فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
مرتب سازی
 • NTC 10K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  3,410 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  3,920 ریال
  موجود
 • NTC 100K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 100K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  4,450 ریال
  موجود
 • NTC 50K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 50K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,090 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  5,200 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM 5% اوریجینال
  NTC 10KOHM 5%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  5,350 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  5,870 ریال
  موجود
 • NTC 5K (0603) 5% اوریجینال
  NTC 5K (0603) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0603
  5,870 ریال
  موجود
 • NTC 10KOHM ±5% اوریجینال
  NTC 10KOHM ±5%
  CHINA
  Radial
  5,950 ریال
  موجود
 • NTC 102-5M اوریجینال
  NTC 102-5M
  CHINA
  Radial
  6,470 ریال
  موجود
 • NTC 502-5M اوریجینال
  NTC 502-5M
  CHINA
  Radial
  6,690 ریال
  موجود
 • NTC 1K (0805) 5% اوریجینال
  NTC 1K (0805) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  0805
  6,700 ریال
  موجود
 • NTC 203-5M اوریجینال
  NTC 203-5M
  CHINA
  Radial
  6,730 ریال
  موجود
 • NTC 103-5M اوریجینال
  NTC 103-5M
  CHINA
  Radial
  6,740 ریال
  موجود
 • NTC 101-5M اوریجینال
  NTC 101-5M
  CHINA
  Radial
  7,790 ریال
  موجود
 • NTC 503-5M اوریجینال
  NTC 503-5M
  CHINA
  Radial
  7,850 ریال
  موجود
 • NTC 501-5M اوریجینال
  NTC 501-5M
  CHINA
  Radial
  7,860 ریال
  موجود
 • NTC 10K (0805) 1% اوریجینال
  NTC 10K (0805) 1%
  CHINA
  0805
  8,100 ریال
  موجود
 • LDR MLG5516 اوریجینال
  LDR MLG5516
  Mobicon Electronic Component
  Radial
  8,130 ریال
  موجود
 • NTC 202-5M اوریجینال
  NTC 202-5M
  CHINA
  Radial
  8,190 ریال
  موجود
 • NJL7142E اوریجینال
  NJL7142E
  NJR Corporation
  Module
  8,450 ریال
  موجود
 • NTC 10K 1% اوریجینال
  NTC 10K 1%
  Vatronics Technologies Ltd
  Axial
  10,100 ریال
  موجود
 • NTC 5D9 اوریجینال
  NTC 5D9
  CHINA
  Radial
  10,100 ریال
  موجود
 • NTC 10K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 10K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  10,500 ریال
  موجود
 • NTC 100K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 100K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  10,700 ریال
  موجود
 • NTC 1K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 1K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  11,700 ریال
  موجود
 • NTC 5K (1206) 5% اوریجینال
  NTC 5K (1206) 5%
  Fenghua Advanced Technology
  1206
  12,300 ریال
  موجود
 • PT19-21B/L41/TR8 اوریجینال
  PT19-21B/L41/TR8
  Everlight Electronics
  0603
  14,700 ریال
  موجود
 • PT17-21C/L41/TR8 اوریجینال
  PT17-21C/L41/TR8
  Everlight Electronics
  0805
  14,800 ریال
  موجود
 • PT17-21B/L41/TR8 اوریجینال
  PT17-21B/L41/TR8
  Everlight Electronics
  0805
  14,800 ریال
  موجود
 • PT19-21C/L41/TR8 اوریجینال
  PT19-21C/L41/TR8
  Everlight Electronics
  0603
  14,800 ریال
  موجود
 • MICROPHONE CAPACITOR 6X5 اوریجینال
  MICROPHONE CAPACITOR 6X5
  CHINA
  Cylindrical
  15,000 ریال
  موجود
 • TTP223-BA6 کپی
  TTP223-BA6
  Tontek Design Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  19,700 ریال
  موجود
 • M5R114 اوریجینال
  M5R114
  SEMITEC Corporation
  Radial
  20,400 ریال
  موجود
 • MICROPHONE 60DB اوریجینال
  MICROPHONE 60DB
  CHINA
  Cylindrical
  20,500 ریال
  موجود
 • SW200D اوریجینال
  SW200D
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه 21,600 ریال
  سفارش دهید
 • UGN3503 کپی
  UGN3503
  Allegro Microsystems
  SSO-3
  23,000 ریال
  موجود
 • TTP233H-HA6 اوریجینال
  TTP233H-HA6
  Tontek Design Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  27,900 ریال
  موجود
 • TCRT5000 کپی
  TCRT5000
  Vishay
  Module
  29,000 ریال
  موجود
 • NTC 1K 1% اوریجینال
  NTC 1K 1%
  Vatronics Technologies Ltd
  Radial
  29,400 ریال
  موجود
 • A3144EUA (HIGH COPY) کپی
  A3144EUA (HIGH COPY)
  Allegro Microsystems
  SSO-3
  31,200 ریال
  موجود
 • TTP223-BA6 اوریجینال
  TTP223-BA6
  Tontek Design Technology
  SOT-23-6 (SC-74)
  40,000 ریال
  موجود
 • PD638B اوریجینال
  PD638B
  Everlight Electronics
  Radial
  46,300 ریال
  موجود
 • LDR MLG12516 اوریجینال
  LDR MLG12516
  Mobicon Electronic Component
  Radial
  63,400 ریال
  موجود
 • VIBRATION SENSOR (3V-9000RPM) اوریجینال
  VIBRATION SENSOR (3V-9000RPM)
  CHINA
  Module
  74,600 ریال
  موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  78,800 ریال
  موجود
 • VIBRATION SENSOR (12000 + 2500 RPM) اوریجینال
  VIBRATION SENSOR (12000 + 2500 RPM)
  CHINA
  Module
  79,600 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  82,600 ریال
  موجود