فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • CC1111EMK868-915 اوریجینال
  CC1111EMK868-915
  Texas Instruments
  Module
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • LAUNCHXL-CC1312R1 اوریجینال
  LAUNCHXL-CC1312R1
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • JAMMER LM101F-A اوریجینال
  JAMMER LM101F-A
  CHINA
  Module
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • NRF51-DK اوریجینال
  NRF51-DK
  Nordic Semiconductor
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • RI-STU-MRD2 اوریجینال
  RI-STU-MRD2
  Texas Instruments
  Module
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • GPS-09133 اوریجینال
  GPS-09133
  SparkFun Electronics
  Module
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • 060132-91 اوریجینال
  060132-91
  CHINA
  Module
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • LASSEN SKII GPS MODULE اوریجینال
  LASSEN SKII GPS MODULE
  Trimble Inc
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • EVAL-900-RC اوریجینال
  EVAL-900-RC
  Linx Technologies
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • EVAL-2.4-RC اوریجینال
  EVAL-2.4-RC
  Linx Technologies
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • NRF52840 EVAL KIT اوریجینال
  NRF52840 EVAL KIT
  Waveshare Electronics
  Module
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • CC2541DK-MINI اوریجینال
  CC2541DK-MINI
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 55 روزه
  سفارش دهید
 • CC2420DK اوریجینال
  CC2420DK
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 6 روزه
  سفارش دهید
 • CC2538-CC2592EMK اوریجینال
  CC2538-CC2592EMK
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • DVK-RM186-SM-01 اوریجینال
  DVK-RM186-SM-01
  Laird Technologies
  Module
  تحویل 55 روزه
  سفارش دهید
 • DWM3001CDK اوریجینال
  DWM3001CDK
  Qorvo
  Board
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • LIMESDR MINI اوریجینال
  LIMESDR MINI
  Lime Microsystems
  Board
  تحویل 130 روزه
  سفارش دهید
 • ADL5565-EVALZ اوریجینال
  ADL5565-EVALZ
  Analog Devices
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • AWR6843ISK اوریجینال
  AWR6843ISK
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 80 روزه
  سفارش دهید
 • SDK-AC4490-1000M اوریجینال
  SDK-AC4490-1000M
  Laird Technologies
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • IWR6843ISK اوریجینال
  IWR6843ISK
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 90 روزه
  سفارش دهید
 • AWR1443BOOST اوریجینال
  AWR1443BOOST
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • CC2538DK اوریجینال
  CC2538DK
  Texas Instruments
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • AD8302-EVALZ اوریجینال
  AD8302-EVALZ
  Analog Devices
  Module
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • ETRX357DVKA357 اوریجینال
  ETRX357DVKA357
  Telegesis (UK) Ltd
  Module
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • MAX2120EVKIT اوریجینال
  MAX2120EVKIT
  Maxim Integrated
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • MAX2112EVKIT اوریجینال
  MAX2112EVKIT
  Maxim Integrated
  Board
  تحویل 33 روزه
  سفارش دهید
 • BLADERF 2.0 MICRO XA4 اوریجینال
  BLADERF 2.0 MICRO XA4
  NUAND LLC.
  Board
  تحویل 35 روزه
  سفارش دهید
 • BLADERF 2.0 MICRO XA4 بازسازی شده
  BLADERF 2.0 MICRO XA4
  NUAND LLC.
  Board
  تحویل 34 روزه 7,000 یوان
  سفارش دهید