فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 78L05 اوریجینال
  78L05
  UDF Semiconductor
  SOT-89
  9,520 ریال
  موجود
 • WS78L05ACZ کپی
  WS78L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  9,660 ریال
  موجود
 • 78L12 اوریجینال
  78L12
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  11,700 ریال
  موجود
 • AMS1117-3.3 کپی
  AMS1117-3.3
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  12,400 ریال
  موجود
 • AMS1117-ADJ کپی
  AMS1117-ADJ
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  12,500 ریال
  موجود
 • AMS1117-5.0 کپی
  AMS1117-5.0
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  12,700 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.2 کپی
  AMS1117-1.2
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  13,000 ریال
  موجود
 • WS78L12ACZ کپی
  WS78L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  13,800 ریال
  موجود
 • WS78L06ACZ کپی
  WS78L06ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  14,600 ریال
  موجود
 • WS78L08ACZ کپی
  WS78L08ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  14,800 ریال
  موجود
 • WS78L09ACZ کپی
  WS78L09ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  15,100 ریال
  موجود
 • WS78L15ACZ کپی
  WS78L15ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  15,300 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ کپی
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  16,000 ریال
  موجود
 • AMS1117-2.5 کپی
  AMS1117-2.5
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  16,600 ریال
  موجود
 • L78M05CDT کپی
  L78M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  16,900 ریال
  موجود
 • AMS1117-1.8 کپی
  AMS1117-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  SOT-223
  18,500 ریال
  موجود
 • WS79L12ACZ کپی
  WS79L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  20,200 ریال
  موجود
 • LM317LZ کپی
  LM317LZ
  Wing Shing International
  TO-92
  20,200 ریال
  موجود
 • WS79L15ACZ کپی
  WS79L15ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  20,300 ریال
  موجود
 • L78M12CDT کپی
  L78M12CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  25,200 ریال
  موجود
 • L78L05ACZ اوریجینال
  L78L05ACZ
  STMicroelectronics
  TO-92
  27,600 ریال
  موجود
 • MC34063AG-S08-R اوریجینال
  MC34063AG-S08-R
  Unisonic Technologies
  SO-8 (SOP-8)
  29,500 ریال
  موجود
 • AIC1734-33CXA کپی
  AIC1734-33CXA
  Analog Integrations Corporation
  SOT-89
  30,500 ریال
  موجود
 • AMS1117CD-3.3 کپی
  AMS1117CD-3.3
  Advanced Monolithic Systems
  TO-252 (D-PAK)
  30,900 ریال
  موجود
 • BA3915 اوریجینال
  BA3915
  ROHM Semiconductor
  HZIP-16
  32,500 ریال
  موجود
 • AMS1117CD-1.8 کپی
  AMS1117CD-1.8
  Advanced Monolithic Systems
  TO-252 (D-PAK)
  33,300 ریال
  موجود
 • HT7533-2 (SOT23-5-A) HIGH COPY کپی
  HT7533-2 (SOT23-5-A) HIGH COPY
  Holtek Semiconductor
  SOT-23-5 (SC-74A)
  34,100 ریال
  موجود
 • WS79L05ACZ اوریجینال
  WS79L05ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  34,200 ریال
  موجود
 • L78M09CDT کپی
  L78M09CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  34,400 ریال
  موجود
 • LM317MDT کپی
  LM317MDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  35,600 ریال
  موجود
 • MC34063AP1 کپی
  MC34063AP1
  ON Semiconductor
  DIP-8
  35,700 ریال
  موجود
 • L78L05ACUTR اوریجینال
  L78L05ACUTR
  STMicroelectronics
  SOT-89
  36,000 ریال
  موجود
 • L78L05ACD اوریجینال
  L78L05ACD
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  37,800 ریال
  موجود
 • L78M15CDT کپی
  L78M15CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  40,500 ریال
  موجود
 • LM317LD13TR اوریجینال
  LM317LD13TR
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  42,900 ریال
  موجود
 • L79M05CDT کپی
  L79M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  43,600 ریال
  موجود
 • L78M05CDT اوریجینال
  L78M05CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  46,300 ریال
  موجود
 • HT7550-2 اوریجینال
  HT7550-2
  Holtek Semiconductor
  SOT-89
  46,500 ریال
  موجود
 • HT7533-2 اوریجینال
  HT7533-2
  Holtek Semiconductor
  SOT-89
  47,300 ریال
  موجود
 • SPX5205M5-L-5-0/TR اوریجینال
  SPX5205M5-L-5-0/TR
  Sipex Corporation
  SOT-23-5 (SC-74A)
  52,100 ریال
  موجود
 • UA78L05ACDR اوریجینال
  UA78L05ACDR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  54,300 ریال
  موجود
 • TL494CDR اوریجینال
  TL494CDR
  Texas Instruments
  SO-16
  54,500 ریال
  موجود
 • HT7533-3 (SOT-89) اوریجینال
  HT7533-3 (SOT-89)
  Holtek Semiconductor
  SOT-89
  55,000 ریال
  موجود
 • TPS54202DDCR اوریجینال
  TPS54202DDCR
  Texas Instruments
  SOT-23-6 (SC-74)
  تحویل 60 روزه 55,100 ریال
  در حال تامین
 • L78L15ACD اوریجینال
  L78L15ACD
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  57,400 ریال
  موجود
 • LD1117S33CTR اوریجینال
  LD1117S33CTR
  STMicroelectronics
  SOT-223
  60,200 ریال
  موجود
 • LM317MDT اوریجینال
  LM317MDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  60,600 ریال
  موجود
 • LD1117DT33TR اوریجینال
  LD1117DT33TR
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  61,400 ریال
  موجود