فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • DB3 کپی
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  3,010 ریال
  موجود
 • P6KE56CA (V56A) اوریجینال
  P6KE56CA (V56A)
  CHINA
  DO-204AC (DO-15)
  3,510 ریال
  موجود
 • P6KE68CA (V68A) اوریجینال
  P6KE68CA (V68A)
  CHINA
  DO-204AC (DO-15)
  3,510 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  3,520 ریال
  موجود
 • PIN FUSE (DIAMETER 0.35MM) اوریجینال
  PIN FUSE (DIAMETER 0.35MM)
  CHINA
  Connector
  4,020 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,080 ریال
  موجود
 • DB3 اوریجینال
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  4,300 ریال
  موجود
 • BS232 (B) اوریجینال
  BS232 (B)
  CHINA
  Connector
  4,480 ریال
  موجود
 • NTC 100K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 100K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,720 ریال
  موجود
 • NTC 50K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 50K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,980 ریال
  موجود
 • ENE361D07A اوریجینال
  ENE361D07A
  Fuji Electric
  Radial
  5,220 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,240 ریال
  موجود
 • PIN FUSE (DIAMETER 0.5MM) اوریجینال
  PIN FUSE (DIAMETER 0.5MM)
  CHINA
  Connector
  5,440 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM 5% اوریجینال
  NTC 10KOHM 5%
  Nanjing Shiheng Elec
  Axial
  5,450 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,520 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM ±5% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±5%
  Nanjing Shiheng Elec
  Radial
  5,660 ریال
  موجود
 • ZOV-07D180K اوریجینال
  ZOV-07D180K
  CHINA
  Radial
  5,820 ریال
  موجود
 • ZOV-07D271K اوریجینال
  ZOV-07D271K
  CHINA
  Radial
  6,020 ریال
  موجود
 • RXEF040 اوریجینال
  RXEF040
  TE Connectivity
  Radial
  6,180 ریال
  موجود
 • RXEF020 اوریجینال
  RXEF020
  TE Connectivity
  Radial
  6,210 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,220 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,220 ریال
  موجود
 • RXEF010 اوریجینال
  RXEF010
  TE Connectivity
  Radial
  6,290 ریال
  موجود
 • ZOV-07D471K اوریجینال
  ZOV-07D471K
  CHINA
  Radial
  6,300 ریال
  موجود
 • ZOV-07D181K اوریجینال
  ZOV-07D181K
  CHINA
  Radial
  6,350 ریال
  موجود
 • ZOV-07D221K اوریجینال
  ZOV-07D221K
  CHINA
  Radial
  6,530 ریال
  موجود
 • RXEF030 اوریجینال
  RXEF030
  TE Connectivity
  Radial
  6,560 ریال
  موجود
 • NTC 502-5M اوریجینال
  NTC 502-5M
  CHINA
  Radial
  6,690 ریال
  موجود
 • RXEF017 اوریجینال
  RXEF017
  TE Connectivity
  Radial
  6,740 ریال
  موجود
 • NTC 101-5M اوریجینال
  NTC 101-5M
  CHINA
  Radial
  6,750 ریال
  موجود
 • NTC 203-5M اوریجینال
  NTC 203-5M
  CHINA
  Radial
  6,750 ریال
  موجود
 • P6KE12CA اوریجینال
  P6KE12CA
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  6,770 ریال
  موجود
 • P6KE13A اوریجینال
  P6KE13A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  6,770 ریال
  موجود
 • P6KE18A اوریجینال
  P6KE18A
  SUNMATE Electronic
  DO-204AC (DO-15)
  6,770 ریال
  موجود
 • RXEF050 اوریجینال
  RXEF050
  TE Connectivity
  Radial
  6,780 ریال
  موجود
 • P6KE6.8A اوریجینال
  P6KE6.8A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  6,810 ریال
  موجود
 • P6KE200CA اوریجینال
  P6KE200CA
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  6,900 ریال
  موجود
 • NTC 102-5M اوریجینال
  NTC 102-5M
  CHINA
  Radial
  6,970 ریال
  موجود
 • NTC 103-5M اوریجینال
  NTC 103-5M
  CHINA
  Radial
  7,000 ریال
  موجود
 • ZOV-07D220K اوریجینال
  ZOV-07D220K
  CHINA
  Radial
  7,010 ریال
  موجود
 • NTC 503-5M اوریجینال
  NTC 503-5M
  CHINA
  Radial
  7,150 ریال
  موجود
 • SMBJ20A کپی
  SMBJ20A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  7,180 ریال
  موجود
 • SMBJ20CA کپی
  SMBJ20CA
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  7,180 ریال
  موجود
 • SMBJ5.0CA کپی
  SMBJ5.0CA
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  7,180 ریال
  موجود
 • SMBJ170A کپی
  SMBJ170A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  7,180 ریال
  موجود
 • SMBJ12A کپی
  SMBJ12A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  7,180 ریال
  موجود
 • SMBJ18A کپی
  SMBJ18A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  7,180 ریال
  موجود
 • FUSE 500MA SMD (0805) RESETABLE اوریجینال
  FUSE 500MA SMD (0805) RESETABLE
  Bourns Inc
  0805
  7,290 ریال
  موجود