فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 1N4148W اوریجینال
  1N4148W
  CHINA
  SOD-123
  1,310 ریال
  موجود
 • 1N4148WS اوریجینال
  1N4148WS
  CHINA
  SOD-323 (SC-76)
  1,460 ریال
  موجود
 • MA165 اوریجینال
  MA165
  Panasonic Corporation
  DO-204AG (DO-34)
  1,500 ریال
  موجود
 • 1SS54 اوریجینال
  1SS54
  NEC Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  1,500 ریال
  موجود
 • SM4007 (SMALL PAD AND CHIP) اوریجینال
  SM4007 (SMALL PAD AND CHIP)
  CHINA
  DO-214AC (SMAJ)
  1,840 ریال
  موجود
 • SM4007 اوریجینال
  SM4007
  CHINA
  DO-214AC (SMAJ)
  1,910 ریال
  موجود
 • LL4148 اوریجینال
  LL4148
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,020 ریال
  موجود
 • EU02Z اوریجینال
  EU02Z
  Allegro Microsystems
  DO-204AL (DO-41)
  2,250 ریال
  موجود
 • US1M اوریجینال
  US1M
  CHINA
  DO-214AC (SMAJ)
  2,340 ریال
  موجود
 • MA26TO-A اوریجینال
  MA26TO-A
  National Semiconductor
  Axial
  2,600 ریال
  موجود
 • MA26TO-B اوریجینال
  MA26TO-B
  National Semiconductor
  Axial
  2,600 ریال
  موجود
 • 1N4148 اوریجینال
  1N4148
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  2,740 ریال
  موجود
 • 1N4007 اوریجینال
  1N4007
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  4,500 ریال
  موجود
 • 1N4937 اوریجینال
  1N4937
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  4,890 ریال
  موجود
 • KDS181-RTK اوریجینال
  KDS181-RTK
  KEC Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  4,900 ریال
  موجود
 • 1N4004 اوریجینال
  1N4004
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,150 ریال
  موجود
 • ES 1 اوریجینال
  ES 1
  Sanken Electric
  DO-204AL (DO-41)
  5,200 ریال
  موجود
 • UF4007 اوریجینال
  UF4007
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,230 ریال
  موجود
 • 1N4003 اوریجینال
  1N4003
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,260 ریال
  موجود
 • 1N4002 اوریجینال
  1N4002
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,260 ریال
  موجود
 • 1N4001 اوریجینال
  1N4001
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,280 ریال
  موجود
 • 1N4005 اوریجینال
  1N4005
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,420 ریال
  موجود
 • 1N4006 اوریجینال
  1N4006
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  5,490 ریال
  موجود
 • MA152WK اوریجینال
  MA152WK
  Panasonic Corporation
  SOT-23 (SC-59)
  5,600 ریال
  موجود
 • FR157 اوریجینال
  FR157
  Diodes Incorporated
  DO-204AC (DO-15)
  5,830 ریال
  موجود
 • BAV99 اوریجینال
  BAV99
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  5,940 ریال
  موجود
 • RL257 اوریجینال
  RL257
  CHINA
  DO-204AL (DO-41)
  6,050 ریال
  موجود
 • 1N60 اوریجینال
  1N60
  Semtech Electronics
  DO-204AA (DO-7)
  6,140 ریال
  موجود
 • BAV70 اوریجینال
  BAV70
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  6,470 ریال
  موجود
 • ES2J اوریجینال
  ES2J
  Fairchild Semiconductor
  DO-214AA (SMBJ)
  6,580 ریال
  موجود
 • 1N5397 اوریجینال
  1N5397
  MIC Electronic
  DO-204AC (DO-15)
  7,000 ریال
  موجود
 • BA159 اوریجینال
  BA159
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  7,200 ریال
  موجود
 • BYV27-200 کپی
  BYV27-200
  Vishay
  DO-204AL (DO-41)
  8,370 ریال
  موجود
 • R1500F اوریجینال
  R1500F
  Rectron Semiconductor
  DO-204AL (DO-41)
  8,400 ریال
  موجود
 • US3M SMB اوریجینال
  US3M SMB
  CHINA
  DO-214AA (SMBJ)
  8,580 ریال
  موجود
 • BAS16J اوریجینال
  BAS16J
  Nexperia USA Inc
  SOD-323F (SC-90)
  9,330 ریال
  موجود
 • BAV99 TOSHIBA اوریجینال
  BAV99 TOSHIBA
  Toshiba Corporation
  SOT-23 (SC-59)
  10,400 ریال
  موجود
 • MC931 اوریجینال
  MC931
  Mitsubishi Electric
  TO-92
  13,800 ریال
  موجود
 • US3M SMC اوریجینال
  US3M SMC
  CHINA
  DO-214AB (SMCJ)
  14,600 ریال
  موجود
 • 1N5408 اوریجینال
  1N5408
  MIC Electronic
  DO-201AD (DO-27)
  15,600 ریال
  موجود
 • PR3006 اوریجینال
  PR3006
  LITE-ON Semiconductor
  DO-201AD (DO-27)
  19,650 ریال
  موجود
 • UF5408 اوریجینال
  UF5408
  MIC Electronic
  DO-201AD (DO-27)
  20,300 ریال
  موجود
 • BY399 اوریجینال
  BY399
  Vishay
  DO-201AD (DO-27)
  21,600 ریال
  موجود
 • BYW32-TAP اوریجینال
  BYW32-TAP
  Vishay
  SOD-57
  22,500 ریال
  موجود
 • 6A10 اوریجینال
  6A10
  MIC Electronic
  R-6
  22,700 ریال
  موجود
 • R30K اوریجینال
  R30K
  Semtech Electronics
  DO-201AD (DO-27)
  33,250 ریال
  موجود
 • 2CL75 اوریجینال
  2CL75
  Dean Technology
  HVM
  60,400 ریال
  موجود
 • BYV26C اوریجینال
  BYV26C
  Vishay
  SOD-57
  62,100 ریال
  موجود