فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • SN75234N اوریجینال
  SN75234N
  Texas Instruments
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • SN75238N اوریجینال
  SN75238N
  Texas Instruments
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • AN6562 اوریجینال
  AN6562
  Panasonic Corporation
  DIP-8
  12,000 ریال
  موجود
 • LM3403N اوریجینال
  LM3403N
  SHARP Corporation
  DIP-14
  13,400 ریال
  موجود
 • BA3516 اوریجینال
  BA3516
  ROHM Semiconductor
  DIP-16
  21,000 ریال
  موجود
 • LM358D اوریجینال
  LM358D
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  21,100 ریال
  موجود
 • BA3519F اوریجینال
  BA3519F
  ROHM Semiconductor
  SOP-22
  22,500 ریال
  موجود
 • LM393DT اوریجینال
  LM393DT
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  23,900 ریال
  موجود
 • LM358N اوریجینال
  LM358N
  STMicroelectronics
  DIP-8
  24,000 ریال
  موجود
 • LM324N کپی
  LM324N
  Texas Instruments
  DIP-14
  24,400 ریال
  موجود
 • OP07CDR کپی
  OP07CDR
  Other
  SO-8 (SOP-8)
  25,600 ریال
  موجود
 • LA6500 اوریجینال
  LA6500
  Sanyo Electric
  Multiwatt-5
  26,000 ریال
  موجود
 • LM324D (ST) اوریجینال
  LM324D (ST)
  STMicroelectronics
  SO-14
  27,100 ریال
  موجود
 • LM339D اوریجینال
  LM339D
  STMicroelectronics
  SO-14
  29,600 ریال
  موجود
 • TS272IN اوریجینال
  TS272IN
  STMicroelectronics
  DIP-8
  29,700 ریال
  موجود
 • LM258DR اوریجینال
  LM258DR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  32,000 ریال
  موجود
 • TL082CDR کپی
  TL082CDR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  32,200 ریال
  موجود
 • RC4558DR اوریجینال
  RC4558DR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  33,200 ریال
  موجود
 • TL062CN اوریجینال
  TL062CN
  STMicroelectronics
  DIP-8
  33,300 ریال
  موجود
 • LM1458N کپی
  LM1458N
  National Semiconductor
  DIP-8
  33,500 ریال
  موجود
 • LM311DR اوریجینال
  LM311DR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  33,500 ریال
  موجود
 • LM224DR اوریجینال
  LM224DR
  Texas Instruments
  SO-14
  34,600 ریال
  موجود
 • UPC177C اوریجینال
  UPC177C
  NEC Electronics
  DIP-14
  36,400 ریال
  موجود
 • LM2904DR اوریجینال
  LM2904DR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  38,300 ریال
  موجود
 • LM2903DR اوریجینال
  LM2903DR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  38,900 ریال
  موجود
 • TL072CD اوریجینال
  TL072CD
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  41,100 ریال
  موجود
 • LM1458M کپی
  LM1458M
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  42,300 ریال
  موجود
 • LM393P اوریجینال
  LM393P
  Texas Instruments
  DIP-8
  42,600 ریال
  موجود
 • TL082CD اوریجینال
  TL082CD
  STMicroelectronics
  SO-8 (SOP-8)
  43,700 ریال
  موجود
 • TL074CD اوریجینال
  TL074CD
  STMicroelectronics
  SO-14
  44,700 ریال
  موجود
 • LMV358IDR اوریجینال
  LMV358IDR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  46,000 ریال
  موجود
 • TL064CN اوریجینال
  TL064CN
  STMicroelectronics
  DIP-14
  46,300 ریال
  موجود
 • TL084CD اوریجینال
  TL084CD
  STMicroelectronics
  SO-14
  50,800 ریال
  موجود
 • LF353D اوریجینال
  LF353D
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  50,900 ریال
  موجود
 • LM258P اوریجینال
  LM258P
  Texas Instruments
  DIP-8
  51,900 ریال
  موجود
 • RC4558P اوریجینال
  RC4558P
  Texas Instruments
  DIP-8
  51,900 ریال
  موجود
 • LM2904P اوریجینال
  LM2904P
  Texas Instruments
  DIP-8
  53,400 ریال
  موجود
 • UA741CP اوریجینال
  UA741CP
  Texas Instruments
  DIP-8
  55,900 ریال
  موجود
 • LM311P اوریجینال
  LM311P
  Texas Instruments
  DIP-8
  58,900 ریال
  موجود
 • LM324N اوریجینال
  LM324N
  Texas Instruments
  DIP-14
  61,300 ریال
  موجود
 • OP07CDR اوریجینال
  OP07CDR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  63,600 ریال
  موجود
 • LF347M اوریجینال
  LF347M
  National Semiconductor
  SO-14
  66,200 ریال
  موجود
 • LF353P اوریجینال
  LF353P
  Texas Instruments
  DIP-8
  66,700 ریال
  موجود
 • LM339N اوریجینال
  LM339N
  Texas Instruments
  DIP-14
  67,900 ریال
  موجود
 • TL071CP اوریجینال
  TL071CP
  Texas Instruments
  DIP-8
  70,000 ریال
  موجود
 • LM224N اوریجینال
  LM224N
  Texas Instruments
  DIP-14
  70,800 ریال
  موجود
 • LF351N کپی
  LF351N
  STMicroelectronics
  DIP-8
  72,700 ریال
  موجود
 • RC4558IDR اوریجینال
  RC4558IDR
  Texas Instruments
  SO-8 (SOP-8)
  84,600 ریال
  موجود