فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 2N7002A اوریجینال
  2N7002A
  Toshiba Corporation
  SOT-23 (SC-59)
  4,970 ریال
  موجود
 • 2SK982 اوریجینال
  2SK982
  Toshiba Corporation
  TO-92
  9,000 ریال
  موجود
 • FDN360P (HIGH COPY) کپی
  FDN360P (HIGH COPY)
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  14,200 ریال
  موجود
 • 2N7000 اوریجینال
  2N7000
  AUK Semiconductor
  TO-92
  22,000 ریال
  موجود
 • BST76A اوریجینال
  BST76A
  Philips Semiconductor
  TO-92
  22,500 ریال
  موجود
 • SI2301DS-T1 اوریجینال
  SI2301DS-T1
  Vishay
  SOT-23 (SC-59)
  24,100 ریال
  موجود
 • IRLML2803TRPBF اوریجینال
  IRLML2803TRPBF
  Infineon Technologies
  SOT-23-8
  29,800 ریال
  موجود
 • FDC6506P (HIGH COPY) کپی
  FDC6506P (HIGH COPY)
  ON Semiconductor
  SSOT-6
  31,500 ریال
  موجود
 • FQD11P06TM کپی
  FQD11P06TM
  Fairchild Semiconductor
  TO-252 (D-PAK)
  32,900 ریال
  موجود
 • SI2302CDS اوریجینال
  SI2302CDS
  Vishay
  SOT-23 (SC-59)
  40,100 ریال
  موجود
 • MMBF170LT1G اوریجینال
  MMBF170LT1G
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  42,400 ریال
  موجود
 • FDS4410 بازسازی شده
  FDS4410
  Fairchild Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  43,300 ریال
  موجود
 • SFP730 بازسازی شده
  SFP730
  CHINA
  TO-220AB
  50,700 ریال
  موجود
 • IRFU210B اوریجینال
  IRFU210B
  Fairchild Semiconductor
  TO-251 (IPAK)
  51,000 ریال
  موجود
 • BS170 اوریجینال
  BS170
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  53,500 ریال
  موجود
 • IRFS610B اوریجینال
  IRFS610B
  Fairchild Semiconductor
  TO-220F-3
  57,000 ریال
  موجود
 • FDS4410 اوریجینال
  FDS4410
  Fairchild Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  61,000 ریال
  موجود
 • IRLR024NPBF اوریجینال
  IRLR024NPBF
  International Rectifier
  TO-252 (D-PAK)
  64,200 ریال
  موجود
 • FTA04N60D اوریجینال
  FTA04N60D
  CHINA
  TO-220F-3
  71,500 ریال
  موجود
 • IRLL2705TRPBF اوریجینال
  IRLL2705TRPBF
  Infineon Technologies
  SOT-223-8
  71,800 ریال
  موجود
 • 2SJ584 اوریجینال
  2SJ584
  Sanyo Electric
  TO-220F-3
  78,700 ریال
  موجود
 • IRFZ44NPBF اوریجینال
  IRFZ44NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  تحویل 22 روزه 83,430 ریال
  در انتظار خرید
 • IRFU220NPBF اوریجینال
  IRFU220NPBF
  International Rectifier
  TO-251 (IPAK)
  85,000 ریال
  موجود
 • IRF7811WTRPBF اوریجینال
  IRF7811WTRPBF
  International Rectifier
  SO-8 (SOP-8)
  90,200 ریال
  موجود
 • IRFR220NTRPBF اوریجینال
  IRFR220NTRPBF
  International Rectifier
  TO-252 (D-PAK)
  92,300 ریال
  موجود
 • IRF640NPBF اوریجینال
  IRF640NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  100,000 ریال
  موجود
 • STP55NF06 اوریجینال
  STP55NF06
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  101,000 ریال
  موجود
 • IRLML6402TRPBF اوریجینال
  IRLML6402TRPBF
  International Rectifier
  SOT-23 (SC-59)
  105,000 ریال
  موجود
 • IRF9Z34NPBF اوریجینال
  IRF9Z34NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  106,000 ریال
  موجود
 • IRF630NPBF اوریجینال
  IRF630NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  106,000 ریال
  موجود
 • PHP45N03LTA اوریجینال
  PHP45N03LTA
  Philips Semiconductor
  TO-220AB
  108,000 ریال
  موجود
 • STP2HNC60 اوریجینال
  STP2HNC60
  STMicroelectronics
  TO-220
  112,000 ریال
  موجود
 • IRLR120NTRPBF اوریجینال
  IRLR120NTRPBF
  International Rectifier
  TO-252 (D-PAK)
  112,000 ریال
  موجود
 • IRF730PBF اوریجینال
  IRF730PBF
  Vishay
  TO-220AB
  115,000 ریال
  موجود
 • IRF9540NPBF اوریجینال
  IRF9540NPBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  117,000 ریال
  موجود
 • IRLML2502TRPBF اوریجینال
  IRLML2502TRPBF
  International Rectifier
  SOT-23 (SC-59)
  118,000 ریال
  موجود
 • IRF9620PBF اوریجینال
  IRF9620PBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  119,000 ریال
  موجود
 • IRF710PBF اوریجینال
  IRF710PBF
  Vishay
  TO-220AB
  122,000 ریال
  موجود
 • NDS356AP اوریجینال
  NDS356AP
  Fairchild Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  125,000 ریال
  موجود
 • IRFBC30 اوریجینال
  IRFBC30
  International Rectifier
  TO-220AB
  127,000 ریال
  موجود
 • IRF3710PBF اوریجینال
  IRF3710PBF
  International Rectifier
  TO-220AB
  130,000 ریال
  موجود
 • IRFU024NPBF اوریجینال
  IRFU024NPBF
  International Rectifier
  TO-251 (IPAK)
  134,000 ریال
  موجود
 • IRL3103 اوریجینال
  IRL3103
  International Rectifier
  TO-220AB
  135,000 ریال
  موجود
 • FS5UM-10 اوریجینال
  FS5UM-10
  Mitsumi Electric Co
  TO-220AB
  135,000 ریال
  موجود
 • SVF12N65F اوریجینال
  SVF12N65F
  Hangzhou Silan Microelectronics
  TO-220F-3
  137,000 ریال
  موجود
 • NCE8290 بازسازی شده
  NCE8290
  Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
  TO-220AB
  139,000 ریال
  موجود
 • NCE8580 بازسازی شده
  NCE8580
  Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
  TO-220AB
  139,000 ریال
  موجود
 • IRF7416PBF اوریجینال
  IRF7416PBF
  International Rectifier
  SO-8 (SOP-8)
  140,000 ریال
  موجود