فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • HEAT SINK TO-220 S اوریجینال
  HEAT SINK TO-220 S
  IRAN
  Heat Sink
  9,520 ریال
  موجود
 • ALUMINIUM HEAT SINK 9X9X5MM اوریجینال
  ALUMINIUM HEAT SINK 9X9X5MM
  CHINA
  Heat Sink
  43,800 ریال
  موجود
 • ALUMINIUM HEAT SINK 20X14X11MM اوریجینال
  ALUMINIUM HEAT SINK 20X14X11MM
  CHINA
  Heat Sink
  56,300 ریال
  موجود
 • ALUMINIUM HEAT SINK 40X40X10MM اوریجینال
  ALUMINIUM HEAT SINK 40X40X10MM
  CHINA
  Heat Sink
  237,000 ریال
  موجود
 • HEAT SINK TO-220 B1 اوریجینال
  HEAT SINK TO-220 B1
  IRAN
  Heat Sink
  کمیاب
 • HEAT SINK TO-220 B3 (SMALL) اوریجینال
  HEAT SINK TO-220 B3 (SMALL)
  IRAN
  Heat Sink
  کمیاب
 • HS132-14 اوریجینال
  HS132-14
  IRAN
  Heat Sink
  کمیاب
 • HS140-25 اوریجینال
  HS140-25
  IRAN
  Heat Sink
  کمیاب
 • HEAT SINK TO-220 B2 اوریجینال
  HEAT SINK TO-220 B2
  IRAN
  Heat Sink
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • TO-220 SMALL BLACK ALUMINIUM HEATSINK اوریجینال
  TO-220 SMALL BLACK ALUMINIUM HEATSINK
  CHINA
  Heat Sink
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • THFM1 اوریجینال
  THFM1
  Fischer Elektronik
  Heat Sink
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MAX03-HNG اوریجینال
  MAX03-HNG
  Aavid Thermalloy
  Heat Sink
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • FK216/CB-MI اوریجینال
  FK216/CB-MI
  Fischer Elektronik
  Heat Sink
  تحویل 120 روزه
  سفارش دهید
 • FK 244 13 D PAK اوریجینال
  FK 244 13 D PAK
  Fischer Elektronik
  Heat Sink
  تحویل 120 روزه
  سفارش دهید
 • 573300D00010G اوریجینال
  573300D00010G
  Aavid Thermalloy
  Heat Sink
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید