فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MAC97A8 اوریجینال
  MAC97A8
  NXP Semiconductors
  TO-92
  16,900 ریال
  موجود
 • BT136S-600E کپی
  BT136S-600E
  NXP Semiconductors
  TO-252 (D-PAK)
  23,700 ریال
  موجود
 • Z0103NN اوریجینال
  Z0103NN
  NXP Semiconductors
  SOT-223
  47,300 ریال
  موجود
 • BT136-600E کپی
  BT136-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  49,900 ریال
  موجود
 • BT137-600E کپی
  BT137-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  52,800 ریال
  موجود
 • Z0109MN اوریجینال
  Z0109MN
  STMicroelectronics
  SOT-223
  58,400 ریال
  موجود
 • BT134-600D اوریجینال
  BT134-600D
  Philips Semiconductor
  SOT-82
  65,200 ریال
  موجود
 • BT138-600E کپی
  BT138-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  68,900 ریال
  موجود
 • BTA16-600B کپی
  BTA16-600B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  70,500 ریال
  موجود
 • BT139-600E کپی
  BT139-600E
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  74,600 ریال
  موجود
 • BT136-600E اوریجینال
  BT136-600E
  WeEn Semiconductors
  TO-220AB
  77,500 ریال
  موجود
 • BTA140-600 کپی
  BTA140-600
  NXP Semiconductors
  TO-220AB
  85,600 ریال
  موجود
 • BTA12-600B کپی
  BTA12-600B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  92,300 ریال
  موجود
 • T405Q-600B-TR اوریجینال
  T405Q-600B-TR
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  94,800 ریال
  موجود
 • BT137-600E اوریجینال
  BT137-600E
  WeEn Semiconductors
  TO-220AB
  95,100 ریال
  موجود
 • BT138-600E اوریجینال
  BT138-600E
  WENSHING Electronics
  TO-220AB
  113,000 ریال
  موجود
 • BT139-600E اوریجینال
  BT139-600E
  WENSHING Electronics
  TO-220AB
  167,000 ریال
  موجود
 • BTA16-600BRG اوریجینال
  BTA16-600BRG
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  264,000 ریال
  موجود
 • BTA41-700B (HIGH COPY) کپی
  BTA41-700B (HIGH COPY)
  STMicroelectronics
  TO-247AD (TO-3P)
  332,000 ریال
  موجود
 • BTA41-600BQ اوریجینال
  BTA41-600BQ
  WeEn Semiconductors
  TO-247AD (TO-3P)
  670,000 ریال
  موجود
 • BTA40-700B کپی
  BTA40-700B
  STMicroelectronics
  RD91
  683,000 ریال
  موجود
 • MAC97-8 کپی
  MAC97-8
  ON Semiconductor
  TO-92
  کمیاب
 • BTA12-700B کپی
  BTA12-700B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • BTA16-700B کپی
  BTA16-700B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • MAC97A8 کپی
  MAC97A8
  NXP Semiconductors
  TO-92
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • Z0103MN بازسازی شده
  Z0103MN
  STMicroelectronics
  SOT-223
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • Z0405MF اوریجینال
  Z0405MF
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • BTA16-700B بازسازی شده
  BTA16-700B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • BCR08AM-14A اوریجینال
  BCR08AM-14A
  Renesas Technology
  TO-92
  کمیاب
 • BCR12CM-12 اوریجینال
  BCR12CM-12
  Mitsubishi Electric
  TO-220AB
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • BCR08AM-14A کپی
  BCR08AM-14A
  Renesas Technology
  TO-92
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • Z0103MNT1G کپی
  Z0103MNT1G
  STMicroelectronics
  SOT-223
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • Z0103MN کپی
  Z0103MN
  STMicroelectronics
  SOT-223
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • BTB06-600T اوریجینال
  BTB06-600T
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • Z0103MNT1G بازسازی شده
  Z0103MNT1G
  STMicroelectronics
  SOT-223
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • BTA06-400GP بازسازی شده
  BTA06-400GP
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • Z0103NN0 اوریجینال
  Z0103NN0
  WeEn Semiconductors
  SOT-223
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • BT131-600 اوریجینال
  BT131-600
  NXP Semiconductors
  TO-92
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • T405-600B بازسازی شده
  T405-600B
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • BT136S-800E اوریجینال
  BT136S-800E
  NXP Semiconductors
  TO-252 (D-PAK)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • BT139-600E بازسازی شده
  BT139-600E
  Philips Semiconductor
  TO-220AB
  کمیاب
 • BT138B-600E کپی
  BT138B-600E
  NXP Semiconductors
  TO-263AB (D2PAK)
  تحویل 50 روزه
  سفارش دهید
 • BTA16-800BW بازسازی شده
  BTA16-800BW
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • BTA16-600BW کپی
  BTA16-600BW
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • BT136S-600E اوریجینال
  BT136S-600E
  WeEn Semiconductors
  TO-252 (D-PAK)
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • BTA16-800BW کپی
  BTA16-800BW
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • BTA12-600B اوریجینال
  BTA12-600B
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • BTA12-600C اوریجینال
  BTA12-600C
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید