال
  HD468A00P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-40
  45,500 ریال
  موجود
 • HD614048S اوریجینال
  HD614048S
  Hitachi Semiconductor
  DIP-64
  45,500 ریال
  موجود
 • HD468B00P اوریجینال
  HD468B00P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-40
  45,500 ریال
  موجود
 • Z86E0812PEC اوریجینال
  Z86E0812PEC
  Zilog, Inc
  DIP-18
  46,100 ریال
  موجود
 • Z8E00010SC اوریجینال
  Z8E00010SC
  Zilog, Inc
  SO-18
  46,100 ریال
  موجود
 • Z86E3108PSC اوریجینال
  Z86E3108PSC
  Zilog, Inc
  DIP-28
  46,100 ریال
  موجود
 • TMP42C60P اوریجینال
  TMP42C60P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  46,100 ریال
  موجود
 • Z9023406PSC اوریجینال
  Z9023406PSC
  Zilog, Inc
  SDIP-42
  46,100 ریال
  موجود
 • TMP47C634N اوریجینال
  TMP47C634N
  Toshiba Corporation
  SDIP-42
  46,100 ریال
  موجود
 • UPD77C25 اوریجینال
  UPD77C25
  NEC Electronics
  DIP-28
  46,100 ریال
  موجود
 • S1460BF اوریجینال
  S1460BF
  Seiko Instruments Inc
  SO-28
  46,100 ریال
  موجود
 • MC6803U4P (TM7) اوریجینال
  MC6803U4P (TM7)
  Motorola
  DIP-40
  46,800 ریال
  موجود
 • MC6805P اوریجینال
  MC6805P
  Motorola
  DIP-40
  52,000 ریال
  موجود
 • MB8841HM اوریجینال
  MB8841HM
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-42
  52,000 ریال
  موجود
 • UPD75206CW اوریجینال
  UPD75206CW
  NEC Electronics
  DIP-64
  55,400 ریال
  موجود
 • HD6805S1P اوریجینال
  HD6805S1P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-28
  55,900 ریال
  موجود
 • HD6805W1P اوریجینال
  HD6805W1P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-40
  55,900 ریال
  موجود
 • HD6473294P16 اوریجینال
  HD6473294P16
  Hitachi Semiconductor
  DIP-64
  55,900 ریال
  موجود
 • HD63A03XP اوریجینال
  HD63A03XP
  Hitachi Semiconductor
  SDIP-64
  55,900 ریال
  موجود
 • UPD78C17CW اوریجینال
  UPD78C17CW
  NEC Electronics
  SDIP-64
  64,000 ریال
  موجود
 • MB88515B-PSH اوریجینال
  MB88515B-PSH
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-64
  72,800 ریال
  موجود
 • MK3870/20 اوریجینال
  MK3870/20
  Dallas Semiconductor
  DIP-40
  72,800 ریال
  موجود
 • MB89P625P-SH اوریجینال
  MB89P625P-SH
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-64
  72,800 ریال
  موجود
 • HT66F002 اوریجینال
  HT66F002
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  75,600 ریال
  موجود
 • HT48R002 اوریجینال
  HT48R002
  Holtek Semiconductor
  MSOP-10
  81,200 ریال
  موجود
 • UPD78328CW بازسازی شده
  UPD78328CW
  NEC Electronics
  DIP-64
  83,200 ریال
  موجود
 • HT68F003 اوریجینال
  HT68F003
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  91,000 ریال
  موجود