فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • DB3 کپی
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  3,840 ریال
  موجود
 • XL1225L اوریجینال
  XL1225L
  Unisonic Technologies
  TO-92
  11,000 ریال
  موجود
 • MAC97A8 اوریجینال
  MAC97A8
  NXP Semiconductors
  TO-92
  16,600 ریال
  موجود
 • CR02AM اوریجینال
  CR02AM
  Mitsubishi Electric
  TO-92
  16,800 ریال
  موجود
 • BT169D-01 اوریجینال
  BT169D-01
  NXP Semiconductors
  TO-92
  17,500 ریال
  موجود
 • MCR100-8 کپی
  MCR100-8
  JCET Group Co
  TO-92
  18,300 ریال
  موجود
 • BT136S-600E کپی
  BT136S-600E
  NXP Semiconductors
  TO-252 (D-PAK)
  19,700 ریال
  موجود
 • BSTC1040 (TIC116M) اوریجینال
  BSTC1040 (TIC116M)
  Siemens Semiconductor Group
  TO-220AB
  19,800 ریال
  موجود
 • C106MG کپی
  C106MG
  ON Semiconductor
  TO-126
  20,400 ریال
  موجود
 • BSTC3140 اوریجینال
  BSTC3140
  Siemens Semiconductor Group
  Other
  22,500 ریال
  موجود
 • TYN604 اوریجینال
  TYN604
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  42,000 ریال
  موجود
 • Z0103NN اوریجینال
  Z0103NN
  NXP Semiconductors
  SOT-223
  44,600 ریال
  موجود
 • BT136-600E کپی
  BT136-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  52,900 ریال
  موجود
 • BT137-600E کپی
  BT137-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  55,700 ریال
  موجود
 • BT151-500R کپی
  BT151-500R
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  56,600 ریال
  موجود
 • BT152-600R کپی
  BT152-600R
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  56,800 ریال
  موجود
 • X0304BG اوریجینال
  X0304BG
  TAG Semiconductors
  TO-39
  57,200 ریال
  موجود
 • BT138-600E کپی
  BT138-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  61,200 ریال
  موجود
 • BT139-600E کپی
  BT139-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  66,800 ریال
  موجود
 • P3100SBLRP اوریجینال
  P3100SBLRP
  Littelfuse Inc
  DO-214AA (SMBJ)
  67,200 ریال
  موجود
 • P0080SCLRP اوریجینال
  P0080SCLRP
  Littelfuse Inc
  DO-214AA (SMBJ)
  68,500 ریال
  موجود
 • BT134-600D اوریجینال
  BT134-600D
  Philips Semiconductor
  SOT-82
  69,600 ریال
  موجود
 • Z0109MN اوریجینال
  Z0109MN
  STMicroelectronics
  SOT-223
  70,800 ریال
  موجود
 • BTA16-600B کپی
  BTA16-600B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  75,300 ریال
  موجود
 • BT136-600E اوریجینال
  BT136-600E
  WeEn Semiconductors
  TO-220AB
  77,000 ریال
  موجود
 • BTA12-600B کپی
  BTA12-600B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  83,400 ریال
  موجود
 • BT151-500R اوریجینال
  BT151-500R
  WeEn Semiconductors
  TO-220AB
  88,400 ریال
  موجود
 • BT137-600E اوریجینال
  BT137-600E
  WeEn Semiconductors
  TO-220AB
  91,700 ریال
  موجود
 • P1100SALRP اوریجینال
  P1100SALRP
  Littelfuse Inc
  DO-214AA (SMBJ)
  95,400 ریال
  موجود
 • P3100SCLRP اوریجینال
  P3100SCLRP
  Littelfuse Inc
  DO-214AA (SMBJ)
  96,800 ریال
  موجود
 • T405Q-600B-TR اوریجینال
  T405Q-600B-TR
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  103,000 ریال
  موجود
 • BT138-600E اوریجینال
  BT138-600E
  WENSHING Electronics
  TO-220AB
  105,000 ریال
  موجود
 • BT139-600E اوریجینال
  BT139-600E
  WENSHING Electronics
  TO-220AB
  169,000 ریال
  موجود
 • BT152-600R اوریجینال
  BT152-600R
  WeEn Semiconductors
  TO-220AB
  198,000 ریال
  موجود
 • BTA26-600B (HIGH COPY) کپی
  BTA26-600B (HIGH COPY)
  STMicroelectronics
  TO-247AD (TO-3P)
  250,000 ریال
  موجود
 • BTA16-600BRG اوریجینال
  BTA16-600BRG
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  266,000 ریال
  موجود
 • BTA41-700B (HIGH COPY) کپی
  BTA41-700B (HIGH COPY)
  STMicroelectronics
  TO-247AD (TO-3P)
  333,000 ریال
  موجود
 • BTA40-700B کپی
  BTA40-700B
  STMicroelectronics
  RD91
  705,000 ریال
  موجود
 • BTA41-600BQ اوریجینال
  BTA41-600BQ
  WeEn Semiconductors
  TO-247AD (TO-3P)
  869,000 ریال
  موجود
 • DB3 اوریجینال
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  تحویل 30 روزه
  در انتظار خرید
 • SKKT273/16E اوریجینال
  SKKT273/16E
  Semikron
  Module
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • MAC97-8 کپی
  MAC97-8
  ON Semiconductor
  TO-92
  کمیاب
 • BTA12-700B کپی
  BTA12-700B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • MCR100-6 کپی
  MCR100-6
  Motorola
  TO-92
  کمیاب
 • DB4 اوریجینال
  DB4
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MCR100-8 اوریجینال
  MCR100-8
  JCET Group Co
  TO-92
  تحویل 32 روزه
  در انتظار خرید
 • BTA16-700B کپی
  BTA16-700B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • MAC97A8 کپی
  MAC97A8
  NXP Semiconductors
  TO-92
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید