فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ICL7106CPL کپی
  ICL7106CPL
  Intersil Corporation
  DIP-40
  474,000 ریال
  موجود
 • ES51962Q اوریجینال
  ES51962Q
  Cyrustek Corporation
  QFP-100
  تحویل 31 روزه
  سفارش دهید
 • DF6109A اوریجینال
  DF6109A
  CHINA
  SO-16
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • MM1288CQ اوریجینال
  MM1288CQ
  Mitsumi Electric Co
  QFP-48
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • TM1721 اوریجینال
  TM1721
  CHINA
  SSOP-48
  تحویل 35 روزه
  سفارش دهید
 • NJU9203BD اوریجینال
  NJU9203BD
  NJR Corporation
  DIP-40
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • NJU9201BD اوریجینال
  NJU9201BD
  NJR Corporation
  DIP-40
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • BIT3195G اوریجینال
  BIT3195G
  Beyond Innovation Technology
  SO-16
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • D355B بازسازی شده
  D355B
  Rogers Corporation
  MSOP-8
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • FAN7314M اوریجینال
  FAN7314M
  Fairchild Semiconductor
  SOW-20
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • BIT3105 اوریجینال
  BIT3105
  Beyond Innovation Technology
  SSOP-20
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • NJU9202BD اوریجینال
  NJU9202BD
  NJR Corporation
  DIP-40
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • TPS65150PWPR اوریجینال
  TPS65150PWPR
  Texas Instruments
  TSSOP-24
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • PCF8566T اوریجینال
  PCF8566T
  NXP Semiconductors
  VSOP-40
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • PCF8576CT/1 اوریجینال
  PCF8576CT/1
  NXP Semiconductors
  VSOP-56
  تحویل 45 روزه
  سفارش دهید
 • NT68167FG بازسازی شده
  NT68167FG
  Novatek Microelectronics
  TQFP-64
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • T6A39FG اوریجینال
  T6A39FG
  Toshiba Corporation
  QFP-100
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • PCF8577CT اوریجینال
  PCF8577CT
  NXP Semiconductors
  VSOP-40
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • FAN7313M اوریجینال
  FAN7313M
  Fairchild Semiconductor
  SOW-20
  تحویل 35 روزه
  سفارش دهید
 • T6A40FG اوریجینال
  T6A40FG
  Toshiba Corporation
  TQFP-100
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • TPS65100PWPR اوریجینال
  TPS65100PWPR
  Texas Instruments
  HTSSOP-24
  تحویل 50 روزه
  سفارش دهید
 • DT8211A اوریجینال
  DT8211A
  DMB Technology
  SOW-18
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • PCF85162T/1 اوریجینال
  PCF85162T/1
  NXP Semiconductors
  TSSOP-48
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • T6963C اوریجینال
  T6963C
  Toshiba Corporation
  QFP-67
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • LC7942ND اوریجینال
  LC7942ND
  Sanyo Electric
  QFP-80
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • NJU9203BF اوریجینال
  NJU9203BF
  NJR Corporation
  QFP-44
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • LC75850E اوریجینال
  LC75850E
  Sanyo Electric
  QFP-64
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • MAX9550EZK+T اوریجینال
  MAX9550EZK+T
  Maxim Integrated
  SOT-23-5 (SC-74A)
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • UPD7225G اوریجینال
  UPD7225G
  NEC Electronics
  QFP-52
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • T6A40 اوریجینال
  T6A40
  Toshiba Corporation
  QFP-92
  تحویل 35 روزه
  سفارش دهید
 • ICM7211AMIPLZ بازسازی شده
  ICM7211AMIPLZ
  Intersil Corporation
  DIP-40
  تحویل 35 روزه
  سفارش دهید
 • KS0066U اوریجینال
  KS0066U
  Samsung Electronics
  QFP-80
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • BIT3107 اوریجینال
  BIT3107
  Beyond Innovation Technology
  SSOP-20
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • HD44102CH اوریجینال
  HD44102CH
  Hitachi Semiconductor
  QFP-80
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • LC79401D اوریجینال
  LC79401D
  Sanyo Electric
  QFP-100
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • MSM5298AGS-K اوریجینال
  MSM5298AGS-K
  OKI Semiconductor
  QFP-80
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • PCF8576CH/1 اوریجینال
  PCF8576CH/1
  NXP Semiconductors
  LQFP-64
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • PCF85176H اوریجینال
  PCF85176H
  NXP Semiconductors
  TQFP-64
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • AY0438-I/L اوریجینال
  AY0438-I/L
  Microchip Technology
  PLCC-44
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • TC820CKW اوریجینال
  TC820CKW
  TelCom Semiconductor
  QFP-44
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • LC75832E-E اوریجینال
  LC75832E-E
  ON Semiconductor
  QFP-64
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • MM5452V اوریجینال
  MM5452V
  National Semiconductor
  PLCC-44
  تحویل 35 روزه
  سفارش دهید
 • ICL7136CM44 اوریجینال
  ICL7136CM44
  Intersil Corporation
  MQFP-44
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • FS9922-DMM4 اوریجینال
  FS9922-DMM4
  Fortune Semiconductor
  QFP-100
  تحویل 50 روزه
  سفارش دهید
 • HD61830A00 اوریجینال
  HD61830A00
  Hitachi Semiconductor
  QFP-60
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • MSM5265GS اوریجینال
  MSM5265GS
  OKI Semiconductor
  QFP-100
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • ICM7211AMIPLZ اوریجینال
  ICM7211AMIPLZ
  Intersil Corporation
  DIP-40
  تحویل 50 روزه
  سفارش دهید
 • ICL7106CM44Z اوریجینال
  ICL7106CM44Z
  Intersil Corporation
  MQFP-44
  تحویل 65 روزه
  سفارش دهید