فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • LTC4054ES5-4.2 اوریجینال
  LTC4054ES5-4.2
  ChipLink Tech
  SOT-23-5 (SC-74A)
  9,170 ریال
  موجود
 • TL431ALP کپی
  TL431ALP
  Wing Shing International
  TO-92
  9,370 ریال
  موجود
 • 78L05 اوریجینال
  78L05
  UDF Semiconductor
  SOT-89
  10,200 ریال
  موجود
 • WS78L05ACZ کپی
  WS78L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  10,300 ریال
  موجود
 • MB8116EZ بازسازی شده
  MB8116EZ
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-16
  11,700 ریال
  موجود
 • TC4015BF اوریجینال
  TC4015BF
  Toshiba Corporation
  SOEIAJ-16
  11,730 ریال
  موجود
 • TC4099BF اوریجینال
  TC4099BF
  Toshiba Corporation
  SOEIAJ-16
  11,730 ریال
  موجود
 • TC4520BF اوریجینال
  TC4520BF
  Toshiba Corporation
  SOEIAJ-16
  11,730 ریال
  موجود
 • 7454N اوریجینال
  7454N
  Signetics
  DIP-14
  13,000 ریال
  موجود
 • MC7454P اوریجینال
  MC7454P
  Motorola
  DIP-14
  13,000 ریال
  موجود
 • CD74HC158E اوریجینال
  CD74HC158E
  RCA Corporation
  DIP-16
  13,000 ریال
  موجود
 • MSM141 اوریجینال
  MSM141
  OKI Semiconductor
  DIP-14
  13,000 ریال
  موجود
 • MSM542RS اوریجینال
  MSM542RS
  OKI Semiconductor
  DIP-16
  13,000 ریال
  موجود
 • NC7SZ19L6X اوریجینال
  NC7SZ19L6X
  Fairchild Semiconductor
  MicroPak-6
  13,000 ریال
  موجود
 • AMS1117-3.3 کپی
  AMS1117-3.3
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  13,200 ریال
  موجود
 • AMS1117-ADJ کپی
  AMS1117-ADJ
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  13,400 ریال
  موجود
 • AMS1117-5.0 کپی
  AMS1117-5.0
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  13,600 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.2 کپی
  AMS1117-1.2
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  14,000 ریال
  موجود
 • ZX74HCTLS163AN اوریجینال
  ZX74HCTLS163AN
  CHINA
  DIP-16
  14,300 ریال
  موجود
 • PC817 کپی
  PC817
  SHARP Corporation
  DIP-4
  14,400 ریال
  موجود
 • WS78L12ACZ کپی
  WS78L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  14,800 ریال
  موجود
 • SN74F158AN اوریجینال
  SN74F158AN
  Texas Instruments
  DIP-16
  15,000 ریال
  موجود
 • SN74LS114N اوریجینال
  SN74LS114N
  Texas Instruments
  DIP-14
  15,000 ریال
  موجود
 • M74LS395AP اوریجینال
  M74LS395AP
  Mitsubishi Electric
  DIP-16
  15,000 ریال
  موجود
 • AMS1117-2.5 کپی
  AMS1117-2.5
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  15,500 ریال
  موجود
 • WS78L06ACZ کپی
  WS78L06ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  15,700 ریال
  موجود
 • WS78L15ACZ کپی
  WS78L15ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  15,900 ریال
  موجود
 • WS78L08ACZ کپی
  WS78L08ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  16,000 ریال
  موجود
 • WS78L09ACZ کپی
  WS78L09ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  16,200 ریال
  موجود
 • LM386M-1 کپی
  LM386M-1
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  16,800 ریال
  موجود
 • EL817C اوریجینال
  EL817C
  Everlight Electronics
  DIP-4
  16,900 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ کپی
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  17,200 ریال
  موجود
 • L78M05CDT کپی
  L78M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  17,500 ریال
  موجود
 • NE555P کپی
  NE555P
  Texas Instruments
  DIP-8
  17,700 ریال
  موجود
 • EL817SC(TU) اوریجینال
  EL817SC(TU)
  Everlight Electronics
  SMD-4 Gull Wing
  19,000 ریال
  موجود
 • WS2812B-V5 اوریجینال
  WS2812B-V5
  Worldsemi Co., Limited
  5050
  19,200 ریال
  موجود
 • HD74290P اوریجینال
  HD74290P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS280N اوریجینال
  SN74LS280N
  Texas Instruments
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • HM4816AP-4 اوریجینال
  HM4816AP-4
  Hitachi Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS290N اوریجینال
  SN74LS290N
  Texas Instruments
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • HA11705 اوریجینال
  HA11705
  Hitachi Semiconductor
  DIP-20
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS30N اوریجینال
  SN74LS30N
  Texas Instruments
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • LA2200 اوریجینال
  LA2200
  Sanyo Electric
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS378NSR اوریجینال
  SN74LS378NSR
  Texas Instruments
  SOEIAJ-16
  19,500 ریال
  موجود
 • TA7402P اوریجینال
  TA7402P
  Toshiba Corporation
  Multiwatt-15
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS261N اوریجینال
  SN74LS261N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • 74AC174PC اوریجینال
  74AC174PC
  Fairchild Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • DM74ALS174N اوریجینال
  DM74ALS174N
  National Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود