فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • DB3 اوریجینال
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  6,840 ریال
  موجود
 • 1N5819 اوریجینال
  1N5819
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  7,100 ریال
  موجود
 • AO3401A کپی
  AO3401A
  Alpha & Omega Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  7,200 ریال
  موجود
 • 1N5817 اوریجینال
  1N5817
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  7,230 ریال
  موجود
 • BA159 اوریجینال
  BA159
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  7,250 ریال
  موجود
 • 2SC828 کپی
  2SC828
  Panasonic Corporation
  TO-92
  7,480 ریال
  موجود
 • ZENER 2V-500MW اوریجینال
  ZENER 2V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  7,550 ریال
  موجود
 • DB107-S بازسازی شده
  DB107-S
  SEP Electronic Corp
  DB-S
  7,930 ریال
  موجود
 • MMBT5551LT1G اوریجینال
  MMBT5551LT1G
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  8,050 ریال
  موجود
 • BC640 کپی
  BC640
  Philips Semiconductor
  TO-92
  8,070 ریال
  موجود
 • 1N5397 اوریجینال
  1N5397
  MIC Electronic
  DO-204AC (DO-15)
  8,108 ریال
  موجود
 • SR160 اوریجینال
  SR160
  CHINA
  DO-204AL (DO-41)
  8,230 ریال
  موجود
 • DTC143EK اوریجینال
  DTC143EK
  ROHM Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  8,280 ریال
  موجود
 • AO3400A (HIGH COPY) کپی
  AO3400A (HIGH COPY)
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-23 (SC-59)
  8,310 ریال
  موجود
 • SB260 (CHINA) اوریجینال
  SB260 (CHINA)
  EIC Semiconductor
  DO-204AC (DO-15)
  8,670 ریال
  موجود
 • US3M SMB اوریجینال
  US3M SMB
  CHINA
  DO-214AA (SMBJ)
  8,690 ریال
  موجود
 • LTC4054ES5-4.2 اوریجینال
  LTC4054ES5-4.2
  ChipLink Tech
  SOT-23-5 (SC-74A)
  8,710 ریال
  موجود
 • SMBJ3.3A کپی
  SMBJ3.3A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  8,800 ریال
  موجود
 • SMBJ3.3CA کپی
  SMBJ3.3CA
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  8,800 ریال
  موجود
 • SMBJ12A کپی
  SMBJ12A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  8,800 ریال
  موجود
 • WS78L05ACZ کپی
  WS78L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  8,920 ریال
  موجود
 • BAT85 کپی
  BAT85
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  8,950 ریال
  موجود
 • TL431ALP کپی
  TL431ALP
  Wing Shing International
  TO-92
  9,000 ریال
  موجود
 • 1N5818 اوریجینال
  1N5818
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  9,150 ریال
  موجود
 • SMBJ20A کپی
  SMBJ20A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  9,250 ریال
  موجود
 • SMBJ28A-E3/52 کپی
  SMBJ28A-E3/52
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  9,250 ریال
  موجود
 • SMBJ22A کپی
  SMBJ22A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  9,250 ریال
  موجود
 • SMBJ170A کپی
  SMBJ170A
  Vishay
  DO-214AA (SMBJ)
  9,250 ریال
  موجود
 • P6KE10A کپی
  P6KE10A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,300 ریال
  موجود
 • P6KE24A کپی
  P6KE24A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,300 ریال
  موجود
 • P6KE12CA کپی
  P6KE12CA
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,300 ریال
  موجود
 • P6KE12A کپی
  P6KE12A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,300 ریال
  موجود
 • P6KE13A کپی
  P6KE13A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,300 ریال
  موجود
 • P6KE15A کپی
  P6KE15A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,300 ریال
  موجود
 • P6KE16A کپی
  P6KE16A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,300 ریال
  موجود
 • P6KE5.0A کپی
  P6KE5.0A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,300 ریال
  موجود
 • 2SA1590 اوریجینال
  2SA1590
  Sanyo Electric
  TO-92S
  9,300 ریال
  موجود
 • P6KE18A کپی
  P6KE18A
  SUNMATE Electronic
  DO-204AC (DO-15)
  9,300 ریال
  موجود
 • P6KE20A کپی
  P6KE20A
  SUNMATE Electronic
  DO-204AC (DO-15)
  9,300 ریال
  موجود
 • SR2100 اوریجینال
  SR2100
  MIC Electronic
  DO-204AC (DO-15)
  9,320 ریال
  موجود
 • P6KE36A کپی
  P6KE36A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,350 ریال
  موجود
 • P6KE200A کپی
  P6KE200A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,350 ریال
  موجود
 • P6KE6.8A کپی
  P6KE6.8A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,350 ریال
  موجود
 • BAS16J اوریجینال
  BAS16J
  Nexperia USA Inc
  SOD-323F (SC-90)
  9,350 ریال
  موجود
 • P6KE8.2A کپی
  P6KE8.2A
  Vishay
  DO-204AC (DO-15)
  9,350 ریال
  موجود
 • BYV27-200 کپی
  BYV27-200
  Vishay
  DO-204AL (DO-41)
  9,460 ریال
  موجود
 • R1500F اوریجینال
  R1500F
  Rectron Semiconductor
  DO-204AL (DO-41)
  9,660 ریال
  موجود
 • 2SC3413 اوریجینال
  2SC3413
  Hitachi Semiconductor
  TO-92S
  9,660 ریال
  موجود