فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • PAL20R6BCNS اوریجینال
  PAL20R6BCNS
  MMI Semiconductors
  SPDIP-24
  9,170 ریال
  موجود
 • EPL16P8BP اوریجینال
  EPL16P8BP
  Ricoh Electronic Devices
  DIP-20
  13,600 ریال
  موجود
 • PLS153N اوریجینال
  PLS153N
  Philips Semiconductor
  DIP-20
  13,600 ریال
  موجود
 • PLS155N اوریجینال
  PLS155N
  Philips Semiconductor
  DIP-20
  13,600 ریال
  موجود
 • PLS157N اوریجینال
  PLS157N
  Philips Semiconductor
  DIP-20
  13,600 ریال
  موجود
 • AMPAL16R8APC اوریجینال
  AMPAL16R8APC
  AMD
  DIP-20
  15,000 ریال
  موجود
 • PAL16R6ACN اوریجینال
  PAL16R6ACN
  Texas Instruments
  DIP-20
  15,000 ریال
  موجود
 • PLUS173DN اوریجینال
  PLUS173DN
  Philips Semiconductor
  SPDIP-24
  22,900 ریال
  موجود
 • PAL16R4B-2CN بازسازی شده
  PAL16R4B-2CN
  AMD
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL10H8CN اوریجینال
  PAL10H8CN
  MMI Semiconductors
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • DMPAL14L4JC اوریجینال
  DMPAL14L4JC
  National Semiconductor
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL20X10ACNS اوریجینال
  PAL20X10ACNS
  MMI Semiconductors
  SPDIP-24
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL12H6CN اوریجینال
  PAL12H6CN
  MMI Semiconductors
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL16L2CN اوریجینال
  PAL16L2CN
  MMI Semiconductors
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL16R6B-4CN اوریجینال
  PAL16R6B-4CN
  MMI Semiconductors
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • HD74LS336P اوریجینال
  HD74LS336P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • N82S153N اوریجینال
  N82S153N
  Signetics
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL16H8APC اوریجینال
  PAL16H8APC
  AMD
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • EPL16P8BP بازسازی شده
  EPL16P8BP
  Ricoh Electronic Devices
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL10L8CN اوریجینال
  PAL10L8CN
  MMI Semiconductors
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL20R8B-7PC اوریجینال
  PAL20R8B-7PC
  AMD
  SPDIP-24
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL20R4-7 اوریجینال
  PAL20R4-7
  AMD
  SPDIP-24
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • VP16V8EPC-25 اوریجینال
  VP16V8EPC-25
  VLSI Solution
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL22V10-7PC اوریجینال
  PAL22V10-7PC
  Cypress Semiconductor
  SPDIP-24
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • TIBPAL16L8-15CFN اوریجینال
  TIBPAL16L8-15CFN
  Texas Instruments
  PLCC-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • TIBPAL16R4-25CN اوریجینال
  TIBPAL16R4-25CN
  Texas Instruments
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL16L8ACN اوریجینال
  PAL16L8ACN
  National Semiconductor
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • P5C032-40 اوریجینال
  P5C032-40
  Intel Corporation
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • P5AC312-25 اوریجینال
  P5AC312-25
  Altera Corporation
  DIP-24
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • TIBPAL16L8-25CN اوریجینال
  TIBPAL16L8-25CN
  Texas Instruments
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PLS159AN اوریجینال
  PLS159AN
  Philips Semiconductor
  DIP-20
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • PAL20R4ACNL اوریجینال
  PAL20R4ACNL
  AMD
  PLCC-28
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • P5C060-45 بازسازی شده
  P5C060-45
  Intel Corporation
  DIP-24
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • P5AC312-30 بازسازی شده
  P5AC312-30
  Intel Corporation
  DIP-24
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید