فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • SIM 4M اوریجینال
  SIM 4M
  CHINA
  WIRE
  16,500 ریال
  ناموجود
 • FIREPROOF FOAM 5CM COIN اوریجینال
  FIREPROOF FOAM 5CM COIN
  CHINA
  Foam
  48,700 ریال
  موجود
 • FIREPROOF FOAM 5.5X5.5 اوریجینال
  FIREPROOF FOAM 5.5X5.5
  CHINA
  Foam
  52,600 ریال
  موجود
 • PCB 250-DOT اوریجینال
  PCB 250-DOT
  IRAN
  Board
  65,500 ریال
  موجود
 • SOLDER OIL (10GR) اوریجینال
  SOLDER OIL (10GR)
  IRAN
  Tool
  82,500 ریال
  موجود
 • MINI BREADBOARD اوریجینال
  MINI BREADBOARD
  CHINA
  Module
  167,000 ریال
  موجود
 • SOLDER OIL (20GR) اوریجینال
  SOLDER OIL (20GR)
  IRAN
  Tool
  168,000 ریال
  موجود
 • PCB 567-DOT اوریجینال
  PCB 567-DOT
  IRAN
  Board
  188,000 ریال
  موجود
 • PCB 1000-DOT اوریجینال
  PCB 1000-DOT
  IRAN
  Board
  303,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON TIP CLEANER اوریجینال
  SOLDERING IRON TIP CLEANER
  IRAN
  Tool
  382,000 ریال
  موجود
 • HEAD SOLDERING IRON 40W اوریجینال
  HEAD SOLDERING IRON 40W
  CHINA
  Tool
  385,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES 	HC131-TU30 اوریجینال
  SILICONE PASTES HC131-TU30
  CHINA
  Tool
  402,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE F/F 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE F/F 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  409,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE M/M 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE M/M 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  429,000 ریال
  موجود
 • HEAD SOLDERING IRON 60W اوریجینال
  HEAD SOLDERING IRON 60W
  Taiyo Electric Co
  Tool
  429,000 ریال
  موجود
 • DRY CLEANER SPRAY 600 اوریجینال
  DRY CLEANER SPRAY 600
  IRAN
  Tool
  474,000 ریال
  موجود
 • HEATING CORE 40W اوریجینال
  HEATING CORE 40W
  CHINA
  Tool
  475,000 ریال
  موجود
 • JUMPER WIRE M/F 40PIN (20CM) اوریجینال
  JUMPER WIRE M/F 40PIN (20CM)
  CHINA
  Cable
  477,000 ریال
  موجود
 • LIQUID FLUX اوریجینال
  LIQUID FLUX
  IRAN
  Tool
  480,000 ریال
  موجود
 • PCB 1650-DOT اوریجینال
  PCB 1650-DOT
  IRAN
  Board
  482,000 ریال
  موجود
 • MINI BREADBOARD 400 POINT اوریجینال
  MINI BREADBOARD 400 POINT
  CHINA
  Board
  504,000 ریال
  موجود
 • PROJECT BOARD GL NO.12 اوریجینال
  PROJECT BOARD GL NO.12
  CHINA
  Board
  526,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD JUMPERS 65 WIRES اوریجینال
  BREADBOARD JUMPERS 65 WIRES
  CHINA
  Cable
  579,000 ریال
  موجود
 • BREADBOARD + & - اوریجینال
  BREADBOARD + & -
  CHINA
  Board
  601,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON STAND SQUARE اوریجینال
  SOLDERING IRON STAND SQUARE
  CHINA
  Tool
  685,000 ریال
  موجود
 • SILICONE PASTES HY 610 اوریجینال
  SILICONE PASTES HY 610
  CHINA
  Tool
  770,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON STAND اوریجینال
  SOLDERING IRON STAND
  CHINA
  Tool
  895,000 ریال
  موجود
 • DESOLDERING PUMP PROSKIT کپی
  DESOLDERING PUMP PROSKIT
  Prokit's Industries
  Tool
  907,000 ریال
  موجود
 • PLASTIK SPRAY (PROTECT) 200ML اوریجینال
  PLASTIK SPRAY (PROTECT) 200ML
  IRAN
  Tool
  949,000 ریال
  موجود
 • PCB 4000-DOT اوریجینال
  PCB 4000-DOT
  IRAN
  Board
  1,072,000 ریال
  موجود
 • TIP REFRESHER اوریجینال
  TIP REFRESHER
  CHINA
  Tool
  1,118,000 ریال
  موجود
 • STANNOL SOLDERING GREASE (YELLOW) اوریجینال
  STANNOL SOLDERING GREASE (YELLOW)
  Stannol GmbH
  Tool
  1,120,000 ریال
  موجود
 • RMA-223-UV اوریجینال
  RMA-223-UV
  CHINA
  Tool
  1,334,000 ریال
  موجود
 • SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (50G) (HIGH COPY) اوریجینال
  SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (50G) (HIGH COPY)
  ASAHI Solder
  Tool
  1,397,500 ریال
  موجود
 • SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (100G) (HIGH COPY) اوریجینال
  SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (100G) (HIGH COPY)
  ASAHI Solder
  Tool
  2,470,000 ریال
  موجود
 • R-48B اوریجینال
  R-48B
  Taiyo Electric Co
  Tool
  2,600,000 ریال
  موجود
 • R-48SB اوریجینال
  R-48SB
  Taiyo Electric Co
  Tool
  2,964,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON 40W اوریجینال
  SOLDERING IRON 40W
  IRAN
  Tool
  3,010,000 ریال
  موجود
 • SOLDERING IRON 60W اوریجینال
  SOLDERING IRON 60W
  IRAN
  Tool
  3,290,000 ریال
  موجود
 • SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.4MM (100G) (HIGH COPY) اوریجینال
  SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.4MM (100G) (HIGH COPY)
  ASAHI Solder
  Tool
  4,880,000 ریال
  موجود
 • SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (250G) (HIGH COPY) اوریجینال
  SN63PB37 CF-10 SOLDER WIRE 0.8MM (250G) (HIGH COPY)
  ASAHI Solder
  Tool
  5,900,000 ریال
  موجود
 • TIN-LEAD (SNPB) BAR SOLDER- 250GR اوریجینال
  TIN-LEAD (SNPB) BAR SOLDER- 250GR
  IRAN
  Tool
  6,150,000 ریال
  موجود
 • 0102CDLF18L/SB اوریجینال
  0102CDLF18L/SB
  ERSA UK LTD
  Tool
  8,662,000 ریال
  موجود
 • TIN-LEAD (SNPB) BAR SOLDER- 500GR اوریجینال
  TIN-LEAD (SNPB) BAR SOLDER- 500GR
  IRAN
  Tool
  12,000,000 ریال
  موجود
 • SIM 2M BLACK اوریجینال
  SIM 2M BLACK
  CHINA
  WIRE
  ناموجود
 • FERRULES CRIMP RED اوریجینال
  FERRULES CRIMP RED
  CHINA
  Connector
  ناموجود
 • SIM 2M اوریجینال
  SIM 2M
  CHINA
  WIRE
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • WIRE FERRULES CRIMP YELLOW اوریجینال
  WIRE FERRULES CRIMP YELLOW
  IRAN
  Cable
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید