فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  47,500 ریال
  موجود
 • INTERFACE BOARD FOR HC-05 اوریجینال
  INTERFACE BOARD FOR HC-05
  IRAN
  Board
  56,000 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  82,100 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  84,700 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 13.56MHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 13.56MHZ )
  CHINA
  Module
  92,200 ریال
  موجود
 • REMOTE CONTROL & RECEIVER MODULE 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL & RECEIVER MODULE 315MHZ
  CHINA
  Module
  1,229,000 ریال
  موجود
 • REMOTE CONTROL STEEL MATE بازسازی شده
  REMOTE CONTROL STEEL MATE
  CHINA
  Module
  1,495,000 ریال
  موجود
 • GY-NEO-6MV2 GPS MODULE اوریجینال
  GY-NEO-6MV2 GPS MODULE
  CHINA
  Module
  1,555,000 ریال
  موجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102) اوریجینال
  NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102)
  CHINA
  Module
  1,579,000 ریال
  موجود
 • WEMOS D1 WIFI اوریجینال
  WEMOS D1 WIFI
  CHINA
  Module
  1,608,000 ریال
  موجود
 • USR-WIFI232-T اوریجینال
  USR-WIFI232-T
  Jinan USR IOT Technology
  Module
  2,160,000 ریال
  موجود
 • 315MHZ ASK REMOTE CONTROL اوریجینال
  315MHZ ASK REMOTE CONTROL
  CHINA
  Module
  2,320,000 ریال
  موجود
 • MINI KEYBOARD WIRELESS + TOUCHPAD اوریجینال
  MINI KEYBOARD WIRELESS + TOUCHPAD
  CHINA
  Module
  2,788,000 ریال
  موجود
 • ESP32-CAM اوریجینال
  ESP32-CAM
  CHINA
  Module
  2,830,000 ریال
  موجود
 • ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE اوریجینال
  ESP32 WROOM BURNING & TEST MODULE
  CHINA
  Module
  3,270,000 ریال
  موجود
 • ABG142S اوریجینال
  ABG142S
  IRAN
  Module
  5,136,000 ریال
  موجود
 • ABG131S اوریجینال
  ABG131S
  IRAN
  Module
  5,160,000 ریال
  موجود
 • ABG112S اوریجینال
  ABG112S
  IRAN
  Module
  5,280,000 ریال
  موجود
 • ABG114P-C اوریجینال
  ABG114P-C
  IRAN
  Module
  5,964,000 ریال
  موجود
 • ABM112LI-C اوریجینال
  ABM112LI-C
  IRAN
  Board
  6,000,000 ریال
  موجود
 • ABG114N-C اوریجینال
  ABG114N-C
  IRAN
  Module
  6,120,000 ریال
  موجود
 • SIM808 BOARD + ANTENNA اوریجینال
  SIM808 BOARD + ANTENNA
  CHINA
  Module
  8,926,000 ریال
  موجود
 • ABG182S اوریجینال
  ABG182S
  IRAN
  Module
  8,964,000 ریال
  موجود
 • ABG184P-C اوریجینال
  ABG184P-C
  IRAN
  Module
  9,540,000 ریال
  موجود
 • ABG184N-C اوریجینال
  ABG184N-C
  IRAN
  Module
  10,200,000 ریال
  موجود
 • SKY73208-11 اوریجینال
  SKY73208-11
  Skyworks Solutions, Inc
  Module
  کمیاب
 • UHF RFID TAG STICKER اوریجینال
  UHF RFID TAG STICKER
  CHINA
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • RF ID TAG اوریجینال
  RF ID TAG
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • ATA5577 اوریجینال
  ATA5577
  Atmel Corporation
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI SD CARD SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI SD CARD SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • REMOTE CONTROL 8 CHANNELS 315MHZ اوریجینال
  REMOTE CONTROL 8 CHANNELS 315MHZ
  CHINA
  Module
  ناموجود
 • RFID RDM6300 اوریجینال
  RFID RDM6300
  CHINA
  Module
  438,000 ریال
  430,000 ریال
  کمیاب
 • EM-18NE اوریجینال
  EM-18NE
  IRAN
  Module
  ناموجود
 • RECEIVER MODULE 315MHZ (PT2272) اوریجینال
  RECEIVER MODULE 315MHZ (PT2272)
  CHINA
  Module
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI MOTOR DRIVE SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI MOTOR DRIVE SHIELD
  CHINA
  Module
  533,000 ریال
  523,000 ریال
  کمیاب
 • WEMOS D1 MINI WS2812 RGB LED SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI WS2812 RGB LED SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • RFID-RC522 اوریجینال
  RFID-RC522
  CHINA
  Board
  تحویل 32 روزه
  در انتظار خرید
 • AT88RF04C-MX1G اوریجینال
  AT88RF04C-MX1G
  Atmel Corporation
  Module
  تحویل 90 روزه
  سفارش دهید
 • GFSK MODULE -2.4GHZ+USB DONGLE اوریجینال
  GFSK MODULE -2.4GHZ+USB DONGLE
  NXP Semiconductors
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • WEMOS D1 MINI DS18B20 SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI DS18B20 SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • 2-CHANNEL 433MHZ RF RECEIVER اوریجینال
  2-CHANNEL 433MHZ RF RECEIVER
  IRAN
  Board
  ناموجود
 • NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102) بازسازی شده
  NODEMCU WIFI ESP8266 (CP2102)
  CHINA
  Module
  کمیاب
 • EM-19 اوریجینال
  EM-19
  IRAN
  Module
  ناموجود
 • RF01D-ID3 اوریجینال
  RF01D-ID3
  IRAN
  Module
  ناموجود
 • A6C MODULE اوریجینال
  A6C MODULE
  CHINA
  Module
  کمیاب
 • NEO-5M-0-001 MODULE اوریجینال
  NEO-5M-0-001 MODULE
  CHINA
  Module
  کمیاب
 • WEMOS D1 MINI DHT11 SHIELD اوریجینال
  WEMOS D1 MINI DHT11 SHIELD
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید