فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102) اوریجینال
  NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102)
  CHINA
  Module
  1,579,000 ریال
  موجود
 • USR-WIFI232-T اوریجینال
  USR-WIFI232-T
  Jinan USR IOT Technology
  Module
  2,160,000 ریال
  موجود
 • MINI KEYBOARD WIRELESS + TOUCHPAD اوریجینال
  MINI KEYBOARD WIRELESS + TOUCHPAD
  CHINA
  Module
  2,788,000 ریال
  موجود
 • ESP32-CAM اوریجینال
  ESP32-CAM
  CHINA
  Module
  2,830,000 ریال
  موجود
 • ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE اوریجینال
  ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE
  CHINA
  Module
  3,270,000 ریال
  موجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102) بازسازی شده
  NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102)
  CHINA
  Module
  کمیاب
 • ESP32-CAM بازسازی شده
  ESP32-CAM
  CHINA
  Board
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ESP-01S+RELAY MODULE اوریجینال
  ESP-01S+RELAY MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ESP32 MODULE AI-THINKER (CH340) اوریجینال
  ESP32 MODULE AI-THINKER (CH340)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  پایان تولید
 • ESP32 MODULE (AI-THINKER) اوریجینال
  ESP32 MODULE (AI-THINKER)
  ShenZhen AI-thinker CO
  Module
  کمیاب
 • HLK-RM04 TEST BOARD اوریجینال
  HLK-RM04 TEST BOARD
  CHINA
  Module
  کمیاب
 • ESP32 MODULE اوریجینال
  ESP32 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه
  در انتظار خرید
 • HW-04 اوریجینال
  HW-04
  IRAN
  Board
  ناموجود
 • GWF-7M02 اوریجینال
  GWF-7M02
  Ogemray Technology Co
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • GWF-3M08 اوریجینال
  GWF-3M08
  Ogemray Technology Co
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HWG-04 اوریجینال
  HWG-04
  IRAN
  Board
  ناموجود
 • GWF-3M04B اوریجینال
  GWF-3M04B
  Ogemray Technology Co
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • UG5700D-IPEX اوریجینال
  UG5700D-IPEX
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HWGR-04 اوریجینال
  HWGR-04
  IRAN
  Board
  ناموجود
 • GWF-1M01 اوریجینال
  GWF-1M01
  Ogemray Technology Co
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ESP32-DEVKITC-32U اوریجینال
  ESP32-DEVKITC-32U
  Espressif Systems
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • GWF-4M01 اوریجینال
  GWF-4M01
  Ogemray Technology Co
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • WIFI232-B اوریجینال
  WIFI232-B
  Waveshare Electronics
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • USR-WIFI232-D2B اوریجینال
  USR-WIFI232-D2B
  Jinan USR IOT Technology
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HLK-RM04 BOARD+ADAPTOR اوریجینال
  HLK-RM04 BOARD+ADAPTOR
  Hi-Link ElectronicTechnology
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • CC3100BOOST اوریجینال
  CC3100BOOST
  Texas Instruments
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • CC31XXEMUBOOST اوریجینال
  CC31XXEMUBOOST
  Texas Instruments
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • CC3200-LAUNCHXL اوریجینال
  CC3200-LAUNCHXL
  Texas Instruments
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • WF8000-U اوریجینال
  WF8000-U
  Embest Technology
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • CC3000EM اوریجینال
  CC3000EM
  Texas Instruments
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ATSAMW25-XPRO اوریجینال
  ATSAMW25-XPRO
  Atmel Corporation
  Board
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید