فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • DB3 کپی
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  3,010 ریال
  موجود
 • DB3 اوریجینال
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  4,300 ریال
  موجود
 • XL1225L اوریجینال
  XL1225L
  Unisonic Technologies
  TO-92
  11,000 ریال
  موجود
 • MAC97A8 اوریجینال
  MAC97A8
  NXP Semiconductors
  TO-92
  12,200 ریال
  موجود
 • BT169D-01 اوریجینال
  BT169D-01
  NXP Semiconductors
  TO-92
  12,700 ریال
  موجود
 • BSTC3140 اوریجینال
  BSTC3140
  Siemens Semiconductor Group
  Other
  13,500 ریال
  موجود
 • MCR100-8 اوریجینال
  MCR100-8
  JCET Group Co
  TO-92
  15,800 ریال
  موجود
 • BSTC1040 (TIC116M) اوریجینال
  BSTC1040 (TIC116M)
  Siemens Semiconductor Group
  TO-220AB
  16,500 ریال
  موجود
 • CR02AM اوریجینال
  CR02AM
  Mitsubishi Electric
  TO-92
  16,800 ریال
  موجود
 • BT136S-600E کپی
  BT136S-600E
  NXP Semiconductors
  TO-252 (D-PAK)
  18,600 ریال
  موجود
 • Z0103NN اوریجینال
  Z0103NN
  NXP Semiconductors
  SOT-223
  36,500 ریال
  موجود
 • TYN604 اوریجینال
  TYN604
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  42,000 ریال
  موجود
 • BT136-600E کپی
  BT136-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  43,100 ریال
  موجود
 • BT137-600E کپی
  BT137-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  45,100 ریال
  موجود
 • BT151-500R کپی
  BT151-500R
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  46,400 ریال
  موجود
 • P3100SBLRP اوریجینال
  P3100SBLRP
  Littelfuse Inc
  DO-214AA (SMBJ)
  48,300 ریال
  موجود
 • BT152-600R کپی
  BT152-600R
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  48,900 ریال
  موجود
 • P0080SCLRP اوریجینال
  P0080SCLRP
  Littelfuse Inc
  DO-214AA (SMBJ)
  49,100 ریال
  موجود
 • BT138-600E کپی
  BT138-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  49,200 ریال
  موجود
 • Z0109MN اوریجینال
  Z0109MN
  STMicroelectronics
  SOT-223
  51,000 ریال
  موجود
 • BT134-600D اوریجینال
  BT134-600D
  Philips Semiconductor
  SOT-82
  52,200 ریال
  موجود
 • BT139-600E کپی
  BT139-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  53,000 ریال
  موجود
 • X0304BG اوریجینال
  X0304BG
  TAG Semiconductors
  TO-39
  57,200 ریال
  موجود
 • BTA16-600B کپی
  BTA16-600B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  59,000 ریال
  موجود
 • BT136-600E اوریجینال
  BT136-600E
  WeEn Semiconductors
  TO-220AB
  61,400 ریال
  موجود
 • BTA12-600B کپی
  BTA12-600B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  64,800 ریال
  موجود
 • BTA140-600 کپی
  BTA140-600
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  66,800 ریال
  موجود
 • P1100SALRP اوریجینال
  P1100SALRP
  Littelfuse Inc
  DO-214AA (SMBJ)
  68,200 ریال
  موجود
 • P3100SCLRP اوریجینال
  P3100SCLRP
  Littelfuse Inc
  DO-214AA (SMBJ)
  69,300 ریال
  موجود
 • BT151-500R اوریجینال
  BT151-500R
  WeEn Semiconductors
  TO-220AB
  69,400 ریال
  موجود
 • BT137-600E اوریجینال
  BT137-600E
  WeEn Semiconductors
  TO-220AB
  77,300 ریال
  موجود
 • T405Q-600B-TR اوریجینال
  T405Q-600B-TR
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  88,500 ریال
  موجود
 • BT138-600E اوریجینال
  BT138-600E
  WENSHING Electronics
  TO-220AB
  90,200 ریال
  موجود
 • BT139-600E اوریجینال
  BT139-600E
  WENSHING Electronics
  TO-220AB
  126,000 ریال
  موجود
 • BT152-600R اوریجینال
  BT152-600R
  WeEn Semiconductors
  TO-220AB
  143,000 ریال
  موجود
 • BTA26-600B (HIGH COPY) کپی
  BTA26-600B (HIGH COPY)
  STMicroelectronics
  TO-247AD (TO-3P)
  190,000 ریال
  موجود
 • BTA41-600B اوریجینال
  BTA41-600B
  STMicroelectronics
  TO-247AD (TO-3P)
  935,000 ریال
  موجود
 • MAC97-8 کپی
  MAC97-8
  ON Semiconductor
  TO-92
  کمیاب
 • BTA12-700B کپی
  BTA12-700B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • MCR100-6 کپی
  MCR100-6
  Motorola
  TO-92
  کمیاب
 • DB4 اوریجینال
  DB4
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BTA16-700B کپی
  BTA16-700B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • BRX49 اوریجینال
  BRX49
  Motorola
  TO-92
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • C106MG کپی
  C106MG
  ON Semiconductor
  TO-126
  تحویل 22 روزه
  در انتظار خرید
 • MCR100-6 اوریجینال
  MCR100-6
  Motorola
  TO-92
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • Z0103MN بازسازی شده
  Z0103MN
  STMicroelectronics
  SOT-223
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • P1101SA بازسازی شده
  P1101SA
  Littelfuse Inc
  DO-214AA (SMBJ)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • Z0405MF اوریجینال
  Z0405MF
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید