فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • DB3 کپی
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  3,610 ریال
  موجود
 • P6KE68CA (V68A) اوریجینال
  P6KE68CA (V68A)
  CHINA
  DO-204AC (DO-15)
  4,550 ریال
  موجود
 • BS232 (B) اوریجینال
  BS232 (B)
  CHINA
  Connector
  4,900 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,420 ریال
  موجود
 • NTC 100K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 100K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,540 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0603) 5%
  SUNLORD
  0603
  5,680 ریال
  موجود
 • PIN FUSE (DIAMETER 0.35MM) اوریجینال
  PIN FUSE (DIAMETER 0.35MM)
  CHINA
  Connector
  5,820 ریال
  موجود
 • DB3 اوریجینال
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  6,060 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,100 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM 5% اوریجینال
  NTC 10KOHM 5%
  Nanjing Shiheng Elec
  Axial
  6,970 ریال
  موجود
 • ZOV-07D180K اوریجینال
  ZOV-07D180K
  CHINA
  Radial
  7,320 ریال
  موجود
 • NTC 50K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 50K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  7,350 ریال
  موجود
 • ZOV-07D391K اوریجینال
  ZOV-07D391K
  CHINA
  Radial
  7,380 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM ±5% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±5%
  Nanjing Shiheng Elec
  Radial
  7,710 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  7,730 ریال
  موجود
 • ZOV-07D471K اوریجینال
  ZOV-07D471K
  CHINA
  Radial
  7,770 ریال
  موجود
 • SV03YS اوریجینال
  SV03YS
  Sanken Electric
  Radial
  7,800 ریال
  موجود
 • RESETTABLE FUSE PPTC 500MA 6V (0805) اوریجینال
  RESETTABLE FUSE PPTC 500MA 6V (0805)
  Bourns Inc
  0805
  8,050 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  8,160 ریال
  موجود
 • PIN FUSE (DIAMETER 0.5MM) اوریجینال
  PIN FUSE (DIAMETER 0.5MM)
  CHINA
  Connector
  8,180 ریال
  موجود
 • P6KE18A کپی
  P6KE18A
  SUNMATE Electronic
  DO-204AC (DO-15)
  8,290 ریال
  موجود
 • P6KE20A کپی
  P6KE20A
  SUNMATE Electronic
  DO-204AC (DO-15)
  8,290 ریال
  موجود
 • P6KE12A کپی
  P6KE12A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,290 ریال
  موجود
 • P6KE13A کپی
  P6KE13A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,290 ریال
  موجود
 • P6KE15A کپی
  P6KE15A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,290 ریال
  موجود
 • P6KE16A کپی
  P6KE16A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,290 ریال
  موجود
 • P6KE10A کپی
  P6KE10A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,290 ریال
  موجود
 • P6KE24A کپی
  P6KE24A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,290 ریال
  موجود
 • P6KE5.0A کپی
  P6KE5.0A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,290 ریال
  موجود
 • P6KE12CA کپی
  P6KE12CA
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,290 ریال
  موجود
 • ZOV-07D431K اوریجینال
  ZOV-07D431K
  CHINA
  Radial
  8,330 ریال
  موجود
 • P6KE36A کپی
  P6KE36A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,340 ریال
  موجود
 • P6KE6.8A کپی
  P6KE6.8A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,340 ریال
  موجود
 • P6KE8.2A کپی
  P6KE8.2A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,340 ریال
  موجود
 • ZOV-07D271K اوریجینال
  ZOV-07D271K
  CHINA
  Radial
  8,370 ریال
  موجود
 • NTC 203-5M اوریجینال
  NTC 203-5M
  CHINA
  Radial
  8,380 ریال
  موجود
 • NTC 202-5M اوریجینال
  NTC 202-5M
  CHINA
  Radial
  8,380 ریال
  موجود
 • NTC 501-5M اوریجینال
  NTC 501-5M
  CHINA
  Radial
  8,380 ریال
  موجود
 • NTC 503-5M اوریجینال
  NTC 503-5M
  CHINA
  Radial
  8,380 ریال
  موجود
 • NTC 502-5M اوریجینال
  NTC 502-5M
  CHINA
  Radial
  8,380 ریال
  موجود
 • ZOV-07D181K اوریجینال
  ZOV-07D181K
  CHINA
  Radial
  8,460 ریال
  موجود
 • NTC 101-5M اوریجینال
  NTC 101-5M
  CHINA
  Radial
  8,460 ریال
  موجود
 • NTC 103-5M اوریجینال
  NTC 103-5M
  CHINA
  Radial
  8,460 ریال
  موجود
 • NTC 102-5M اوریجینال
  NTC 102-5M
  CHINA
  Radial
  8,460 ریال
  موجود
 • P6KE200CA کپی
  P6KE200CA
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,610 ریال
  موجود
 • P6KE200A کپی
  P6KE200A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  8,650 ریال
  موجود
 • SMBJ200A کپی
  SMBJ200A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  8,720 ریال
  موجود
 • SMBJ12A کپی
  SMBJ12A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  8,720 ریال
  موجود