فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • NTC 10K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  3,520 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,080 ریال
  موجود
 • NTC 100K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 100K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,720 ریال
  موجود
 • NTC 50K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 50K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,980 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,240 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM 5% اوریجینال
  NTC 10KOHM 5%
  Nanjing Shiheng Elec
  Axial
  5,450 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,520 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM ±5% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±5%
  Nanjing Shiheng Elec
  Radial
  5,660 ریال
  موجود
 • RXEF040 اوریجینال
  RXEF040
  TE Connectivity
  Radial
  6,180 ریال
  موجود
 • RXEF020 اوریجینال
  RXEF020
  TE Connectivity
  Radial
  6,210 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,220 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  6,220 ریال
  موجود
 • RXEF010 اوریجینال
  RXEF010
  TE Connectivity
  Radial
  6,290 ریال
  موجود
 • RXEF030 اوریجینال
  RXEF030
  TE Connectivity
  Radial
  6,560 ریال
  موجود
 • NTC 502-5M اوریجینال
  NTC 502-5M
  CHINA
  Radial
  6,690 ریال
  موجود
 • RXEF017 اوریجینال
  RXEF017
  TE Connectivity
  Radial
  6,740 ریال
  موجود
 • NTC 203-5M اوریجینال
  NTC 203-5M
  CHINA
  Radial
  6,750 ریال
  موجود
 • NTC 101-5M اوریجینال
  NTC 101-5M
  CHINA
  Radial
  6,750 ریال
  موجود
 • RXEF050 اوریجینال
  RXEF050
  TE Connectivity
  Radial
  6,780 ریال
  موجود
 • NTC 102-5M اوریجینال
  NTC 102-5M
  CHINA
  Radial
  6,970 ریال
  موجود
 • NTC 103-5M اوریجینال
  NTC 103-5M
  CHINA
  Radial
  7,000 ریال
  موجود
 • NTC 503-5M اوریجینال
  NTC 503-5M
  CHINA
  Radial
  7,150 ریال
  موجود
 • FUSE 500MA SMD (0805) RESETABLE اوریجینال
  FUSE 500MA SMD (0805) RESETABLE
  Bourns Inc
  0805
  7,290 ریال
  موجود
 • NTC 501-5M اوریجینال
  NTC 501-5M
  CHINA
  Radial
  8,110 ریال
  موجود
 • JK250-120U اوریجینال
  JK250-120U
  Electronic Alliance
  Radial
  8,140 ریال
  موجود
 • FUSE 1.1A SMD (0805) BOURNS اوریجینال
  FUSE 1.1A SMD (0805) BOURNS
  Bourns Inc
  0805
  8,330 ریال
  موجود
 • NTC 202-5M اوریجینال
  NTC 202-5M
  CHINA
  Radial
  8,430 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 1% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 1%
  CHINA
  0805
  8,570 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 500MA (1206) 13.2V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 500MA (1206) 13.2V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  8,760 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 750MA (1206) 6V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 750MA (1206) 6V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  8,760 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 200MA (1206) 24V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 200MA (1206) 24V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  9,160 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 1.5A (1206) 6V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 1.5A (1206) 6V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  9,230 ریال
  موجود
 • RXEF065 اوریجینال
  RXEF065
  TE Connectivity
  Radial
  9,520 ریال
  موجود
 • NTC 10K 1% اوریجینال
  NTC 10K 1%
  Nanjing Shiheng Elec
  Axial
  9,550 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 1.1A (1206) 6V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 1.1A (1206) 6V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  10,100 ریال
  موجود
 • RXEF075 اوریجینال
  RXEF075
  TE Connectivity
  Radial
  10,100 ریال
  موجود
 • MZ6 (100-200R) اوریجینال
  MZ6 (100-200R)
  CHINA
  Radial
  10,200 ریال
  موجود
 • MZ6 (600-800R) اوریجینال
  MZ6 (600-800R)
  CHINA
  Radial
  10,200 ریال
  موجود
 • MZ6 (200-300R) اوریجینال
  MZ6 (200-300R)
  CHINA
  Radial
  10,300 ریال
  موجود
 • MZ6 (300-500R) اوریجینال
  MZ6 (300-500R)
  CHINA
  Radial
  10,400 ریال
  موجود
 • NTC 5D9 اوریجینال
  NTC 5D9
  CHINA
  Radial
  10,800 ریال
  موجود
 • NTC 10K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 10K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,200 ریال
  موجود
 • NTC 100K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 100K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,300 ریال
  موجود
 • RXEF090 اوریجینال
  RXEF090
  TE Connectivity
  Radial
  12,000 ریال
  موجود
 • NTC 1K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 1K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  12,400 ریال
  موجود
 • FUSE PPTC 2A (1206) 6V RESETTABLE اوریجینال
  FUSE PPTC 2A (1206) 6V RESETTABLE
  TE Connectivity
  1206
  12,900 ریال
  موجود
 • NTC 5K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 5K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  13,000 ریال
  موجود
 • RXEF110 اوریجینال
  RXEF110
  TE Connectivity
  Radial
  13,100 ریال
  موجود