فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • TL431ALP کپی
  TL431ALP
  Wing Shing International
  TO-92
  9,760 ریال
  موجود
 • WS78L05ACZ کپی
  WS78L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  10,500 ریال
  موجود
 • AMS1117-3.3 کپی
  AMS1117-3.3
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  11,400 ریال
  موجود
 • AMS1117-ADJ کپی
  AMS1117-ADJ
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  11,500 ریال
  موجود
 • AMS1117-5.0 کپی
  AMS1117-5.0
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  12,300 ریال
  موجود
 • WS78L12ACZ کپی
  WS78L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  12,300 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.2 کپی
  AMS1117-1.2
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  13,400 ریال
  موجود
 • 78L12 اوریجینال
  78L12
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  13,500 ریال
  موجود
 • WS78L15ACZ کپی
  WS78L15ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  13,600 ریال
  موجود
 • WS78L06ACZ کپی
  WS78L06ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  14,100 ریال
  موجود
 • WS78L08ACZ کپی
  WS78L08ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  14,500 ریال
  موجود
 • AMS1117-2.5 کپی
  AMS1117-2.5
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  14,800 ریال
  موجود
 • WS78L09ACZ کپی
  WS78L09ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  15,800 ریال
  موجود
 • WS79L12ACZ کپی
  WS79L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  17,900 ریال
  موجود
 • WS79L15ACZ کپی
  WS79L15ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  18,000 ریال
  موجود
 • LTC4054ES5-4.2 اوریجینال
  LTC4054ES5-4.2
  ChipLink Tech
  SOT-23-5 (SC-74A)
  18,000 ریال
  موجود
 • L78M05CDT کپی
  L78M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  18,100 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ کپی
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  19,400 ریال
  موجود
 • LM317LZ کپی
  LM317LZ
  Wing Shing International
  TO-92
  20,800 ریال
  موجود
 • AN6605 اوریجینال
  AN6605
  Panasonic Corporation
  DIP-8
  22,500 ریال
  موجود
 • MB86520P اوریجینال
  MB86520P
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-14
  26,000 ریال
  موجود
 • M54886P اوریجینال
  M54886P
  Mitsubishi Electric
  DIP-16
  26,000 ریال
  موجود
 • 75452ATC اوریجینال
  75452ATC
  Fairchild Semiconductor
  DIP-8
  26,000 ریال
  موجود
 • SN75369 اوریجینال
  SN75369
  Texas Instruments
  DIP-14
  26,000 ریال
  موجود
 • SN75374N اوریجینال
  SN75374N
  Texas Instruments
  DIP-16
  26,000 ریال
  موجود
 • L78L05ACZ اوریجینال
  L78L05ACZ
  STMicroelectronics
  TO-92
  26,500 ریال
  موجود
 • LM317MDT کپی
  LM317MDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  27,300 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.8 کپی
  AMS1117-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  27,900 ریال
  موجود
 • AIC1734-33CXA کپی
  AIC1734-33CXA
  Analog Integrations Corporation
  SOT-89
  28,900 ریال
  موجود
 • TL317P اوریجینال
  TL317P
  Texas Instruments
  DIP-8
  29,400 ریال
  موجود
 • AMS1117CD-1.8 کپی
  AMS1117CD-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  TO-252 (D-PAK)
  29,700 ریال
  موجود
 • AMS1117CD-3.3 کپی
  AMS1117CD-3.3
  Advanced Monolithic Systems
  TO-252 (D-PAK)
  30,200 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ اوریجینال
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  30,200 ریال
  موجود
 • L78M09CDT کپی
  L78M09CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  31,200 ریال
  موجود
 • MC34063AP1 کپی
  MC34063AP1
  ON Semiconductor
  DIP-8
  32,200 ریال
  موجود
 • TD62706P اوریجینال
  TD62706P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  32,500 ریال
  موجود
 • BA3915 اوریجینال
  BA3915
  ROHM Semiconductor
  HZIP-16
  32,500 ریال
  موجود
 • TD62501P اوریجینال
  TD62501P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  32,500 ریال
  موجود
 • AN8839NSB اوریجینال
  AN8839NSB
  Panasonic Corporation
  SSOP-28
  32,500 ریال
  موجود
 • TD62505P اوریجینال
  TD62505P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  32,500 ریال
  موجود
 • AN8837SB اوریجینال
  AN8837SB
  Panasonic Corporation
  SSOP-28
  32,500 ریال
  موجود
 • TD62703P اوریجینال
  TD62703P
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  32,500 ریال
  موجود
 • TL1451CN اوریجینال
  TL1451CN
  Texas Instruments
  DIP-16
  32,500 ریال
  موجود
 • L78M12CDT کپی
  L78M12CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  33,100 ریال
  موجود
 • HT7533-2 (SOT23-5-A) HIGH COPY کپی
  HT7533-2 (SOT23-5-A) HIGH COPY
  Holtek Semiconductor
  SOT-23-5 (SC-74A)
  33,600 ریال
  موجود
 • TL432 اوریجینال
  TL432
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  35,000 ریال
  موجود
 • L78L05ACUTR اوریجینال
  L78L05ACUTR
  STMicroelectronics
  SOT-89
  36,300 ریال
  موجود
 • L78M15CDT کپی
  L78M15CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  38,000 ریال
  موجود