فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  6,440 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  15,100 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  15,400 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  23,500 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  26,300 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  30,100 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  85,000 ریال
  موجود
 • USB-BLASTER REV.C کپی
  USB-BLASTER REV.C
  Intel Corporation
  Programmer
  1,135,000 ریال
  موجود
 • MINI ST-LINK V2 کپی
  MINI ST-LINK V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  1,152,000 ریال
  موجود
 • ARM MICROCONTROLLER BOOK اوریجینال
  ARM MICROCONTROLLER BOOK
  IRAN
  BOOk
  1,342,000 ریال
  موجود
 • ST-LINK/V2 کپی
  ST-LINK/V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  2,689,000 ریال
  موجود
 • CC-DEBUGGER کپی
  CC-DEBUGGER
  Texas Instruments
  Programmer
  3,131,000 ریال
  موجود
 • STK500 کپی
  STK500
  IRAN
  Programmer
  3,960,000 ریال
  موجود
 • AVRISP MKII کپی
  AVRISP MKII
  Atmel Corporation
  Programmer
  7,249,000 ریال
  موجود
 • USB AVR JTAGICE کپی
  USB AVR JTAGICE
  Atmel Corporation
  Programmer
  8,209,000 ریال
  موجود
 • JLINK ARM V9.0 کپی
  JLINK ARM V9.0
  Segger Microcontroller Systems
  Programmer
  8,474,000 ریال
  موجود
 • ULINK2 کپی
  ULINK2
  Keil Elektronik
  Programmer
  8,483,000 ریال
  موجود
 • PG164130 کپی
  PG164130
  Microchip Technology
  Programmer
  8,550,000 ریال
  موجود
 • HW-USBN-2A کپی
  HW-USBN-2A
  Lattice Semiconductor
  Programmer
  15,137,000 ریال
  موجود
 • HW-USB-II-G کپی
  HW-USB-II-G
  Xilinx, Inc
  Programmer
  17,224,000 ریال
  موجود
 • XILINX JTAG MT2 DIGILENT USB اوریجینال
  XILINX JTAG MT2 DIGILENT USB
  CHINA
  Programmer
  17,706,000 ریال
  موجود
 • EE-XLNX-USB اوریجینال
  EE-XLNX-USB
  E-Elements Technology Co
  Programmer
  35,020,000 ریال
  موجود
 • AVR JTAGICE MKII کپی
  AVR JTAGICE MKII
  Atmel Corporation
  Programmer
  52,182,000 ریال
  موجود
 • SUPERPRO 6100 اوریجینال
  SUPERPRO 6100
  Xeltek Inc
  Programmer
  304,000,000 ریال
  موجود
 • SUPERPRO 7500N اوریجینال
  SUPERPRO 7500N
  Xeltek Inc
  Programmer
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • 702598 اوریجینال
  702598
  Spectrum Digital Incorporated
  Programmer
  کمیاب
 • ADAPTER PLATE SOP8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SOP8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • ADAPTER PLATE SMD TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP AVR ISP اوریجینال
  ADP AVR ISP
  IRAN
  Programmer
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE SMD TO DIP64 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD TO DIP64
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • ATMEGA64A TO DIP-JTAG CONVERTER اوریجینال
  ATMEGA64A TO DIP-JTAG CONVERTER
  IRAN
  Board
  ناموجود
 • ADP 6-10 MK2 اوریجینال
  ADP 6-10 MK2
  CHINA
  Programmer
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • APSE238 اوریجینال
  APSE238
  IRAN
  Programmer
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE TQFP-100 TO DIP اوریجینال
  ADAPTER PLATE TQFP-100 TO DIP
  IRAN
  Socket Adapter
  ناموجود
 • AVR ZIF اوریجینال
  AVR ZIF
  IRAN
  Programmer
  کمیاب
 • BOARD ISP اوریجینال
  BOARD ISP
  IRAN
  Programmer
  کمیاب
 • JTAG XILINX اوریجینال
  JTAG XILINX
  IRAN
  Programmer
  ناموجود
 • USB AK102 اوریجینال
  USB AK102
  IRAN
  Programmer
  ناموجود
 • ZIF FOR PIC KIT3 اوریجینال
  ZIF FOR PIC KIT3
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADAPTER PLATE TQFP TO DIP اوریجینال
  ADAPTER PLATE TQFP TO DIP
  CHINA
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SO-8 (200MIL IC) اوریجینال
  ADP SO-8 (200MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • H-JTAG ADAPTER اوریجینال
  H-JTAG ADAPTER
  CHINA
  Board
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • YS-38 اوریجینال
  YS-38
  CHINA
  Programmer
  کمیاب
 • JTAG ADAPTER اوریجینال
  JTAG ADAPTER
  CHINA
  Board
  کمیاب
 • MINI ST-LINK V2 بازسازی شده
  MINI ST-LINK V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • ADP SO-8 (150MIL IC) اوریجینال
  ADP SO-8 (150MIL IC)
  CHINA
  Socket Adapter
  کمیاب
 • AVR USB PROGRAMMER NIRA کپی
  AVR USB PROGRAMMER NIRA
  IRAN
  Programmer
  کمیاب
 • OTS-16-1.27-03 کپی
  OTS-16-1.27-03
  Enplas Corporation
  Socket Adapter
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید