فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADXL345 MODULE اوریجینال
  ADXL345 MODULE
  CHINA
  Module
  978,000 ریال
  موجود
 • GY-61(ADXL335) اوریجینال
  GY-61(ADXL335)
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه
  در حال تامین
 • MAG3110 BOARD اوریجینال
  MAG3110 BOARD
  Waveshare Electronics
  Module
  کمیاب
 • LSM303DLHC BOARD اوریجینال
  LSM303DLHC BOARD
  Waveshare Electronics
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MMA7260Q EVB اوریجینال
  MMA7260Q EVB
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • STEVAL-MKI133V1 اوریجینال
  STEVAL-MKI133V1
  STMicroelectronics
  Board
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • STEVAL-MKI108V2 اوریجینال
  STEVAL-MKI108V2
  STMicroelectronics
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • EVAL-ADXL1002Z اوریجینال
  EVAL-ADXL1002Z
  Analog Devices
  Board
  تحویل 130 روزه
  سفارش دهید
 • EVAL-ADXL1003Z اوریجینال
  EVAL-ADXL1003Z
  Analog Devices
  Module
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • EVAL-ADXL001-70Z اوریجینال
  EVAL-ADXL001-70Z
  Analog Devices
  Board
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • SEN-10736 اوریجینال
  SEN-10736
  SparkFun Electronics
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADIS16405/PCBZ اوریجینال
  ADIS16405/PCBZ
  Analog Devices
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید