فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • KIA78S09P اوریجینال
  KIA78S09P
  KEC Semiconductor
  TO-92
  5,500 ریال
  موجود
 • CJ78L05 کپی
  CJ78L05
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-89
  6,960 ریال
  موجود
 • WS78L05ACZ کپی
  WS78L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  7,990 ریال
  موجود
 • WS78L08ACZ کپی
  WS78L08ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  10,000 ریال
  موجود
 • WS78L09ACZ کپی
  WS78L09ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  10,800 ریال
  موجود
 • WS78L12ACZ کپی
  WS78L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  11,200 ریال
  موجود
 • WS78L06ACZ کپی
  WS78L06ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  تحویل 22 روزه 11,500 ریال
  در انتظار خرید
 • WS79L12ACZ کپی
  WS79L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  12,200 ریال
  موجود
 • WS78L15ACZ کپی
  WS78L15ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  12,200 ریال
  موجود
 • WS79L15ACZ کپی
  WS79L15ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  12,300 ریال
  موجود
 • 78L12 اوریجینال
  78L12
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  12,800 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ کپی
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  13,200 ریال
  موجود
 • LM317LZ کپی
  LM317LZ
  Wing Shing International
  TO-92
  14,200 ریال
  موجود
 • TL1451CN اوریجینال
  TL1451CN
  Texas Instruments
  DIP-16
  16,100 ریال
  موجود
 • L78M05CDT کپی
  L78M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  16,200 ریال
  موجود
 • L78L05ACZ اوریجینال
  L78L05ACZ
  STMicroelectronics
  TO-92
  17,100 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.8 کپی
  AMS1117-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  18,900 ریال
  موجود
 • AMS1117-2.5 کپی
  AMS1117-2.5
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  19,200 ریال
  موجود
 • AMS1117-ADJ کپی
  AMS1117-ADJ
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  20,200 ریال
  موجود
 • AMS1117CD-1.8 کپی
  AMS1117CD-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  TO-252 (D-PAK)
  20,300 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ اوریجینال
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  20,500 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.2 کپی
  AMS1117-1.2
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  21,200 ریال
  موجود
 • AMS1117CD-3.3 کپی
  AMS1117CD-3.3
  Advanced Monolithic Systems
  TO-252 (D-PAK)
  21,500 ریال
  موجود
 • BA3915 اوریجینال
  BA3915
  ROHM Semiconductor
  HZIP-16
  21,900 ریال
  موجود
 • MC34063AP1 کپی
  MC34063AP1
  ON Semiconductor
  DIP-8
  22,500 ریال
  موجود
 • HT7533-2 (SOT23-5-A) HIGH COPY کپی
  HT7533-2 (SOT23-5-A) HIGH COPY
  Holtek Semiconductor
  SOT-23-5 (SC-74A)
  22,700 ریال
  موجود
 • L78M12CDT کپی
  L78M12CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  22,700 ریال
  موجود
 • LM317MDT کپی
  LM317MDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  23,100 ریال
  موجود
 • L78M09CDT کپی
  L78M09CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  23,100 ریال
  موجود
 • AIC1734-33CXA کپی
  AIC1734-33CXA
  Analog Integrations Corporation
  SOT-89
  25,000 ریال
  موجود
 • L78M15CDT کپی
  L78M15CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  25,800 ریال
  موجود
 • TL317P اوریجینال
  TL317P
  Texas Instruments
  DIP-8
  29,400 ریال
  موجود
 • HT7533-2 اوریجینال
  HT7533-2
  Holtek Semiconductor
  SOT-89
  29,500 ریال
  موجود
 • HT7550-2 اوریجینال
  HT7550-2
  Holtek Semiconductor
  SOT-89
  30,800 ریال
  موجود
 • L79M05CDT کپی
  L79M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  32,100 ریال
  موجود
 • UA78L05ACDR اوریجینال
  UA78L05ACDR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  36,900 ریال
  موجود
 • HT7150-3 اوریجینال
  HT7150-3
  Holtek Semiconductor
  SOT-89
  37,500 ریال
  موجود
 • TS78L12CS اوریجینال
  TS78L12CS
  Taiwan Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  37,500 ریال
  موجود
 • L7806CV کپی
  L7806CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  37,800 ریال
  موجود
 • TS34063CD C3 اوریجینال
  TS34063CD C3
  Taiwan Semiconductor
  DIP-8
  38,800 ریال
  موجود
 • MEV7905CV اوریجینال
  MEV7905CV
  Other
  TO-220
  42,000 ریال
  موجود
 • L78L12ACZ اوریجینال
  L78L12ACZ
  STMicroelectronics
  TO-92
  42,000 ریال
  موجود
 • MC34063ACD اوریجینال
  MC34063ACD
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  42,200 ریال
  موجود
 • SPX5205M5-L-5-0/TR اوریجینال
  SPX5205M5-L-5-0/TR
  Sipex Corporation
  SOT-23-5 (SC-74A)
  42,300 ریال
  موجود
 • L7805CV کپی
  L7805CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  42,500 ریال
  موجود
 • L7812CV کپی
  L7812CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  43,200 ریال
  موجود
 • L78M15CDT اوریجینال
  L78M15CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  43,400 ریال
  موجود
 • TS7812CI اوریجینال
  TS7812CI
  Taiwan Semiconductor
  TO-220F-3
  45,000 ریال
  موجود