فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • M66212P اوریجینال
  M66212P
  Mitsubishi Electric
  DIP-20
  13,000 ریال
  موجود
 • MM1313A اوریجینال
  MM1313A
  Mitsumi Electric Co
  SDIP-42
  13,200 ریال
  موجود
 • NJM2246D اوریجینال
  NJM2246D
  NJR Corporation
  DIP-8
  13,600 ریال
  موجود
 • TEA2014A اوریجینال
  TEA2014A
  STMicroelectronics
  DIP-8
  33,000 ریال
  موجود
 • 74HC4051D (TOSHIBA) اوریجینال
  74HC4051D (TOSHIBA)
  Toshiba Corporation
  SO-16
  33,400 ریال
  موجود
 • 74HC4051D اوریجینال
  74HC4051D
  Nexperia USA Inc
  SO-16
  43,600 ریال
  موجود
 • 74HC4066D اوریجینال
  74HC4066D
  NXP Semiconductors
  SO-14
  46,800 ریال
  موجود
 • HEF4052BT اوریجینال
  HEF4052BT
  Nexperia USA Inc
  SO-16
  54,300 ریال
  موجود
 • HEF4066BT اوریجینال
  HEF4066BT
  Nexperia USA Inc
  SO-14
  56,800 ریال
  موجود
 • CD4016BE اوریجینال
  CD4016BE
  Texas Instruments
  DIP-14
  62,600 ریال
  موجود
 • HEF4053BT اوریجینال
  HEF4053BT
  Nexperia USA Inc
  SO-16
  62,800 ریال
  موجود
 • HEF4051BT اوریجینال
  HEF4051BT
  Nexperia USA Inc
  SO-16
  66,000 ریال
  موجود
 • CD4053BE اوریجینال
  CD4053BE
  Texas Instruments
  DIP-16
  75,100 ریال
  موجود
 • CD4066BE اوریجینال
  CD4066BE
  Texas Instruments
  DIP-14
  79,900 ریال
  موجود
 • CD4051BE اوریجینال
  CD4051BE
  Texas Instruments
  DIP-16
  83,400 ریال
  موجود
 • CD4052BE اوریجینال
  CD4052BE
  Texas Instruments
  DIP-16
  90,500 ریال
  موجود
 • LM3526MX-L بازسازی شده
  LM3526MX-L
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  145,000 ریال
  موجود
 • LM3526MX-L اوریجینال
  LM3526MX-L
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  211,000 ریال
  موجود
 • ADG621BRMZ اوریجینال
  ADG621BRMZ
  Analog Devices
  MSOP-10
  790,000 ریال
  موجود
 • F5062H اوریجینال
  F5062H
  Fuji Electric
  PowerSO-12
  1,409,000 ریال
  موجود
 • ADG508AKN اوریجینال
  ADG508AKN
  Analog Devices
  DIP-16
  1,462,000 ریال
  موجود
 • ADG442BRZ اوریجینال
  ADG442BRZ
  Analog Devices
  SO-16
  1,764,000 ریال
  موجود
 • ADG506AKR اوریجینال
  ADG506AKR
  Analog Devices
  SO-28
  1,953,000 ریال
  موجود
 • ADG506AKN اوریجینال
  ADG506AKN
  Analog Devices
  DIP-28
  2,785,000 ریال
  موجود
 • DG406DY اوریجینال
  DG406DY
  Intersil Corporation
  SO-28
  4,197,000 ریال
  موجود
 • F9222L بازسازی شده
  F9222L
  Fuji Electric
  SIP-13
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HEF4053BT بازسازی شده
  HEF4053BT
  Panasonic Corporation
  SO-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • 74LS783 اوریجینال
  74LS783
  Motorola
  DIP-40
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TC9152P اوریجینال
  TC9152P
  Toshiba Corporation
  DIP-24
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HEF4052BT بازسازی شده
  HEF4052BT
  NXP Semiconductors
  SO-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HEF4066BT بازسازی شده
  HEF4066BT
  NXP Semiconductors
  SO-14
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • NC7SB3157P6X اوریجینال
  NC7SB3157P6X
  Fairchild Semiconductor
  SOT-323 (SC-70)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • CD74HC4316E اوریجینال
  CD74HC4316E
  Harris Semiconductor
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TCS9708 اوریجینال
  TCS9708
  CHINA
  SOT-23-5 (SC-74A)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HCF4051BM1 اوریجینال
  HCF4051BM1
  NXP Semiconductors
  SO-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HEF4051BT بازسازی شده
  HEF4051BT
  NXP Semiconductors
  SO-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • NC7SBU3157P6X اوریجینال
  NC7SBU3157P6X
  Fairchild Semiconductor
  TSSOP-6 (SOT-363)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HCF4053BEY اوریجینال
  HCF4053BEY
  STMicroelectronics
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TC4066BF اوریجینال
  TC4066BF
  Toshiba Corporation
  SO-14
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • 74HC4052PW اوریجینال
  74HC4052PW
  Nexperia USA Inc
  TSSOP-16
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • SCL4051BE اوریجینال
  SCL4051BE
  Solid State Scientific
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TC4S66F اوریجینال
  TC4S66F
  Toshiba Corporation
  SOT-23-5 (SC-74A)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MM74HC4066MTC اوریجینال
  MM74HC4066MTC
  Fairchild Semiconductor
  TSSOP-14
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • SN74LVC1G3157DCKR اوریجینال
  SN74LVC1G3157DCKR
  Texas Instruments
  SOT-323 (SC-70)
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • TC4052BP اوریجینال
  TC4052BP
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  تحویل 70 روزه
  سفارش دهید
 • MC14066BD بازسازی شده
  MC14066BD
  ON Semiconductor
  SO-14
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • TEA5114A اوریجینال
  TEA5114A
  STMicroelectronics
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HCF4052BEY اوریجینال
  HCF4052BEY
  STMicroelectronics
  DIP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید