فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ZENER 3.6V-500MW اوریجینال
  ZENER 3.6V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,240 ریال
  موجود
 • MB6S اوریجینال
  MB6S
  CHINA
  MINIDIP-4
  5,240 ریال
  موجود
 • ZENER 6.8V-1W کپی
  ZENER 6.8V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,250 ریال
  موجود
 • 1N4937 اوریجینال
  1N4937
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,320 ریال
  موجود
 • ZENER 3V-500MW اوریجینال
  ZENER 3V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,360 ریال
  موجود
 • ZENER 12V-500MW اوریجینال
  ZENER 12V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,400 ریال
  موجود
 • ZENER 30V-500MW اوریجینال
  ZENER 30V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,400 ریال
  موجود
 • ZENER 6.2V-500MW اوریجینال
  ZENER 6.2V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,400 ریال
  موجود
 • ZENER 4.7V-500MW اوریجینال
  ZENER 4.7V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,400 ریال
  موجود
 • ZENER 16V-500MW اوریجینال
  ZENER 16V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,400 ریال
  موجود
 • ZENER 18V-500MW اوریجینال
  ZENER 18V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,400 ریال
  موجود
 • ZENER 13V-500MW اوریجینال
  ZENER 13V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,400 ریال
  موجود
 • ZENER 2.7V-500MW اوریجینال
  ZENER 2.7V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,400 ریال
  موجود
 • ZENER 2.0V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 2.0V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  5,410 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V-500MW اوریجینال
  ZENER 9.1V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,470 ریال
  موجود
 • ZENER 3.9V-500MW اوریجینال
  ZENER 3.9V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,470 ریال
  موجود
 • 1N4004 اوریجینال
  1N4004
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,530 ریال
  موجود
 • 1N4001 اوریجینال
  1N4001
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,590 ریال
  موجود
 • MA152WK اوریجینال
  MA152WK
  Panasonic Corporation
  SOT-23 (SC-59)
  5,600 ریال
  موجود
 • 1N4002 اوریجینال
  1N4002
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,640 ریال
  موجود
 • 1N4003 اوریجینال
  1N4003
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,640 ریال
  موجود
 • UF4007 اوریجینال
  UF4007
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,680 ریال
  موجود
 • ES 1 اوریجینال
  ES 1
  Sanken Electric
  DO-204AL (DO-41)
  5,690 ریال
  موجود
 • ZENER 24V-500MW اوریجینال
  ZENER 24V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,700 ریال
  موجود
 • ZENER 24V-1W کپی
  ZENER 24V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,730 ریال
  موجود
 • ZENER 27V-1W کپی
  ZENER 27V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,730 ریال
  موجود
 • 1N4005 اوریجینال
  1N4005
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,860 ریال
  موجود
 • 2N7002A اوریجینال
  2N7002A
  Toshiba Corporation
  SOT-23 (SC-59)
  5,890 ریال
  موجود
 • ZENER 22V-1W کپی
  ZENER 22V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,970 ریال
  موجود
 • 1N4006 اوریجینال
  1N4006
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,970 ریال
  موجود
 • ES2J اوریجینال
  ES2J
  Fairchild Semiconductor
  DO-214AA (SMBJ)
  5,990 ریال
  موجود
 • ZENER 39V-500MW اوریجینال
  ZENER 39V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  6,050 ریال
  موجود
 • ZENER 27V-500MW اوریجینال
  ZENER 27V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  6,050 ریال
  موجود
 • ZENER 22V-500MW اوریجینال
  ZENER 22V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  6,050 ریال
  موجود
 • 1N60 اوریجینال
  1N60
  Semtech Electronics
  DO-204AA (DO-7)
  6,060 ریال
  موجود
 • ZENER 4.3V-500MW اوریجینال
  ZENER 4.3V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  6,160 ریال
  موجود
 • 2SB1109 اوریجینال
  2SB1109
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  6,210 ریال
  موجود
 • MPSA42 کپی
  MPSA42
  ON Semiconductor
  TO-92
  6,240 ریال
  موجود
 • ZENER 33V-1W کپی
  ZENER 33V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  6,330 ریال
  موجود
 • FR157 اوریجینال
  FR157
  Diodes Incorporated
  DO-204AC (DO-15)
  6,340 ریال
  موجود
 • BAV70 اوریجینال
  BAV70
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  6,460 ریال
  موجود
 • STS9012 اوریجینال
  STS9012
  AUK Semiconductor
  TO-92
  6,468 ریال
  موجود
 • HD06-T اوریجینال
  HD06-T
  CHINA
  MINIDIP-4
  6,570 ریال
  موجود
 • MPSA92 کپی
  MPSA92
  ON Semiconductor
  TO-92
  6,580 ریال
  موجود
 • RL257 اوریجینال
  RL257
  CHINA
  DO-204AL (DO-41)
  6,590 ریال
  موجود
 • SB07-03N اوریجینال
  SB07-03N
  Sanyo Electric
  TO-92
  6,600 ریال
  موجود
 • BC639 کپی
  BC639
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  6,690 ریال
  موجود
 • MPSA43 کپی
  MPSA43
  ON Semiconductor
  TO-92
  6,750 ریال
  موجود