فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  103,000 ریال
  موجود
 • HR202 MODULE اوریجینال
  HR202 MODULE
  CHINA
  Module
  310,000 ریال
  موجود
 • CJMCU-75 MODULE اوریجینال
  CJMCU-75 MODULE
  CHINA
  Module
  435,000 ریال
  موجود
 • DS18B20 MODULE اوریجینال
  DS18B20 MODULE
  CHINA
  Module
  476,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK) بازسازی شده
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK)
  CHINA
  Module
  495,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOMETER TPM10 اوریجینال
  DIGITAL THERMOMETER TPM10
  CHINA
  Module
  575,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK)
  CHINA
  Module
  651,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (WHITE) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (WHITE)
  CHINA
  Module
  651,000 ریال
  موجود
 • XH-W1209 MODULE اوریجینال
  XH-W1209 MODULE
  CHINA
  Module
  678,000 ریال
  موجود
 • MAX6675 K MODULE اوریجینال
  MAX6675 K MODULE
  CHINA
  Module
  1,278,000 ریال
  موجود
 • ZFX-M452 اوریجینال
  ZFX-M452
  CHINA
  Module
  1,300,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOSTAT MODULE بازسازی شده
  DIGITAL THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Board
  1,702,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  2,130,000 ریال
  موجود
 • XH-M452 MODULE اوریجینال
  XH-M452 MODULE
  CHINA
  Module
  2,718,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY METER HTC-2 اوریجینال
  DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY METER HTC-2
  CHINA
  Module
  2,819,000 ریال
  موجود
 • XY-TR01 THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  XY-TR01 THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  5,407,000 ریال
  موجود
 • DHT11 اوریجینال
  DHT11
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  188,000 ریال
  185,000 ریال
  کمیاب
 • MAX6675 K MODULE بازسازی شده
  MAX6675 K MODULE
  CHINA
  Module
  کمیاب
 • DHT12 اوریجینال
  DHT12
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • DIGITAL THERMOSTAT XH-W3103 (220V) اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTAT XH-W3103 (220V)
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • PIM411 اوریجینال
  PIM411
  CHINA
  Module
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • GY-MCU90615 MODULE اوریجینال
  GY-MCU90615 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • 6B11 بازسازی شده
  6B11
  Analog Devices
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید