فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • NC7SZ19L6X اوریجینال
  NC7SZ19L6X
  Fairchild Semiconductor
  MicroPak-6
  2,340 ریال
  موجود
 • AN6605 اوریجینال
  AN6605
  Panasonic Corporation
  DIP-8
  4,500 ریال
  موجود
 • LA2200 اوریجینال
  LA2200
  Sanyo Electric
  DIP-16
  4,570 ریال
  موجود
 • UPD2102AL-2 اوریجینال
  UPD2102AL-2
  NEC Electronics
  DIP-16
  4,570 ریال
  موجود
 • TA7402P اوریجینال
  TA7402P
  Toshiba Corporation
  Multiwatt-15
  4,570 ریال
  موجود
 • TMS4045-45NL اوریجینال
  TMS4045-45NL
  Texas Instruments
  DIP-18
  4,570 ریال
  موجود
 • HCF4527BE اوریجینال
  HCF4527BE
  STMicroelectronics
  DIP-16
  5,200 ریال
  موجود
 • M5325P اوریجینال
  M5325P
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  5,200 ریال
  موجود
 • KIA78S09P اوریجینال
  KIA78S09P
  KEC Semiconductor
  TO-92
  5,500 ریال
  موجود
 • MB434 اوریجینال
  MB434
  Fujitsu Semiconductor
  CDIP-8
  6,500 ریال
  موجود
 • CJ78L05 کپی
  CJ78L05
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-89
  6,960 ریال
  موجود
 • M74LS670P اوریجینال
  M74LS670P
  Mitsubishi Electric
  DIP-16
  7,150 ریال
  موجود
 • MC14409P اوریجینال
  MC14409P
  Motorola
  DIP-16
  7,280 ریال
  موجود
 • TL431ALP کپی
  TL431ALP
  Wing Shing International
  TO-92
  7,520 ریال
  موجود
 • AN7410 اوریجینال
  AN7410
  Matsushita Electric
  DIP-16
  7,540 ریال
  موجود
 • M53202P (7402) اوریجینال
  M53202P (7402)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53205P (7405) اوریجینال
  M53205P (7405)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53210P (7410) اوریجینال
  M53210P (7410)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53216P (7416) اوریجینال
  M53216P (7416)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53220P (7420) اوریجینال
  M53220P (7420)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53225P (7425) اوریجینال
  M53225P (7425)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53230P (7430) اوریجینال
  M53230P (7430)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53375P (74175N) اوریجینال
  M53375P (74175N)
  Mitsubishi Electric
  DIP-16
  7,800 ریال
  موجود
 • M53325P (74125) اوریجینال
  M53325P (74125)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53332P (74132) اوریجینال
  M53332P (74132)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • WS78L05ACZ کپی
  WS78L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  7,990 ریال
  موجود
 • UPD6258CX اوریجینال
  UPD6258CX
  NEC Electronics
  DIP-8
  8,480 ریال
  موجود
 • MN8036 اوریجینال
  MN8036
  Matsushita Electric
  DIP-8
  8,840 ریال
  موجود
 • MB8116EZ بازسازی شده
  MB8116EZ
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-16
  9,100 ریال
  موجود
 • HA11705 اوریجینال
  HA11705
  Hitachi Semiconductor
  DIP-20
  9,100 ریال
  موجود
 • SN75494N اوریجینال
  SN75494N
  Texas Instruments
  DIP-16
  9,170 ریال
  موجود
 • SDA5642 اوریجینال
  SDA5642
  Siemens Semiconductor Group
  DIP-14
  9,170 ریال
  موجود
 • SN75324N اوریجینال
  SN75324N
  Texas Instruments
  DIP-14
  9,170 ریال
  موجود
 • SDA5642-5 اوریجینال
  SDA5642-5
  Siemens Semiconductor Group
  DIP-14
  9,170 ریال
  موجود
 • UPB6101C002 اوریجینال
  UPB6101C002
  NEC Electronics
  DIP-20
  9,170 ریال
  موجود
 • M5M5188BP-25 اوریجینال
  M5M5188BP-25
  Mitsubishi Electric
  DIP-22
  9,170 ریال
  موجود
 • PAL20R6BCNS اوریجینال
  PAL20R6BCNS
  MMI Semiconductors
  SPDIP-24
  9,170 ریال
  موجود
 • PC817 کپی
  PC817
  SHARP Corporation
  DIP-4
  9,410 ریال
  موجود
 • HD74290P اوریجینال
  HD74290P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • DM74AS174N اوریجینال
  DM74AS174N
  National Semiconductor
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H002P اوریجینال
  TC40H002P
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • DM74S257N اوریجینال
  DM74S257N
  National Semiconductor
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H010P اوریجینال
  TC40H010P
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • M74LS368AP اوریجینال
  M74LS368AP
  Mitsubishi Electric
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H011P اوریجینال
  TC40H011P
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • M74LS38P اوریجینال
  M74LS38P
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H020P اوریجینال
  TC40H020P
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • M74LS22P اوریجینال
  M74LS22P
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود