فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
مرتب سازی
 • 78L05 اوریجینال
  78L05
  UDF Semiconductor
  SOT-89
  8,660 ریال
  موجود
 • WS78L05ACZ کپی
  WS78L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  8,740 ریال
  موجود
 • LTC4054ES5-4.2 اوریجینال
  LTC4054ES5-4.2
  ChipLink Tech
  SOT-23-5 (SC-74A)
  8,740 ریال
  موجود
 • TL431ALP کپی
  TL431ALP
  Wing Shing International
  TO-92
  9,810 ریال
  موجود
 • DC PLUG 1.3X3.5MM PCB اوریجینال
  DC PLUG 1.3X3.5MM PCB
  CHINA
  Connector
  9,960 ریال
  موجود
 • AMS1117-3.3 کپی
  AMS1117-3.3
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  11,500 ریال
  موجود
 • AMS1117-ADJ کپی
  AMS1117-ADJ
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  11,600 ریال
  موجود
 • AMS1117-5.0 کپی
  AMS1117-5.0
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  11,800 ریال
  موجود
 • WS78L12ACZ کپی
  WS78L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  12,400 ریال
  موجود
 • WS78L06ACZ کپی
  WS78L06ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  13,100 ریال
  موجود
 • WS78L08ACZ کپی
  WS78L08ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  13,300 ریال
  موجود
 • WS78L09ACZ کپی
  WS78L09ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  13,500 ریال
  موجود
 • 78L12 اوریجینال
  78L12
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  13,500 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.2 کپی
  AMS1117-1.2
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  13,500 ریال
  موجود
 • WS78L15ACZ کپی
  WS78L15ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  13,700 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ کپی
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  14,300 ریال
  موجود
 • AMS1117-2.5 کپی
  AMS1117-2.5
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  14,800 ریال
  موجود
 • L78M05CDT کپی
  L78M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  15,400 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.8 کپی
  AMS1117-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  16,500 ریال
  موجود
 • WS79L12ACZ کپی
  WS79L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  18,000 ریال
  موجود
 • LM317LZ کپی
  LM317LZ
  Wing Shing International
  TO-92
  18,000 ریال
  موجود
 • WS79L15ACZ کپی
  WS79L15ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  18,100 ریال
  موجود
 • DC-005E-2.5A-2.0 اوریجینال
  DC-005E-2.5A-2.0
  CHINA
  Connector
  20,200 ریال
  موجود
 • DC00030 اوریجینال
  DC00030
  CHINA
  Connector
  21,200 ریال
  موجود
 • DC PLUG 2.1X5.5MM PCB اوریجینال
  DC PLUG 2.1X5.5MM PCB
  CHINA
  Connector
  22,100 ریال
  موجود
 • AN6605 اوریجینال
  AN6605
  Panasonic Corporation
  DIP-8
  22,500 ریال
  موجود
 • MC34063AL-S08-R اوریجینال
  MC34063AL-S08-R
  Unisonic Technologies
  SO-8 (SOP-8)
  22,500 ریال
  موجود
 • L78M12CDT کپی
  L78M12CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  22,700 ریال
  موجود
 • L78L05ACZ اوریجینال
  L78L05ACZ
  STMicroelectronics
  TO-92
  25,500 ریال
  موجود
 • MB86520P اوریجینال
  MB86520P
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-14
  26,000 ریال
  موجود
 • SN75369 اوریجینال
  SN75369
  Texas Instruments
  DIP-14
  26,000 ریال
  موجود
 • AIC1734-33CXA کپی
  AIC1734-33CXA
  Analog Integrations Corporation
  SOT-89
  27,500 ریال
  موجود
 • AMS1117CD-3.3 کپی
  AMS1117CD-3.3
  Advanced Monolithic Systems
  TO-252 (D-PAK)
  27,700 ریال
  موجود
 • BS-7 اوریجینال
  BS-7
  CHINA
  Connector
  28,000 ریال
  موجود
 • BT-S-SN-A-CR2032E اوریجینال
  BT-S-SN-A-CR2032E
  CHINA
  Connector
  29,200 ریال
  موجود
 • AMS1117CD-1.8 کپی
  AMS1117CD-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  TO-252 (D-PAK)
  29,900 ریال
  موجود
 • HT7533-2 (SOT23-5-A) HIGH COPY کپی
  HT7533-2 (SOT23-5-A) HIGH COPY
  Holtek Semiconductor
  SOT-23-5 (SC-74A)
  30,200 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ اوریجینال
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  30,400 ریال
  موجود
 • L78M09CDT کپی
  L78M09CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  30,800 ریال
  موجود
 • LM317MDT کپی
  LM317MDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  31,900 ریال
  موجود
 • L78L05ACUTR اوریجینال
  L78L05ACUTR
  STMicroelectronics
  SOT-89
  32,000 ریال
  موجود
 • MC34063AP1 کپی
  MC34063AP1
  ON Semiconductor
  DIP-8
  32,400 ریال
  موجود
 • TD62706P اوریجینال
  TD62706P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  32,500 ریال
  موجود
 • AN8839NSB اوریجینال
  AN8839NSB
  Panasonic Corporation
  SSOP-28
  32,500 ریال
  موجود
 • TD62501P اوریجینال
  TD62501P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  32,500 ریال
  موجود
 • AN8837SB اوریجینال
  AN8837SB
  Panasonic Corporation
  SSOP-28
  32,500 ریال
  موجود
 • TD62505P اوریجینال
  TD62505P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  32,500 ریال
  موجود
 • BA3915 اوریجینال
  BA3915
  ROHM Semiconductor
  HZIP-16
  32,500 ریال
  موجود