فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • P6KE56CA (V56A) اوریجینال
  P6KE56CA (V56A)
  CHINA
  DO-204AC (DO-15)
  3,510 ریال
  موجود
 • P6KE68CA (V68A) اوریجینال
  P6KE68CA (V68A)
  CHINA
  DO-204AC (DO-15)
  3,510 ریال
  موجود
 • DB3 کپی
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  3,840 ریال
  موجود
 • BS232 (B) اوریجینال
  BS232 (B)
  CHINA
  Connector
  4,480 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,060 ریال
  موجود
 • PIN FUSE (DIAMETER 0.35MM) اوریجینال
  PIN FUSE (DIAMETER 0.35MM)
  CHINA
  Connector
  5,360 ریال
  موجود
 • NTC 100K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 100K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,400 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0603) 5%
  SUNLORD
  0603
  5,670 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  5,700 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM 5% اوریجینال
  NTC 10KOHM 5%
  Nanjing Shiheng Elec
  Axial
  6,370 ریال
  موجود
 • SV03YS اوریجینال
  SV03YS
  Sanken Electric
  Radial
  6,500 ریال
  موجود
 • NTC 50K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 50K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  6,880 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM ±5% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±5%
  Nanjing Shiheng Elec
  Radial
  6,930 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  7,000 ریال
  موجود
 • ZOV-07D180K اوریجینال
  ZOV-07D180K
  CHINA
  Radial
  7,200 ریال
  موجود
 • PIN FUSE (DIAMETER 0.5MM) اوریجینال
  PIN FUSE (DIAMETER 0.5MM)
  CHINA
  Connector
  7,240 ریال
  موجود
 • ZOV-07D271K اوریجینال
  ZOV-07D271K
  CHINA
  Radial
  7,390 ریال
  موجود
 • RESETTABLE FUSE PPTC 500MA 6V (0805) اوریجینال
  RESETTABLE FUSE PPTC 500MA 6V (0805)
  Bourns Inc
  0805
  7,550 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  7,640 ریال
  موجود
 • NTC 502-5M اوریجینال
  NTC 502-5M
  CHINA
  Radial
  7,680 ریال
  موجود
 • ZOV-07D181K اوریجینال
  ZOV-07D181K
  CHINA
  Radial
  7,860 ریال
  موجود
 • ZOV-07D221K اوریجینال
  ZOV-07D221K
  CHINA
  Radial
  7,930 ریال
  موجود
 • ZOV-07D471K اوریجینال
  ZOV-07D471K
  CHINA
  Radial
  7,950 ریال
  موجود
 • NTC 103-5M اوریجینال
  NTC 103-5M
  CHINA
  Radial
  8,380 ریال
  موجود
 • RXEF040 اوریجینال
  RXEF040
  TE Connectivity
  Radial
  8,400 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  8,640 ریال
  موجود
 • NTC 501-5M اوریجینال
  NTC 501-5M
  CHINA
  Radial
  8,680 ریال
  موجود
 • ZOV-07D220K اوریجینال
  ZOV-07D220K
  CHINA
  Radial
  8,680 ریال
  موجود
 • FUSE 5*20F10A کپی
  FUSE 5*20F10A
  HM fuse (CHINA)
  5x20mm
  8,710 ریال
  موجود
 • NTC 203-5M اوریجینال
  NTC 203-5M
  CHINA
  Radial
  8,750 ریال
  موجود
 • SMBJ15A کپی
  SMBJ15A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  8,770 ریال
  موجود
 • SMBJ18A کپی
  SMBJ18A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  8,770 ریال
  موجود
 • P6KE10A اوریجینال
  P6KE10A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,830 ریال
  موجود
 • P6KE12CA اوریجینال
  P6KE12CA
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,830 ریال
  موجود
 • P6KE12A اوریجینال
  P6KE12A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,830 ریال
  موجود
 • P6KE6.8A اوریجینال
  P6KE6.8A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,870 ریال
  موجود
 • P6KE5.0A اوریجینال
  P6KE5.0A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,900 ریال
  موجود
 • P6KE13A اوریجینال
  P6KE13A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,940 ریال
  موجود
 • P6KE20A اوریجینال
  P6KE20A
  SUNMATE Electronic
  DO-204AC (DO-15)
  8,940 ریال
  موجود
 • P6KE18A اوریجینال
  P6KE18A
  SUNMATE Electronic
  DO-204AC (DO-15)
  8,940 ریال
  موجود
 • RXEF030 اوریجینال
  RXEF030
  TE Connectivity
  Radial
  8,980 ریال
  موجود
 • P6KE200A اوریجینال
  P6KE200A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,980 ریال
  موجود
 • ZOV-07D431K اوریجینال
  ZOV-07D431K
  CHINA
  Radial
  9,010 ریال
  موجود
 • P6KE15A اوریجینال
  P6KE15A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,030 ریال
  موجود
 • P6KE24A اوریجینال
  P6KE24A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,030 ریال
  موجود
 • NTC 503-5M اوریجینال
  NTC 503-5M
  CHINA
  Radial
  9,090 ریال
  موجود
 • NTC 102-5M اوریجینال
  NTC 102-5M
  CHINA
  Radial
  9,090 ریال
  موجود
 • NTC 101-5M اوریجینال
  NTC 101-5M
  CHINA
  Radial
  9,090 ریال
  موجود