فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • TCA9543APWR اوریجینال
  TCA9543APWR
  Texas Instruments
  TSSOP-14
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • TS5A22362DGSR اوریجینال
  TS5A22362DGSR
  Texas Instruments
  VSSOP-10
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SN74CB3T3245PW اوریجینال
  SN74CB3T3245PW
  Texas Instruments
  TSSOP-20
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • ADG712BRU اوریجینال
  ADG712BRU
  Analog Devices
  TSSOP-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BTS443P اوریجینال
  BTS443P
  Infineon Technologies
  TO-252-5 (PPAK)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DG419DY اوریجینال
  DG419DY
  Maxim Integrated
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • STMPS2161STR اوریجینال
  STMPS2161STR
  STMicroelectronics
  SOT-23-5 (SC-74A)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DG468DV-T1-E3 اوریجینال
  DG468DV-T1-E3
  Vishay
  TSOP-6 (SOT-457)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MC74VHC4052DT اوریجینال
  MC74VHC4052DT
  ON Semiconductor
  TSSOP-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DG413DY اوریجینال
  DG413DY
  Harris Semiconductor
  SO-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BTS432D2 اوریجینال
  BTS432D2
  Infineon Technologies
  Multiwatt-5
  کمیاب
 • ADG211AKRZ اوریجینال
  ADG211AKRZ
  Analog Devices
  SO-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DG411DY اوریجینال
  DG411DY
  Vishay
  SO-16
  کمیاب
 • ADG708BRU اوریجینال
  ADG708BRU
  Analog Devices
  TSSOP-16
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • F9222L اوریجینال
  F9222L
  Fuji Electric
  SIP-13
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADG506AKN کپی
  ADG506AKN
  Analog Devices
  DIP-28
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • TDE1898RDP اوریجینال
  TDE1898RDP
  STMicroelectronics
  DIP-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BTS244Z E3043 اوریجینال
  BTS244Z E3043
  Infineon Technologies
  TO-220-5
  تحویل 120 روزه
  سفارش دهید
 • BTS780GP بازسازی شده
  BTS780GP
  Infineon Technologies
  TO-263-15
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • ADG719BRTZ-R2 اوریجینال
  ADG719BRTZ-R2
  Analog Devices
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PM8800A اوریجینال
  PM8800A
  STMicroelectronics
  HTSSOP-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MAX890LESA+ اوریجینال
  MAX890LESA+
  Maxim Integrated
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DG9409DN-T1-E4 اوریجینال
  DG9409DN-T1-E4
  Vishay
  QFN-16
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • BTS442D2E بازسازی شده
  BTS442D2E
  Infineon Technologies
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BTS133E بازسازی شده
  BTS133E
  Infineon Technologies
  TO-263AB (D2PAK)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • AD7510DIJNZ بازسازی شده
  AD7510DIJNZ
  Analog Devices
  DIP-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • TPS2540ARTER اوریجینال
  TPS2540ARTER
  Texas Instruments
  WQFN-16
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • ADG202AKR اوریجینال
  ADG202AKR
  Analog Devices
  SO-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SI3402-A-GM اوریجینال
  SI3402-A-GM
  Silicon Laboratories
  QFN-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • NLAST4051DTR2G اوریجینال
  NLAST4051DTR2G
  ON Semiconductor
  TSSOP-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • TLE6220GP اوریجینال
  TLE6220GP
  Infineon Technologies
  PowerSO-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DG412DY اوریجینال
  DG412DY
  Vishay
  SO-16
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • LM1951T اوریجینال
  LM1951T
  National Semiconductor
  TO-220-5
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • FSA1256AL8X اوریجینال
  FSA1256AL8X
  Fairchild Semiconductor
  MICROPAK-8
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • SN74CBTD3384CPWR اوریجینال
  SN74CBTD3384CPWR
  Texas Instruments
  TSSOP-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • TPS2031 اوریجینال
  TPS2031
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BTS432E2 اوریجینال
  BTS432E2
  Infineon Technologies
  TO-263-5 (D2PAK-5)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BTS6143D اوریجینال
  BTS6143D
  Infineon Technologies
  TO-252-5 (PPAK)
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • BTS724G بازسازی شده
  BTS724G
  Infineon Technologies
  SOW-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • DG308BDJ اوریجینال
  DG308BDJ
  Vishay
  DIP-16
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • EL4340IUZ اوریجینال
  EL4340IUZ
  Intersil Corporation
  QSOP-24
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • BTS712N1 بازسازی شده
  BTS712N1
  Infineon Technologies
  SOW-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MAX309CSE+ اوریجینال
  MAX309CSE+
  Maxim Integrated
  SO-16
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • E910.01B اوریجینال
  E910.01B
  Elmos Semiconductor AG
  SOW-20
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • MAX4619CPE+T اوریجینال
  MAX4619CPE+T
  Analog Devices
  DIP-16
  تحویل 40 روزه 17.1 یوان
  سفارش دهید
 • LTC4257CS8#PBF اوریجینال
  LTC4257CS8#PBF
  Linear Technology
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • L9349 بازسازی شده
  L9349
  STMicroelectronics
  PowerSO-20
  تحویل 60 روزه
  سفارش دهید
 • BTS118D اوریجینال
  BTS118D
  Infineon Technologies
  TO-252 (D-PAK)
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید