فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • GY-50(L3G4200) اوریجینال
  GY-50(L3G4200)
  CHINA
  Module
  419,000 ریال
  موجود
 • GY-271 اوریجینال
  GY-271
  CHINA
  Module
  505,000 ریال
  موجود
 • MPU-9250 MODULE بازسازی شده
  MPU-9250 MODULE
  CHINA
  Module
  1,580,000 ریال
  موجود
 • GY-87 اوریجینال
  GY-87
  CHINA
  Module
  1,824,000 ریال
  موجود
 • MPU-9250 MODULE اوریجینال
  MPU-9250 MODULE
  CHINA
  Module
  2,109,000 ریال
  موجود
 • MPU-6050 MODULE بازسازی شده
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • GY-LSM303C MODULE اوریجینال
  GY-LSM303C MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • GY-BMI160 MODULE اوریجینال
  GY-BMI160 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • MPU-6050 MODULE اوریجینال
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه
  در انتظار خرید
 • GY-21 اوریجینال
  GY-21
  CHINA
  Module
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • GY-951 اوریجینال
  GY-951
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • HB100 کپی
  HB100
  ST Engineering
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HB100 اوریجینال
  HB100
  ST Engineering
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MIX BOARD اوریجینال
  MIX BOARD
  Waveshare Electronics
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • GY-801 اوریجینال
  GY-801
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • GY-80 اوریجینال
  GY-80
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • GY-86 اوریجینال
  GY-86
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • PPD42NS اوریجینال
  PPD42NS
  SHINYEI Technology
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • GY-85 اوریجینال
  GY-85
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MPU-9150 MODULE اوریجینال
  MPU-9150 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MIKROE-2036 اوریجینال
  MIKROE-2036
  MikroElektronika
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MAXREFDES220# اوریجینال
  MAXREFDES220#
  Maxim Integrated
  Module
  تحویل 130 روزه
  سفارش دهید
 • PTC04-DB-HALL05 اوریجینال
  PTC04-DB-HALL05
  Melexis Technologies
  Programmer
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AFE4300EVM-PDK اوریجینال
  AFE4300EVM-PDK
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 90 روزه
  سفارش دهید
 • AFE5809EVM اوریجینال
  AFE5809EVM
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 90 روزه
  سفارش دهید
 • ADIS16448/PCBZ اوریجینال
  ADIS16448/PCBZ
  Analog Devices
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید