فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 1SS54 اوریجینال
  1SS54
  NEC Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  403 ریال
  موجود
 • 1S1555 اوریجینال
  1S1555
  MIC Electronic
  DO-204AH (DO-35)
  403 ریال
  موجود
 • MA165 اوریجینال
  MA165
  Panasonic Corporation
  DO-204AG (DO-34)
  455 ریال
  موجود
 • ZENER 24V (HZS24) اوریجینال
  ZENER 24V (HZS24)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V (RD9.1) اوریجینال
  ZENER 9.1V (RD9.1)
  NEC Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 30V (RD30ES) اوریجینال
  ZENER 30V (RD30ES)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 39V (RD39) اوریجینال
  ZENER 39V (RD39)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 16V (RD16) اوریجینال
  ZENER 16V (RD16)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 36V (RD36) اوریجینال
  ZENER 36V (RD36)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 36V (RD36ES) اوریجینال
  ZENER 36V (RD36ES)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 27V (RD27) اوریجینال
  ZENER 27V (RD27)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 22V (RD22) اوریجینال
  ZENER 22V (RD22)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 13V (RD13) اوریجینال
  ZENER 13V (RD13)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 33V (HZ33) اوریجینال
  ZENER 33V (HZ33)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 16V (HZS16) اوریجینال
  ZENER 16V (HZS16)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V (HZS9.1) اوریجینال
  ZENER 9.1V (HZS9.1)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 36V (HZS36) اوریجینال
  ZENER 36V (HZS36)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 30V (HZS30) اوریجینال
  ZENER 30V (HZS30)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V (HZ9A1) اوریجینال
  ZENER 9.1V (HZ9A1)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 2.4V (RD2.4) اوریجینال
  ZENER 2.4V (RD2.4)
  NEC Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 16V (UZ16) اوریجینال
  ZENER 16V (UZ16)
  CHINA
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V (MTZJ-9.1) اوریجینال
  ZENER 9.1V (MTZJ-9.1)
  ROHM Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 30V (MTZJ-30B) اوریجینال
  ZENER 30V (MTZJ-30B)
  ROHM Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • 1N4148W اوریجینال
  1N4148W
  CHINA
  SOD-123
  1,360 ریال
  موجود
 • 1N4148WS اوریجینال
  1N4148WS
  CHINA
  SOD-323 (SC-76)
  1,470 ریال
  موجود
 • SM4007 (SMALL PAD) اوریجینال
  SM4007 (SMALL PAD)
  CHINA
  DO-214AC (SMAJ)
  1,470 ریال
  موجود
 • EU02Z اوریجینال
  EU02Z
  Allegro Microsystems
  DO-204AL (DO-41)
  1,560 ریال
  موجود
 • SM4007 اوریجینال
  SM4007
  CHINA
  DO-214AC (SMAJ)
  1,570 ریال
  موجود
 • LL4148 اوریجینال
  LL4148
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  1,610 ریال
  موجود
 • ZENER 3.9V-MINI MELF کپی
  ZENER 3.9V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  1,700 ریال
  موجود
 • ZENER 3.0V (HZ3) اوریجینال
  ZENER 3.0V (HZ3)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  1,720 ریال
  موجود
 • 1N4148 اوریجینال
  1N4148
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  2,050 ریال
  موجود
 • ZENER 4.3V-MINI MELF کپی
  ZENER 4.3V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,090 ریال
  موجود
 • ZENER 8.2V-SC-89 اوریجینال
  ZENER 8.2V-SC-89
  Panasonic Corporation
  SOT-523 (SC-89)
  2,240 ریال
  موجود
 • ZENER 6.2V-SOT-23 اوریجینال
  ZENER 6.2V-SOT-23
  Diodes Incorporated
  SOT-23 (SC-59)
  2,240 ریال
  موجود
 • MA26TO-A اوریجینال
  MA26TO-A
  National Semiconductor
  Axial
  2,270 ریال
  موجود
 • MA26TO-B اوریجینال
  MA26TO-B
  National Semiconductor
  Axial
  2,270 ریال
  موجود
 • US1M اوریجینال
  US1M
  CHINA
  DO-214AC (SMAJ)
  2,510 ریال
  موجود
 • ZENER 6.2V-S-MINI TYP اوریجینال
  ZENER 6.2V-S-MINI TYP
  Toshiba Corporation
  SOD-323 (SC-76)
  2,600 ریال
  موجود
 • SV03YS اوریجینال
  SV03YS
  Sanken Electric
  Radial
  2,600 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V-SOD-323 اوریجینال
  ZENER 9.1V-SOD-323
  Vishay
  SOD-323 (SC-76)
  2,600 ریال
  موجود
 • KDS181-RTK اوریجینال
  KDS181-RTK
  KEC Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  2,600 ریال
  موجود
 • ZENER 6.2V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 6.2V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,660 ریال
  موجود
 • ZENER 8.2V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 8.2V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,660 ریال
  موجود
 • ZENER 1.2V (VD1220) اوریجینال
  ZENER 1.2V (VD1220)
  NEC Electronics
  Radial
  2,690 ریال
  موجود
 • 1SV215 اوریجینال
  1SV215
  Toshiba Corporation
  SOD-323 (SC-76)
  2,690 ریال
  موجود
 • ZENER 3.9V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 3.9V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,780 ریال
  موجود
 • MB10F اوریجینال
  MB10F
  CHINA
  MINIDIP-4
  2,870 ریال
  موجود