فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • A64 اوریجینال
  A64
  Allwinner Technology
  BGA
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • STM32G0B0CET6 اوریجینال
  STM32G0B0CET6
  STMicroelectronics
  LQFP-48
  کمیاب
 • STM32FEBKC8T6 اوریجینال
  STM32FEBKC8T6
  STMicroelectronics
  LQFP-48
  کمیاب
 • UPB6101C052 اوریجینال
  UPB6101C052
  NEC Electronics
  DIP-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • UPD65005C اوریجینال
  UPD65005C
  NEC Electronics
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • UPD8088D اوریجینال
  UPD8088D
  NEC Electronics
  DIP-40
  کمیاب
 • UPD65042L288 اوریجینال
  UPD65042L288
  NEC Electronics
  PLCC-68
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MBL68B09 اوریجینال
  MBL68B09
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • UPD65003C028 اوریجینال
  UPD65003C028
  NEC Electronics
  DIP-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PAL16R4B-2CN بازسازی شده
  PAL16R4B-2CN
  AMD
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PAL10H8CN اوریجینال
  PAL10H8CN
  MMI Semiconductors
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • GAL20V8A-25LNC بازسازی شده
  GAL20V8A-25LNC
  National Semiconductor
  SPDIP-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SN8P2501BP اوریجینال
  SN8P2501BP
  Sonix Technology
  DIP-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MC908JB8JDME اوریجینال
  MC908JB8JDME
  Motorola
  SOW-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • HD6417032F20 اوریجینال
  HD6417032F20
  Hitachi Semiconductor
  PQFP-112
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • M5L8049-163P-6 اوریجینال
  M5L8049-163P-6
  Mitsubishi Electric
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PAL16L2CN اوریجینال
  PAL16L2CN
  MMI Semiconductors
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PAL16R6B-4CN اوریجینال
  PAL16R6B-4CN
  MMI Semiconductors
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PAL20X10ACNS اوریجینال
  PAL20X10ACNS
  MMI Semiconductors
  SPDIP-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PAL12H6CN اوریجینال
  PAL12H6CN
  MMI Semiconductors
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DMPAL14L4JC اوریجینال
  DMPAL14L4JC
  National Semiconductor
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY13A-SSU بازسازی شده
  ATTINY13A-SSU
  Atmel Corporation
  SO-8 (SOP-8)
  کمیاب
 • BS83B04C اوریجینال
  BS83B04C
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • SDI5219AD-X1 اوریجینال
  SDI5219AD-X1
  CHINA
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • D8752BH اوریجینال
  D8752BH
  Intel Corporation
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • AN121E04 اوریجینال
  AN121E04
  Anadigm, Inc
  MQFP-44
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • HD74LS336P اوریجینال
  HD74LS336P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • S3F94C8EZZ-SK98 اوریجینال
  S3F94C8EZZ-SK98
  Zilog, Inc
  SOW-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • D8753H اوریجینال
  D8753H
  Intel Corporation
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ST52T430K38B اوریجینال
  ST52T430K38B
  STMicroelectronics
  DIP-32
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY5-TS8R اوریجینال
  ATTINY5-TS8R
  Atmel Corporation
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 120 روزه
  سفارش دهید
 • S-1460CF-C33 اوریجینال
  S-1460CF-C33
  Seiko Instruments Inc
  SO-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PAL16H8APC اوریجینال
  PAL16H8APC
  AMD
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SLA6080C5K اوریجینال
  SLA6080C5K
  EPSON Electronics
  DIP-18
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • HT48R05A-1 اوریجینال
  HT48R05A-1
  Holtek Semiconductor
  DIP-18
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • N82S153N اوریجینال
  N82S153N
  Signetics
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • UPD65003C031 اوریجینال
  UPD65003C031
  NEC Electronics
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PIC12F615-I/SN اوریجینال
  PIC12F615-I/SN
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • N76E885AT28 اوریجینال
  N76E885AT28
  Nuvoton Technology
  TSSOP-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MN146802 اوریجینال
  MN146802
  Panasonic Corporation
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MSP430G2211IPW14 اوریجینال
  MSP430G2211IPW14
  Texas Instruments
  TSSOP-14
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • EPL16P8BP بازسازی شده
  EPL16P8BP
  Ricoh Electronic Devices
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • C61F120-E اوریجینال
  C61F120-E
  ChipON
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PAL10L8CN اوریجینال
  PAL10L8CN
  MMI Semiconductors
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • P87C52 اوریجینال
  P87C52
  Intel Corporation
  DIP-40
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SCN8051HCCN40/J بازسازی شده
  SCN8051HCCN40/J
  Philips Semiconductor
  DIP-40
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • HD63B01X0P اوریجینال
  HD63B01X0P
  Hitachi Semiconductor
  SDIP-64
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PEEL18CV8P-25 اوریجینال
  PEEL18CV8P-25
  International CMOS Technology
  DIP-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید